Zes situaties waaraan je herkent of je kind bijles nodig heeft

De coronacrisis heeft naast de gekende gevolgen jammer genoeg ook een algemene leerachterstand met zich meegebracht. Vooral in het middelbaar onderwijs werd het verschil tussen het afstandsonderwijs en onderwijs op school pijnlijk zichtbaar. Uit cijfers van BijlesHuis, marktleider in Vlaanderen en Brussel, blijkt dat tussen december 2020 en maart 2021 het aantal aanvragen voor bijles voor scholieren verdubbeld is ten opzichte van het jaar voordien. Maar de ‘coronaleerachterstand’ is niet de enige reden waarom ouders bijles aanvragen voor hun kinderen. Hieronder vind je de zes situaties waaraan je kan herkennen of je zoon of dochter baat heeft bij bijles.

bijles - studie achterstand

1. Je kind heeft moeite met een specifiek vak

“Ik snap echt niets van wiskunde.”
“Mijn punten voor Frans zijn altijd in de 50%.”
 “Ik heb een slechte toets gemaakt van spelling/rekenen/fysica/Engels….”

Er bestaan nu eenmaal ‘struikelvakken’, waar leerlingen vaak tegenaan botsen. Bij BijlesHuis staat bijles wiskunde voor het middelbaar onderwijs en rekenen voor het lager onderwijs met stip op nummer één, kort gevolgd door Frans. Elk kind heeft uiteraard andere talenten, en daarom zijn bijvoorbeeld wetenschapsvakken soms moeilijker voor wie goed is in talen, of omgekeerd.

Wanneer jouw zoon of dochter het lastig heeft met een specifiek vak, kan een gespecialiseerde docent hulp bieden. Hij legt de leerstof op een andere manier uit, antwoordt op gerichte vragen van je kind en maakt samen oefeningen. Zo leert de leerling niet enkel alles ‘uit zijn hoofd’, maar verwerft hij ook blijvend inzicht in het vak. Bovendien geeft 1-op-1 les met een docent vaak een duwtje in de rug voor zelfvertrouwen dat zoek was.

2. Je merkt dat er leerachterstand is sinds de coronacrisis

"Ik ben niet meer mee met Frans."
“Het lukt echt niet om op te letten in de online les”
“We zien zoveel nieuwe dingen in wiskunde en ik snap nog altijd de leerstof van vorig jaar niet goed.”

Door de gemiste lesweken vorig jaar en het blijvend afstandsonderwijs hebben veel leerlingen leerachterstand opgelopen. Waar normaal gezien bijlesaanvragen gaan over de leerstof die op dat moment aan bod komt in de klas, regelt BijlesHuis momenteel veel bijlessen voor de leerstof van afgelopen jaar. Het probleem is namelijk dat alle vakken steeds verder bouwen op de al opgedane kennis. Heeft je zoon of dochter een bepaald onderdeel niet kunnen verwerken wegens de coronacrisis? Dan is het niet evident om de leerstof te begrijpen die daarop volgt.

Sommige leerlingen die voordien steevast goede punten haalden, komen nu in de problemen omdat ze een stuk kennis missen. Een bijlesdocent gaat samen met je kind intensief aan de slag om het vak te doorgronden, de leerstof van vorig jaar te herhalen en alle basiskennis en -inzichten te verwerven. Op die manier wordt de nieuwe leerstof een stuk makkelijker op te nemen.

3. Je kind heeft meer uitdaging nodig

"Het is te gemakkelijk!"
”Ik verveel me altijd in de les.”
”Ik hoef niet te studeren, ik begrijp het al.”

Een bijlesdocent biedt niet enkel hulp wanneer jouw kind het moeilijk heeft op school, maar ook wanneer het net té makkelijk wordt. Sommige kinderen hebben extra uitdaging nodig. Wanneer ze zich vervelen in de les, daalt hun interesse voor alles wat school betreft. Een bijlesdocent met een sterke vakkennis gaat aan de slag om de leerstof uit te diepen, extra oefeningen te voorzien en jouw kind uit te dagen met nieuwe onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld over initiatielessen Engels voor jonge kinderen of interessante toepassingen op wiskunde.

bijles studieachterstand

4. Je kind heeft geen goede studiemethode

"Die woordenschat raakt niet in mijn hoofd."
”Ik heb maandag toets en ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen.”
”Ik heb slechte punten voor wiskunde maar ik had echt het hele weekend geleerd!”

Hoe verder je kind staat in zijn schoolcarrière, hoe belangrijker een juiste studiemethode of ‘leren leren’ wordt. Hoe begin ik aan een grote pak leerstof? Wat is de meest efficiente leerstrategie bij woordenschat? Hoe bereid ik me voor op een toets wiskunde? Hoe maak ik een samenvatting of mindmap

Een bijlesdocent gaat samen met je zoon of dochter op zoek naar de meest geschikte studiemethode op zijn/haar maat. Elk kind is anders, dus iedereen heeft een andere ‘perfecte leerstrategie’ bij nieuwe taken, toetsen en examens

5. Je kind vertoont uitstelgedrag of raakt het overzicht kwijt

"Ik doe het later wel!"
“Het lukt me niet om alles op tijd af te krijgen.’
”De leerkracht trok punten af omdat ik de taak te laat indiende.”

Leren plannen is een vaardigheid die elke leerling nodig heeft, of het nu gaat om huistaken maken of op tijd beginnen te studeren voor toetsen of examens. Samen met de bijlesdocent leert je kind een haalbare planning opmaken én opvolgen. Dat gaat onder andere door de leerstof behapbaar te leren maken. Een goede structuur is hierbij belangrijk.

6. Je kind heeft een leerstoornis

"Het is niet eerlijk..."
"Ik kan me niet concentreren op mijn huiswerk door mijn ADHD.”
”Spelling / Engels / opstellen schrijven / … is extra moeilijk door mijn dyslexie.”

Gemiddeld kampt 7,5% van minderjarigen met een leerstoornis. Dat is anderhalf kind per klas. Een leerling met dyscalculie, ADHD, of dyslexie kan niet altijd het klassikale tempo aan. Hij of zij heeft vaak nood aan specifieke structuren of handvaten. Een ervaren bijlesdocent, opgeleid om kinderen met leerproblemen te ondersteunen, kan jouw kind de individuele aandacht en tijd geven die het nodig heeft.

Starten met bijles?

Is een van deze situaties herkenbaar? Na onderzoek van Parentia komt BijlesHuis als meest betrouwbare en betaalbare bijlesoplossing uit de bus. BijlesHuis gaat vrijblijvend op zoek naar de meest geschikte begeleider die bij de hulpvraag van jouw kind past. Pluspunten zijn hun snelle en persoonlijke service, gratis inschrijving en een 100% klikgarantie met je bijlesgever. Dien vandaag nog een aanvraag in bij BijlesHuis. 

Vond je deze informatie interessant? Neem dan zeker ook nog een kijkje op de Parentia blog pagina waar je nog meer interessante artikelen, tips and tricks terugvindt.