Het Groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019

De nieuwe bedragen uit het Groeipakket gelden voor de kinderen geboren vanaf 1 januari 2019, die in Vlaanderen zijn gedomicilieerd.

 • Kinderen geboren voor die datum blijven in het oude systeem en genieten de oude bedragen tot ze hun studies beëindigen of tot hun 25e.
 • Kom je uit het buitenland en heb je kinderen geboren voor of na 1 januari 2019? Dan heb je recht op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.
 • Ook kinderen, geboren voor 2019, die wees worden na 1 januari 2019, krijgen de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

Het Groeipakket voor kinderen geboren vanaf 2019 in cijfers:

Nieuwe bedragen geldig vanaf september 2020 (= uitbetaald rond 8 oktober)

Startbedrag
€ 1144,44 per kind (vroegere geboorte- en adoptiepremie) – unieke premie
Basisbedrag
 • Per kind

  € 166,46 / maand

 • indien wees van één ouder

  + € 83,23 / maand

 • indien wees van beide ouders

  + € 166,46 / maand

Sociale toeslag
(gebaseerd op het bruto belastbaar jaarinkomen en het aantal kinderen):
 • jaarlijkse gezinsinkomen ≤ €31.605,89:

  1 of 2 kinderen: 
  + € 52,02 /maand per kind

  3 of meer kinderen: 
  + € 83,23 /maand per kind

 • jaarlijkse gezinsinkomen tussen €31.605,89 en €62.424,00:

  3 of meer kinderen:
   + € 62,42 /maand per kind

Zorgtoeslag
 • pleegkind:

  + € 64,29 /maand per kind

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 84,02

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 111,89

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 431,01

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 261,11

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 431,01

  12 tot 14 punten

  € 431,01

  15 tot 17 punten

  € 490,09

  18 tot 20 punten

  € 525,10

  meer dan 20 punten

  € 560,10

Participatietoeslag
 • Kinderopvangtoeslag (enkel in kinderopvang die niet inkomensgerelateerd is):

  + € 3,29/per aanwezigheidsdag

 • Kleutertoeslag voor 3 en 4 jarige kleuters die kleuteronderwijs volgen

  + € 132,60 in 2020
  + € 135,25 in 2021

 • Schoolbonus of universele participatietoeslag (vroegere schoolpremie)

  0 – 4 jaar :
  + € 20,81 / jaar per kind

  5 – 11 jaar :
  + € 36,41 / jaar per kind

  12 – 17 jaar :
  + € 52,02 / jaar per kind

  Vanaf 18 jaar :
  + € 62,42 / jaar per kind

 • Schooltoeslag of selectieve participatietoeslag (vroegere schooltoelage)

Bekijk het Groeipakket in beelden.

Hulp of advies nodig?