Vaarwel 2020, Welkom 2021

Het einde van het jaar 2020 komt steeds maar dichterbij. Traditiegetrouw is dit voor vele mensen het uitgelezen moment om terug te blikken op het jaar dat is geweest en tegelijk vooruit te blikken op het jaar dat nog moet zijn. Bekijk samen met Parentia wat de meest voorkomende goede voornemens zijn en vooral, hoe deze voor jou misschien zijn veranderd door de situatie waarin we ons dit jaar hebben bevonden.

Goede voornemens

Een terugblik op 2020.

2020 is het jaar dat de geschiedenisboeken zal ingaan als het ‘Jaar van Covid-19’. Dit globale virus legde in heel de wereld het leven stil en maakte voor velen onder ons het leven moeilijker. Het virus dat ons land binnenkwam als ‘niet meer dan een griepje’ bleek al snel van veel sterkere aard te zijn. Het virus eiste tal van levens en legde vanaf maart het leven zoals wij dat tevoren kenden, stil. Bedrijven en winkels werden gesloten, uitstapjes werden beperkt of zelfs verboden en daarbovenop werden onze toegelaten sociale contacten zo sterk teruggeschroefd dat dit voor vele mensen betekende dat ze hun familie niet meer konden (en nog steeds niet kunnen) ontmoeten en vastnemen.

2020 was echter niet alleen maar ‘slecht’. De hele sociaal maatschappelijke situatie verplichtte ons ons leven anders te gaan organiseren. Plots werden we (samen met onze kinderen) verbannen naar de 4 muren van onze eigen woonst. We kwamen onszelf in deze periode vaak tegen waardoor we onszelf ook beter leerden kennen. Omdat thuiswerk - waar mogelijk - de regel werd en omdat alle sociaal-culturele- en sportactiviteiten verboden werden, moesten we opeens ‘verplicht’ meer tijd met ons gezin doorbrengen. Velen onder ons gingen op zoek naar alternatieve manieren om die tijd goed in te vullen. Gezelschapspelletjes werden weer boven gehaald en fietsen en wandelen was nog nooit zo populair.

Vooruit naar 2021

Iedereen kent ze wel, de populaire vraag die op het einde van elk jaar weer terugkomt: “Welke zijn je (goede) voornemens voor het nieuwe jaar?”. En elk jaar komen dezelfde antwoorden terug. We sommen hieronder even de meest populaire antwoorden op.

  • Op de eerste plaatst staat voor vele mensen sowieso afvallen. Hoewel voor sommige de coronacrisis door extra wandelen en fietsen een gewichtsverlies met zich meebracht,  kwamen voor anderen de zogenaamde coronakilo’s er gestaag bij. De deuren van sportclubs en fitnesscentra werden gesloten en dit resulteerde bij een groot deel van de actieve bevolking in wat extra lichaamsgewicht. Eet minder en vooral gezonder, en ga na hoe je je lichamelijke activiteit een boost kunt geven. Beweeg meer en begin eindelijk eens met die sport die je al zo lang wilde uitproberen.  Een combinatie van deze acties gaat je ongetwijfeld een goed resultaat opleveren.
  • Minder stress. Door ons drukke leven en drukke job, krijgen we al dan niet bewust te maken met stress. Het is belangrijk een beetje aan zelfreflectie te doen, voor jezelf na te gaan wat je die stress bezorgt en dan op zoek te gaan naar manieren om deze te verminderen of weg te nemen.
  • Stoppen met roken. Ook deze is een veelvoorkomend goed voornemen voor het nieuwe jaar. Zoek voor jezelf uit wat voor jou het beste werkt. Stop je ‘cold turkey’ of ga je met behulp van de vele hulpmiddelen geleidelijk aan afbouwen. Doe je dat met of zonder begeleiding. Dit zijn allemaal dingen die je moet overwegen om je goede voornemen ook tot een goed resultaat te brengen.

Hiermee dekken we al de meest voorkomende voornemens, de voornemens die zowat elk jaar wel terugkomen. Maar zoals hierboven al aangehaald, bracht 2020 niet alleen negatieve dingen. Het coronavirus en de maatregelen om het virus tegen te gaan, verplichtte ons om ons leven anders te gaan organiseren. Om anders met onze vrije tijd om te gaan en vooral ook om stil te staan bij het feit dat we in het verleden misschien alles een beetje voor vanzelfsprekend namen. Laat het een voornemen zijn om de positieve dingen die de coronacrisis met zich meebracht, ook in 2021 aan te houden. Wij denken in dat opzicht aan de volgende dingen:

  • Spaarzamer leven. Veel gezinnen merkten tijdens 2020 dat hun uitgaven naar beneden gingen. Restaurants werden gesloten, sociale evenementen afgelast. We zochten naar alternatieve (goedkopere en vaak gratis manieren) om ons te gaan ontspannen. We kwamen tot de vaststelling dat plezier maken niet per se hoeft samen te gaan met veel geld uitgeven. Je kan je kinderen thuis perfect entertainen zonder dat het je veel geld kost.
  • Betere balans werk-privé. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werd verplicht thuiswerk opgelegd in de sectoren waar dat mogelijk was. Hierdoor werd van de werkgevers een flexibiliteit gevraagd die tevoren niet aan de orde was. Vele van deze werkgevers moesten vaststellen dat, in tegenstelling tot wat je zou verwachten, productie vaak hoger lag bij thuiswerk dan bij werken op kantoor. De werknemers langs hun kant, stelden vast dat het thuiswerk de balans werk-privé op een positieve manier beïnvloedde. Er kwam meer tijd vrij voor het gezin, terwijl er niet aan werktijd ingeboet moest worden. Toegegeven, het gebrek aan sociale contacten (die je op de werkvloer dan weer wel hebt) begint zwaar te wegen. Dus permanent thuiswerk is duidelijk niet voor iedereen. Maar vele werkgevers hebben zich omwille van de coronacrisis wel reeds de vraag gesteld hoe ze thuiswerk in hun bedrijfspolitiek kunnen integreren.
digitaal diner

Tot slot

We weten niet hoelang deze crisis nog zal aanhouden of wanneer de ‘lockdown’ versoepeld wordt. Ook nu, op het eigenste moment dat we deze woorden neerschrijven of lezen, zijn de gevolgen van Covid-19 nog steeds voelbaar. Dit jaar zullen we onze Kerst helaas in beperkte kring en met ons eigen gezin (en eventueel één of twee genodigden) moeten vieren.

Grote familiefeesten zijn niet toegestaan en dat maakt voor velen onder ons dat de eindejaarsfeesten in 2020 niet zullen zijn zoals ze horen te zijn. Neem daarom misschien als allerbelangrijkste goed voornemen voor 2021 het volgende in gedachten.

Maak meer tijd voor de mensen die je liefhebt. Tijdens de lockdown werden onze sociale contacten beperkt. Tal van formules in verband met hoeveel mensen we mochten zien, passeerden de revue. Uiteindelijk kwam het er op neer dat we vaak de mensen die we graag zien, niet meer mochten ontmoeten. Of dat het wel mocht, maar dat we niet op bezoek durfden gaan, uit angst Covid-19 onbewust over te dragen. Daar waar we vaak 24 uur op 24 met ons eigen gezin samenleefden, konden we de rest van de familie of onze vrienden niet zien. Laat 2021 een jaar worden, waarin we de mensen die we nu zo hard hebben moeten missen, wat extra aandacht gaan geven. Ga vaker op bezoek bij je ouders of grootouders. Bel die goede vriend of vriendin en vraag hoe het met hen gaat. Covid-19 heeft in elke leeftijdscategorie levens geëist en iedereen kent intussen wel iemand die rechtstreeks of onrechtstreeks door dit virus getroffen werd. Wees daarom dankbaar voor de mensen die je in je leven hebt en toon hen dat ook. Probeer op een creatieve manier de mensen die je graag ziet toch nog bij je kerstfeest te betrekken. De technologische mogelijkheden die er vandaag zijn, maken dat niemand echt alleen hoeft te zijn. Laten we proberen het jaar 2020 mooi af te sluiten, de slechte dingen zo snel mogelijk te vergeten en de mooie dingen mee te nemen naar 2021.

Parentia wenst je alsnog een fijn eindejaar!

Zorg voor jezelf en elkaar, en wij zien jullie graag terug in 2021!