In verwachting? Vraag je startbedrag in één-twee-drie aan!

Zwanger, maar je startbedrag (de vroegere geboortepremie) nog niet aangevraagd? Doe het nu, en ontvang het bedrag al vanaf twee maanden voor de voorziene geboortedatum van je kindje.

 

Ontvang je je Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) al? Sluit je nu aan!

Wist je dat je vanaf 1 januari 2020 kunt overstappen naar een uitbetalingsactor (vroeger kinderbijslagfonds genoemd) naar keuze? Sluit je gerust aan bij de Parentia-familie. Laat je gegevens achter en wij brengen alles in orde.

mother-daughter-notebook

Een vraag? We staan klaar voor jou en je gezin.

Uk Child with Ukrainian Flag on cheek

Groeipakket voor Oekraïense gezinnen

Veelgestelde vragen

Hoe vraag ik mijn startbedrag of kraamgeld aan?

Je kunt je startbedrag al 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum ontvangen. Vraag het dus zo vlug mogelijk aan op onze website!

Kan ik mijn aanvraag online indienen?

Ja dat kan. Naast de schriftelijke aanvraag, biedt Parentia je de mogelijkheid om je startbedrag online aan te vragen. Wij helpen je om stap voor stap je aanvraag snel en makkelijk online in te dienen. Houd alvast je rijksregisternummer en een digitaal zwangerschapsattest (bijv. foto (JPEG, PNG), pdf, …) klaar om de aanvraag te vervolledigen. Heb je niet onmiddellijk een digitaal attest bij de hand of heb je je vijfde maand zwangerschap nog niet bereikt? Geen nood! Vul alvast de online aanvraag in en wij herinneren er je later aan het ons alsnog toe te sturen zodra je over een geldig attest beschikt.

Hoe vraag ik het startbedrag aan?

Dit kan je doen door het document model E dat je op onze documentenpagina terugvindt, ingevuld en ondertekend aan ons te bezorgen. Hier moet je een attest van zwangerschap ondertekend door je arts/gynaecoloog of vroedvrouw bijvoegen. Op dit attest moet de arts vermelden wat de voorziene bevallingsdatum is en of het gaat om een éénling of meerling. Let op! De datum van ondertekening mag ten vroegste vier maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum liggen.

Eens het kindje geboren is?

Als je bij ons je startbedrag hebt aangevraagd, dan moet je bij de geboorte van je kindje in principe helemaal niets meer doen. Op basis van je aanvraag startbedrag hebben wij al een dossier Groeipakket aangemaakt (of er was al een dossier voor oudere kinderen in het gezin) en krijgen wij een elektronisch bericht van elke wijziging in de gezinssamenstelling. Zodra je pasgeboren kindje bij de gemeente is geregistreerd, krijgen wij dus een nieuwe gezinssamenstelling waarop dit kindje vermeld zal staan. Op basis van deze gezinssamenstelling kunnen wij je pasgeborene opnemen in ons dossier en de betalingen Groeipakket voor dit kindje automatisch opstarten.

Waarom zou ik kiezen voor Parentia en hoe doe ik dat!?

Als grootste uitbetalingsactor in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, betalen we de kinderbijslag van bijna 700.000 kinderen. Dat geeft ons de slagkracht om jouw gezin op een efficiënte en proactieve manier te helpen. En wij doen méér dan alleen de gezinsbijslag/kinderbijslag op tijd en correct uitbetalen.

Omdat je als ouder al zoveel aan je hoofd hebt, staan wij je bij waar het kan tijdens het hele groeitraject van je kind, van baby tot jongvolwassene. We sturen je proactief nuttige informatie voor je gezinsadministratie. Zo hoef je niet zélf het wereldwijde web af te schuimen op zoek naar het correcte antwoord op je vraag. En dat levert je enkele mooie voordelen op:

  • je loopt geen risico om verplichtingen over het hoofd te zien (of er te laat aan te denken)
  • je kinderen komen niks tekort, aangezien ze geen premies of toelagen mislopen
  • je gezinsadministratie neemt minder tijd in beslag …
  • … waardoor jij je kunt focussen op wat écht telt: je gezin.

Daarnaast is Parentia je vaste inspiratiebron: van leuke activiteiten met je kinderen tot tips om je kind maximaal te laten ontplooien.

Ben je overtuigd? Verwacht je een (eerste) kindje? Vraag nu alvast je online startbedrag makkelijk en snel aan . Wij leiden je stap voor stap door de aanvraagprocedure.

Ontvang je je Groeipakket al bij een andere uitbetalingsactor maar wil je graag de overstap doen naar Parentia, doe je aanvraag online. Je kan eventueel je aansluitingsdocument downloaden via onze documenten pagina. Als je het document graag per post toegestuurd krijg, neem dan contact via post, e-mail of telefoon en wij sturen je het nodige document spoedig toe.

Wanneer ontvang ik mijn Groeipakket of gezinsbijslag (ook wel kinderbijslag genoemd)?

Het Groeipakket wordt maandelijks uitbetaald rond de 8ste van de maand. Je ontvangt dan het Groeipakket van de maand die daaraan voorafging. Het Groeipakket (de oude kinderbijslag) van de maand april bijvoorbeeld wordt betaald rond 8 mei. Bovendien voorzien wij elke week een extra betaling waarbij wij eventuele achterstallen waar je nog recht op hebt, kunnen bijbetalen.
Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel je betalingshistoriek zelf bekijken via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige informatie kunt raadplegen.
Heb je graag een overzicht van onze maandelijkse betalingen, neem dan zeker ook een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

Verandert mijn maandelijks bedrag met de nieuwe kinderbijslagregeling?

Je ontving al kinderbijslag voor een kind of kinderen geboren voor 01/01/2019? Het basisbedrag dat je hiervoor ontving voor de maand 12/2018, blijft vanaf 01/01/2019 ongewijzigd, zolang je gezinssituatie niet verandert. Ook wanneer er vanaf 01/01/2019 een nieuw kind in het gezin komt, blijven de oudere kinderen de oude bedragen ontvangen. Je pasgeborene zal dan wel recht hebben op de nieuwe bedragen van het Groeipakket.

Waar zit dan het verschil?

Het verschil zit hem in de sociale toeslagen. Als je vóór 01/01/2019 al recht had op de sociale toeslag, blijft dit recht na 01/01/2019 natuurlijk behouden. Daar waar je vroeger enkel recht kon hebben op deze toeslag als je gezinsinkomen onder een bepaald maximum lag en je alleenstaande ouder was of minimum één van beide ouders voor langdurig recht had op werkloosheids- of ziekte-uitkeringen, wordt er in het nieuwe systeem alleen nog naar je gezinsinkomen gekeken. Ligt je gezinsinkomen onder de maximum grens, dan heb je recht op de sociale toeslag. Daarenboven wordt ook nog gekeken naar je gezinsgrootte. Des te groter je gezin, des te groter de kans dat je recht hebt. Concreet betekent dit dat meer gezinnen nu een steuntje in de rug kunnen krijgen dan dat dit vroeger het geval was.

Ik heb een nieuwe bankrekening. Hoe moet ik dit meedelen?

De vraag om je bankrekeningnummer te wijzigen, kan enkel schriftelijk gebeuren. Afhankelijk van wanneer je kinderen geboren zijn, zal je hiervoor een ander document moeten gebruiken. Eens we het nodige document correct ingevuld ontvangen, zijn wij verplicht bij Febelfin na te vragen of je wel degelijk titularis bent van het rekeningnummer dat je  ons doorgeeft.

Tip: Probeer ons zo snel mogelijk het document ter wijziging van je rekeningnummer op te sturen, zo voorkom je dat je je volgende betaling nog op je oude rekening gestort krijgt.

Alle kinderen in je gezin zijn geboren voor 01/01/2019

In dit geval moet de bijslagtrekkende ons het document MOD W 1 BG ingevuld en ondertekend toesturen. Je vindt dit document op onze documenten pagina.

Minstens 1 kind in het gezin is geboren vanaf 01/01/2019

In dit geval moet je ons het document MOD W 2 BG ingevuld en ondertekend terugbezorgen. Let op! Vanaf het ogenblik dat er een kind geboren wordt vanaf 01/01/2019 hebben jullie als ouders zelf de keuze wie van beiden het Groeipakket mag ontvangen. Deze keuze vermelden jullie op dit document. Hierna moeten jullie allebei het formulier ondertekenen. Als één van beide handtekeningen ontbreekt, kunnen wij het document niet aanvaarden.

Ik woon in het buitenland

Als je in het buitenland woont, en jij of je partner werken in Vlaanderen, gelden dezelfde regels als voor de Belgische gezinnen die in Vlaanderen wonen. Om de wijziging van een buitenlands rekeningnummer door te geven, maak je gebruik van het document MOD W INT. Ook hier moeten beide ouders het document ondertekenen vanaf het ogenblik dat er een kind in het gezin bijkomt na 01/01/2019. Ook als er sprake is van een nieuw recht, m.a.w. als het recht op het Belgische Groeipakket pas na 01/01/2019 begint, mogen de ouders kiezen wie het Groeipakket ontvangt. Ook hier moeten beide handtekeningen aanwezig zijn. Dit ongeacht de geboortedatum van de kinderen.

Hoe kan ik een attest Groeipakket (de vroeger kinderbijslag) bekomen?

Ben je klant bij Parentia? Dan kun je heel snel de nodige attesten zelf opvragen via onze klantenpagina My Parentia. Via deze portaalsite kun je inloggen op je eigen dossier waar je de nodige attesten kunt downloaden en afdrukken. Daarnaast kun je het nodige attest ook gewoon vragen via e-mail, post of telefoon. Onze contactgegevens vind je terug op onze contactpagina.

Als je aan de voorwaarden voldoet, ontvang je de Vlaamse schooltoeslag automatisch.

De betalingen lopen vanaf eind augustus tot december. Zelf hoef je niets te doen.