Ik ben besmet met corona, welke gevolgen heeft dat voor mijn gezin?

Je kwam in nauw contact met een besmet persoon. Je laat je testen op het Covid-19 virus en je resultaat blijkt positief te zijn. Wat nu? Intussen weet iedereen dat wie ziek is, thuis blijft en het contact met de buitenwereld zo veel mogelijk probeert te beperken, de zogenaamde ‘quarantaine’ of ‘isolatie’. Maar hoe zit het precies met de contacten van en met de andere mensen binnen het gezin? Parentia zet alles nog eens op een rijtje.

Thuisisolatie

Quarantaine of (thuis)isolatie?

Allereerst is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de termen quarantaine  en (thuis)isolatie.

Wanneer men van quarantaine spreekt dan spreekt men van een vermoeden van besmetting of mogelijkheid van besmetting. Dit zijn situaties waarbij je bijvoorbeeld thuiskomt van een vakantie in een risicovol gebied, of wanneer je nauw contact had met een besmet persoon. Het kan best dat je in dit geval geen symptomen vertoont. Wanneer men je vraagt om in quarantaine te gaan dan doe je dit voor een periode van 1 week (7 dagen). Je kwam in nauw contact met een besmet persoon, maar je vertoont geen symptomen? Op de 7de dag na je laatste nauwe contact, laat je jezelf testen. Test je negatief, dan mag je je dagdagelijkse activiteiten hervatten. Voorzichtigheid blijft wel nog een week aangewezen. Test je positief, dan ga je nog eens minimum 7 extra dagen in isolatie (14 dagen in totaal dus).

Kwam je in nauw contact met een besmet persoon en vertoon zelf ook symptomen? In dat geval laat je je onmiddellijk testen. Bij een positief resultaat, ga je 7 dagen vanaf de testdatum in isolatie. Bij een negatief resultaat mag je in dit geval onmiddellijk wanneer je gezondheidstoestand het toelaat, de activiteiten weer hervatten. Quarantaine of isolatie is in dit geval niet noodzakelijk.

De impact die quarantaine en isolatie op je sociaal leven hebben, is zeer gelijklopend. Toch zijn de richtlijnen gekoppeld aan (thuis)isolatie , strikter.

Ik ben besmet, ik moet in thuisisolatie, mijn gezin in quarantaine

Als jijzelf besmet bent met het Covid-19 virus, betekent dat dat mogelijk ook één of meerdere van je gezinsleden het virus gevat heeft. In dit geval vraagt onze regering van ons dat alle gezinsleden van de besmette persoon zich laten testen en in afwachting van de testresultaten in quarantaine gaan. De besmette persoon gaat in (thuis)isolatie.

Dat houdt in dat je gezinsleden:

 • zichzelf zoveel mogelijk afzonderen van de buitenwereld, niet buitenshuis gaan werken (telewerk is wel mogelijk), en niet naar school gaan;
 • onderling nauw contact zoveel mogelijk vermijden, zeker als er zich in je gezin personen bevinden die tot de risicogroep horen (steeds een afstand van 1,5 m bewaren);
 • in de mate van het mogelijke apart slapen, een apart toilet en een aparte badkamer gebruiken;
 • geen voorwerpen delen met andere gezinsleden (bestek, bekers, handdoeken, …) en hun handen regelmatig wassen en ontsmetten;
 • niemand uitnodigen om op bezoek te komen;
 • enkel buitenshuis gaan voor essentiële zaken zoals boodschappen doen, naar de dokter of apotheek. In die gevallen moeten zij zoals altijd steeds een mondmasker dragen en voldoende afstand houden van andere mensen.

Jijzelf moet als besmet persoon in (thuis)isolatie. Je volgt alle bovenstaande regels op en daarenboven:

 • draag je thuis een mondmasker om je huisgenoten te beschermen;
 • verblijf je zoveel mogelijk in een aparte ruimte  die je goed verlucht om een virusopbouw in de kamer te voorkomen;
 • vraag je hulp aan anderen om je essentiële verplaatsingen uit te voeren;
 • ontsmet je dagelijks je toilet met javel;
 • neem je zelf contact op met het callcenter voor contactonderzoek. Je kan en mag uiteraard ook zelf al de mensen met wie je nauw contact had, op de hoogte stellen. 

Wanneer wordt de quarantaine of isolatie opgeheven?

Wanneer er een vermoeden van besmetting is, dan mag je (omwille van de mogelijk lange incubatieperiode) pas na één week quarantaine zonder symptomen en een negatieve test ten vroegste op de 5de dag na het contact, de quarantaine verbreken.

Testte je positief op het coronavirus? Je blijft minimum 7 dagen in isolatie tot op zijn minst alle symptomen verdwenen zijn. Vertoon je na 7 dagen isolatie nog steeds symptomen, dan blijf je in isolatie tot deze volledig verdwenen zijn. Je moet minimum 3 dagen symptoomvrij zijn vooraleer je de isolatie mag verbreken

thuisisolatie

Tot slot, wacht niet op zekerheid, neem het zekere voor het onzekere!

Een persoon is het meest besmettelijk in de twee dagen voordat de symptomen de kop opsteken. Het is dus heel belangrijk dat wanneer je in contact kwam met een vermoedelijk besmet persoon, je niet wacht tot je zekerheid hebt of deze persoon ook effectief besmet is. Neem je verantwoordelijkheid op. Pas onmiddellijk je gedrag aan en neem de nodige maatregelen om de verspreiding van dit virus te beperken. Alleen zo kunnen we samen corona verslaan!