30 jaar kinderrechtenverdrag, leidraad in het werk van UNICEF

In het kader van de internationale dag van de rechten van het kind op 20 november ek, ontmoetten wij Philippe Henon, woordvoerder en Nele Van den Cruyce, Head of Influence van UNICEF België. Met veel enthousiasme beantwoordden zij onze vragen.

spelende kinderen

Wat kunnen jullie ons vertellen over de algemene werking van UNICEF/ UNICEF België?

UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, zet zich dagelijks in voor de bescherming van de rechten van kinderen in de hele wereld.Sinds 20 november 1989 werd het Kinderrechtenverdrag ondertekend door 196 landen.Het werd hiermee het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ooit. De Verenigde Staten is het enige land ter wereld dat het kinderrechtenverdrag nog niet heeft geratificeerd.  Het verdrag is dé leidraad in het werk van UNICEF. Het bevat 54 artikels waarvan artikel 45 UNICEF de taak heeft om er op toe te zien dat de landen het verdrag respecteren.UNICEF België is een Belgische stichting van openbaar nut die UNICEF Internationaal ondersteunt door fondsenwerving en pleidooiwerk op het vlak van kinderrechten.

2019, ondertussen al 30 jaar geleden dat het verdrag ondertekend werd. Zijn er speciale activiteiten voorzien in het kader van de 30e verjaardag?

Voor deze speciale verjaardag hebben we een aantal activiteiten voorzien. Vandaag kunnen we daar nog niet tot in detail op in gaan. We kunnen jullie wel al drie belangrijke data meegeven.

  • Op 17 november 2019 is er een dag in Plopsaland voorzien voor 2000 kwetsbare kinderen. Deze kinderen hebben meegewerkt aan ons project “What do you think?” waar we jullie later meer over vertellen. We willen dat ze een leuke dag zonder zorgen beleven.
  • Op 20 november 2019 lanceert UNICEF een grote mediacampagne rond “het recht op participatie”. We willen hierbij de boodschap meegeven dat elk kind het recht heeft om zijn/haar stem te laten horen.
  • Op 23 november 2019 willen we onze donateurs en vrijwilligers in de bloemetjes zetten. We houden speciaal voor hen een opendeurdag in onze gebouwen. Ze kunnen dan met eigen ogen zien welke projecten UNICEF kan waarmaken dankzij hun steun en hulp.

Wie aan UNICEF denkt, denkt meestal aan situaties in verre landen, maar wat betekent UNICEF concreet voor België?

unicef

UNICEF is niet actief op het terrein zelf in de geïndustrialiseerde landen zoals België. In onze regio houdt UNICEF zich vooral bezig met het verzamelen van gegevens, beleidsbeinvloeding en het inzamelen van giften. Ze werken hiervoor ook samen met andere organisaties. In België gaan we ervan uit dat er voldoende organisaties bestaan die voedselpakketten, vaccinaties,  … kunnen voorzien. Gelukkig maar!

Eén van de grote projecten in België is het “What do you think?”-project. Met dit project willen we een stem geven aan de meest kwetsbare kinderen en jongeren. We willen hen zoveel mogelijk aan het woord laten en op die manier te weten komen hoe zij de zaken beleven en ervaren. In het laatste rapport komen 150 migranten- en vluchtelingenkinderen aan het woord. Zij spreken vrijuit over hun ervaringen en rechten in België, in het land van herkomst en wat ze meemaakten onderweg naar hier. We komen tot de vaststelling dat er nog heel wat werk aan de winkel is, maar dat er toch ook vooruitgang wordt geboekt. Onderwijs blijft een werkpunt. De kinderen verblijven gedurende één jaar in speciale klassen. Daarna wordt verwacht dat zij aansluiten bij de gewone klassen. Deze kinderen zijn daar meestal nog niet klaar voor en ze starten dan met een achterstand. Het is ook niet aan te raden om de kinderen in aparte klassen les te geven. Dit is niet bevorderlijk voor hun integratie. Je kan wel stellen dat er ons nog een aantal uitdagingen te wachten staan.

Kinderen moeten zich bewust worden van hun rechten. Stellen jullie daarom ook materiaal ter beschikking van de scholen?

Inderdaad, kinderen moeten leren wat hun rechten zijn, wat aanvaardbaar is en wat niet. UNICEF zet daarom in op kinderrechteneducatie. In de klas leren ze over kinderrechten op een participatieve en positieve manier om zo de klas- en schoolomgeving samen vorm te geven. Ze leren en beleven wat kinderrechten zijn en wat deze concreet betekenen voor hun eigen situatie en die van andere kinderen. Zo zetten we hen aan om echte wereldburgers te worden.
Momenteel neemt UNICEF België deel aan een pilootproject in 4 scholen, 2 lagere scholen en 2 hogescholen. Het is de bedoeling dat iedereen weet wat de rechten van een kind zijn. Het is dan ook belangrijk dat de stem van kinderen wordt gehoord door de school, de leerkrachten maar ook door de ouders.
Naast dit pilootproject stelt UNICEF België ook gratis educatief materiaal ter beschikking van de scholen: themafiches, lesmappen, klasspelletjes, … Kindsoldaten en het recht op onderwijs, gezonde voeding, zuiver water en vrije tijd zijn enkele van de thema’s die aan bod komen.

Doorheen de tijd zijn er heel wat dingen geëvolueerd zoals sociale media. Spitst UNICEF zich ook toe op de rechten van het kind op het internet, op sociale media?

In de dertig jaar dat het kinderrechtenverdrag bestaat, zien we inderdaad een evolutie bij bepaalde fenomenen. UNICEF heeft een eigen onderzoeksbureau dat gegevens verzamelt (Het ‘Innocenti-center’ in Firenze). Hier geldt het spreekwoord “Meten is weten”. Het is inderdaad zo dat kinderen extra kwetsbaar zijn door de opkomst van internet en sociale media. Ook hier wil UNICEF zijn rol opnemen door enerzijds sensibilisering en anderzijds controleren dat de rechten van het kind gerespecteerd worden.

internet

UNICEF heeft nog heel wat werk voor de boeg. Toch hebben we ook al heel wat mooie zaken kunnen realiseren. 30 jaar geleden stierven er nog dagelijks 40 000 kinderen, vandaag zijn er dit 15 000.
82% van de kinderen krijgen vandaag de correcte vaccinaties toegediend.
Het is nog niet perfect, maar ons werk loont wel degelijk. Daarom is het belangrijk om ons te blijven steunen!

unicef
Kindje op komst? Liggen de rechten van kinderen je nauw aan het hart of wil je gewoon kinderen die het minder goed hebben steunen? Neem dan zeker een kijkje op www.unicef.be/geboortelijst.
Je kan er je geboortelijst opstellen ten voordele van UNICEF!

Bron:

  • Unicef