Groeipakket over de grenzen heen

Groeipakket over de grenzen heen: wanneer is er nog recht op het Groeipakket en wanneer niet?

Wat is het Groeipakket?

België komen werken

Je komt naar België, meer bepaald in Vlaanderen, werken of met je gezin wonen: wat moet je doen?

Je komt in België werken maar je gezin blijft in het buitenland wonen.

Het Groeipakket wordt uitbetaald voor kinderen die in Vlaanderen zijn gedomicilieerd. Toch kan jouw kind dat in het buitenland blijft wonen, recht hebben op het Groeipakket. We zetten even op een rijtje wat bepaalt dat Vlaanderen het Groeipakket kan uitbetalen.

 • Je kinderen wonen in een ander land van de Europese Economische Ruimte(EER). Deze landen zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief de Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion en de Franse overzeese gemeenschap Saint-Martin), Griekenland; Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Zweden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.
 • Je kinderen wonen in Zwitserland.
 • Je kinderen wonen in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst op het vlak van gezinsbijslagen heeft afgesloten. Deze landen zijn: Algerije, Israël, Marokko, Tunesië, Turkije en de republieken van het vroegere Joegoslavië (Montenegro, Noord-Macedonië en Servië) die niet tot de EU behoren. Hou hier wel rekening mee dat er een beperking kan zijn tot maximaal 4 kinderen in Algerije, Marokko, Tunesië en Turkije. De uitbetaalde bedragen die vastgelegd zijn in het verdrag kunnen verschillen van de normale bedragen. Opgelet: er mag niet betaald worden in Algerije of Marokko indien de werknemer in Vlaanderen de Belgische nationaliteit heeft.
 • Je werkgever is gevestigd in Vlaanderen. Als je aansluitend werkloos wordt, een ziekte-uitkeringen ontvangt of op pensioen gaat, blijft Vlaanderen bevoegd.
 • Je werkt als zelfstandige en je sociaal verzekeringsfonds is gevestigd in Vlaanderen.

Doe je aanvraag snel en gemakkelijk online of stuur ons het aansluitingsformulier ‘Aanvraag Groeipakket internationaal (kinderbijslag)’op naar vlaanderen@parentia.be.

Opgelet: verander je naar een werkgever die gevestigd is in een andere regio dan Vlaanderen of verander je naar een sociaal verzekeringsfonds in een andere regio? In dat geval moet je een nieuwe aanvraag indienen.

Is de werkgever of sociaal verzekeringsfonds gevestigd in Wallonië? Doe je aanvraag online in enkele clicks. Verkies je de papieren versie? Stuur het aansluitingsformulier ‘Aanvraag om kinderbijslag en aansluiting ’ naar wallonie@parentia.be.

Ontving of ontvangt je gezin nog steeds kinderbijslag of gezinsbijslagen in het buitenland?

Meld ons de naam en het adres van het bevoegde buitenlandse kinderbijslagfonds.

 • Is het buitenlandse kinderbijslagfonds gestopt met betalen? Parentia vraagt een bevestiging van einde betaling op bij dit fonds. Heb je dit bewijs in je bezit? Bezorg het ons, zo besparen we tijd om je rechten vast te stellen.
 • Betaalt het buitenlands kinderbijslagfonds nog steeds de gezinsbijslagen of kinderbijslag? Parentia zal dan eerst onderzoeken welk land bij voorrang bevoegd is om de gezinsbijslagen uit te betalen. Werkt je partner bv nog in het buitenland waar je kinderen wonen, dan blijft dit land verder de kinderbijslag betalen. Liggen de bedragen van het Groeipakket hoger dan de bedragen die het buitenland uitkeert? Parentia zal het aanvullend verschil uitbetalen aan het gezin in het buitenland. Afhankelijk van het land in de EER, vraagt Parentia halfjaarlijks of jaarlijks de betaalde bedragen op aan het bevoegde buitenlandse kinderbijslagfonds via het formulier E411. Of via RINA worden er F001/F002 formulieren gestuurd.

Voorbeeld: Jij, als mama werkt in Vlaanderen. Papa werkt in Frankrijk en blijft met jullie kinderen in Frankrijk wonen. Frankrijk zal de kinderbijslag bij voorrang de Franse kinderbijslag blijven betalen. Parentia betaalt aanvullend op de bedragen van de gezinsbijslag. Het bedrag dat Frankrijk uitbetaalt, wordt dus afgetrokken van het bedrag waarop je recht hebt in Vlaanderen.

 • Het gezin in het buitenland ontvangt jaarlijks van ons 2 documenten. Het formulier P12 (Verklaring gezins- en beroepssituatie) dat je door je partner in het buitenland laat invullen, onderzoekt zijn beroepssituatie. Het tweede formulier, nl. E401 (voor landen in EER.), vraagt naar de gezinssamenstelling en moet je partner laten invullen door de gemeente waar ze woont met de kinderen. Als je gezin in een land woont waarmee er een bilateraal overeenkomst is, wordt eenzelfde bewijs van gezinssamenstelling gevraagd.

Is er recht op het startbedrag als de bevalling plaatsvindt in het buitenland?

Woont je gezin in de EER? Dan is er recht op startbedrag als:

 • je werknemer bent in Vlaanderen en nog steeds in dienst op de dag van de geboorte;
 • je ambtenaar bent in Vlaanderen;
 • het land waar je gezin verblijft geen kraamgeld of startbedrag uitbetaalt. Indien het woonland een startbedrag betaalt, zal Vlaanderen het startbedrag aanvullend betalen, indien ons bedrag hoger ligt.

Is je kindje geboren in Frankrijk of Groothertogdom Luxemburg? Vlaanderen betaalt geen startbedrag uit. Deze landen betalen zelf het startbedrag, de geboortepremie of het kraamgeld uit.

Vraag het startbedrag gemakkelijk aan via onze online tool of stuur het aanvraagformulier ‘Aanvraag startbedrag (kraamgeld)’ naar vlaanderen@parentia.be

Bezorg ons na de geboorte een kopie van de geboorteakte van je kindje. We sturen dan een formulier E401 op waarop de gemeente in het buitenland de nieuwe gezinssamenstelling zal bevestigen.

Tot welke leeftijd heeft mijn kind recht in het buitenland?

Woont je kind in een land van de EER, dan is er onvoorwaardelijk recht op de gezinsbijslag tot en met de maand waarin je kind 18 jaar wordt. Een jongere die daarna verder studeert, kan gezinsbijslag ontvangen tot zijn 25e verjaardag.

Hiervoor sturen we dan rond zijn 18de het formulier E402 op. Nadien sturen we dit formulier jaarlijks op in de maand september, per kind. Laat dit formulier invullen door de school in het buitenland. Met dit formulier gaan we na of je kind voldoende lessen volgt. We checken ook of het studieprogramma erkend is of overeenstemt met een erkende vorming. De voorwaarden om als student recht te hebben op het Groeipakket in het buitenland zijn dezelfde als in België. Je kunt deze voorwaarden nalezen op onze webpagina ‘Studies en opleiding’.

Woont je kind in een land waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft? In deze landen is het einde van voorwaardelijk recht verschillend en gelden er andere formulieren.

Je komt met je hele gezin in België wonen en je hebt geen beroepsactiviteit meer of uitkeringen in het buitenland.

Kom je met je gezin naar België en kies je om in Vlaanderen te wonen? Heel waarschijnlijk heb je recht op het Groeipakket wanneer het verblijfsrecht in orde is van het kind zelf of indien niet van minstens 1 ouder.

Doe je aanvraag snel en gemakkelijk online of stuur ons het aansluitingsformulier ‘Aanvraag Groeipakket internationaal (kinderbijslag)’op naar vlaanderen@parentia.be.

Wanneer heeft je kind recht op het Groeipakket?

 • Je kind is gedomicilieerd in Vlaanderen. Is er geen inschrijving in het rijksregister, dan kan dit aangetoond worden met verschillende bewijsstukken, o.a. met schoolattesten. Laat in ieder geval je kind zo snel mogelijk inschrijven bij de gemeente. Neem contact op met Parentia om je te informeren.
 • Je kind heeft de Belgische nationaliteit. Heeft het kind geen Belgische nationaliteit maar heeft wel de toelating of machtiging om in België te verblijven, dan geeft dit ook een recht. Je kind moet over een geldige verblijfskaart beschikken. Een voorlopige verblijfskaart die ook toelating geeft om in België te verblijven geeft geen recht.
 • Je kind heeft onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand 18de verjaardag. Vanaf 18 jaar tot 25 jaar kan je kind verder recht hebben op het Groeipakket onder bepaalde voorwaarden. Neem zeker een kijkje onder ‘Studies en opleiding’ om hier meer over te vernemen.

Wie ontvangt het Groeipakket?

Het Groeipakket wordt uitbetaald aan de personen die de kinderen opvoeden. In de meeste gevallen zijn dat de beide ouders. Alle details kun je vinden onder ‘Wie ontvangt het Groeipakket?

Zijn de ouders gescheiden, dan hangt de betaling af van de specifieke situaties in het gezin.

Ontving je of ontving je geen kinderbijslag of gezinsbijslagen in het buitenland?

Ontving je kinderbijslag in een land van de EER? Meld ons de naam en het adres van het bevoegde buitenlandse kinderbijslagfonds. Parentia vraagt een bevestiging van einde betaling op aan het bevoegde buitenlandse kinderbijslagfonds via het formulier E405. Heb je dit bewijs in je bezit? Bezorg het ons, zo besparen we tijd om je rechten vast te stellen.

Ontving je geen kinderbijslag in een land van de EER? Parentia vraagt de bevestiging van niet betalen met het formulier E405 op.

Kom je van een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft? Bezorg ons een attest op eer of je al dan niet kinderbijslag in het buitenland hebt ontvangen en zo ja tot wanneer.

Na het ontvangen van deze formulieren of attest op eer, kan Parentia starten met de uitbetalingen van het Groeipakket.

Verhuizen naar buitenland

Je gaat naar het buitenland werken of met je gezin verhuizen naar het buitenland: wat moet je doen?

Je gaat werken in het buitenland (EER) maar je gezin en/of jij blijft in België wonen.

Het Groeipakket wordt uitbetaald voor kinderen die in Vlaanderen zijn gedomicilieerd. Toch kan jouw kind die in Vlaanderen blijft wonen, recht hebben op de kinderbijslag in een land van de EER waar jij gaat werken.

De landen van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief de Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion en de Franse overzeese gemeenschap Saint-Martin), Griekenland; Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden), Tsjechië, Zweden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

Of je gaat werken in Zwitserland.

Heeft mijn kind recht op kinderbijslag in een land van de EER?

Het recht op het Groeipakket blijft sowieso bestaan als je gezin en/of jij in Vlaanderen gedomicilieerd blijft. Er kan ook een recht op kinderbijslag bestaan in het land waar je gaat werken. Doe zeker onmiddellijk ook daar een aanvraag. In sommige landen ontstaat pas een recht op het moment dat ze de aanvraag ontvangen.

Het is goed mogelijk dat Vlaanderen enkel nog het verschil tussen het Groeipakket en de buitenlandse bedragen zal kunnen betalen. Parentia zal het aanvullend verschil uitbetalen aan het gezin in Vlaanderen. Afhankelijk van het land in de EER, vraagt Parentia halfjaarlijks of jaarlijks de betaalde bedragen op aan het bevoegde buitenlandse kinderbijslagfonds via het formulier E411. Of via RINA worden F001/F002 formulieren gestuurd.

Voorbeeld: Jij, als papa gaat werken in Nederland vanaf 1 augustus 2022. Jullie blijven in Vlaanderen gedomicilieerd en de mama is zonder beroep. Nederland zal eveneens de rechten op de kinderbijslag onderzoeken vanaf 1 augustus 2022. Parentia zal vanaf 1 augustus 2022 aanvullend het Groeipakket uitbetalen als de bedragen in Nederland lager zijn dan het Groeipakket.

Heb ik recht op het startbedrag in Vlaanderen?

Je verwacht je eerste kindje en jullie zijn gedomicilieerd in Vlaanderen. Heb je dan recht op het startbedrag wanneer 1 van de ouders in een land van de EER is tewerkgesteld? Zeer zeker, er bestaat een recht op het startbedrag voor je kindje dat in België geboren wordt en nadien in Vlaanderen wordt gedomicilieerd. Doe eenvoudig en snel je aanvraag via onze online tool of stuur het aanvraagformulier ‘Aanvraag startbedrag (kraamgeld)’ op naar vlaanderen@parentia.be.

Verblijft de mama tijdelijk in het buitenland (land buiten de EER) en bevalt van jullie eerste of volgend kindje, dan kan er ook recht bestaan op het startbedrag. Voorwaarde is dat het kindje binnen de 2 maanden na de geboorte officieel in Vlaanderen woont.

Je vertrekt op detachering en je gezin vergezelt je.

De werkgever waarvoor je werkt, stuurt je op detachering naar het buitenland en je gezin vergezelt je. Heb je dan nog recht op het Groeipakket voor je kinderen?

Wat is detachering?

Als gedetacheerde werknemer vervul je voor je werkgever een tijdelijke opdracht in het buitenland (EER of buiten EER). Je blijft onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid gedurende je detachering. Je kinderen die je vergezellen naar het buitenland, blijven hierdoor recht hebben op het Groeipakket.

Documenten die je naar Parentia moet sturen:

 • Detachering binnen de EER: het formulier A1 met vermelding van de duur van de detachering.
 • Detachering buiten de EER: attest RSZ betreffende een overeenkomst inzake sociale zekerheid tussen België en het land van detachering, met vermelding van de duur van de detachering.

Hoelang heb ik recht op het Groeipakket bij detachering?

Is er geen overeenkomst tussen België en het land van detachering op gebied van de sociale zekerheid, dan is er recht op het Groeipakket gedurende maximaal 1 jaar.

Is de detachering binnen de EER, dan is er maximaal recht tot 2 jaar. Is er een akkoord tussen de België en lidstaat binnen de EER, kan deze verlengd worden tot maximaal 5 jaar.

Is de detachering buiten de EER, dan wordt de duur bepaald door de overeenkomst tussen België en het land van detachering.

Je gaat werken in het buitenland en je gezin verhuist mee, of jullie verhuizen naar het buitenland.