Welke impact heeft Corona op je dagelijks leven en hoe kunnen wij je administratief helpen

Hieronder vind je een aantal onderwerpen terug waarmee je als gevolg van de coronacrisis in het dagelijks leven mee te maken zou kunnen hebben. Ben je zelfstandige? Ben je werknemer? Hoe zit het met uitkeringen? Waar kun je met je kinderen terecht? Dit zijn vragen waarop wij zullen proberen jou een antwoord te geven. 

Infor Coronavirus

Kom zeker regelmatig eens terug een kijkje nemen. De onderwerpen op deze pagina zullen dagelijks aangevuld worden.Wij zetten hieronder alvast de meest voorkomende vragen voor jou op een rijtje. Samen komen we erdoor!

Ik vang mijn baby zelf op gezien de coronacrisis. Moet ik de kinderopvang dan toch betalen?

Onze dagelijkse organisatie is overhoop gehaald door het coronavirus. Er wordt heel wat (re)organisatie vereist om de opvang van de kinderen te combineren met thuiswerk. Maar hoe zit het dan met de afrekening op het einde van de maand en de respijtdagen in de kinderopvang?

In de kinderopvang geldt meestal de regel “bestellen is betalen”. Maar als ouder heb je jaarlijks recht op een aantal respijtdagen. Dit zijn ingeplande dagen, waarop je kind uiteindelijk niet naar de opvang gekomen is en die je niet moet betalen. Er werd tijdens deze coronacrisis besloten om deze regeling stop te zetten. Als je kind tussen 14 maart en 17 mei niet naar de opvang is gegaan, moest je hiervoor geen respijtdagen indienen. De afwezigheden mochten tijdens deze periode niet aangerekend worden, noch financieel noch in respijtdagen.

Vanaf 18 mei treden er verschillen op tussen kinderdagverblijven die onder de verantwoordelijkheid staan van Kind en Gezin en de kinderdagverblijven die onder ONE vallen.

Kind en Gezin

Bij Kind en Gezin werd er besloten om tot en met 30 juni geen bijdrage te vragen van de ouders (noch financieel, noch in respijtdagen) voor afwezigheden. Ouders kunnen hun kind dus tot 30 juni probleemloos zelf opvangen.

ONE

Crèches die onder de verantwoordelijkheid staan van ONE, ontvangen vanaf 18 mei geen financiële steun meer voor afwezige kinderen. Bestaande contracten moeten dus opnieuw worden toegepast. Toch voorziet ONE een aantal nieuwe maatregelen in deze coronatijd.
Hier volgen een aantal van deze maatregelen die betrekking hebben op de ouders:

 • Het bestaande contract indien nodig aanpassen;
 • De financiële bijdrage van de ouders indien nodig aanpassen, in de kinderdagverblijven die de barema’s van ONE hanteren;
 • De afwezigheidsredenen uitbreiden in de periode van 18 mei tot 31 augustus en de financiële bijdrage reduceren in volgende gevallen:
  • Een aanzienlijke daling van de inkomsten van het gezin sinds 14 maart;
  • De aanwezigheid in het gezin van familieleden uit de risicogroep;
  • Organisatorische problemen (voorbeeld: kinderopvang nabij de werkplek en de ouder werkt momenteel thuis).
 • Ondersteuning voor ouders die door onvoorziene sluiting van de kinderopvang, door de coronacrisis, geen opvang meer hebben voor hun kind.

Neem zeker contact op met de kinderopvang om te weten wat in jouw geval van toepassing kan zijn.

Tijdelijke werkloosheid aanvragen tijdens de coronacrisis (Covid-19)

Arbeiders, en in uitzonderlijke gevallen uitzendkrachten, die gebonden zijn aan een overeenkomst maar van wie tijdelijk de werkprestaties zijn opgeschort of verminderd, hebben recht op ‘tijdelijke werkloosheid’ onder bepaalde voorwaarden. Voor bedienden geldt een aparte regeling van schorsing. Gedurende deze periode krijgt de werknemer geen loon, maar kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

We zitten volop in de coronacrisis en de federale regering heeft beslist dat alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavisus momenteel beschouwd wordt als tijdelijke werkloosheid wegen overmacht, en dit vanaf 13 maart 2020. Dit voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen zowel voor bedienden als arbeiders.

Voor wie geldt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

 • arbeiders én bedienden (van de privésector, de non-profitsector en de publieke sector);
 • uitzendkrachten op voorwaarde dat ze na de periode van overmacht opnieuw bij dezelfde werkgever tewerkgesteld blijven;
 • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen, namelijk leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap en leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap.

Studenten met een volledig leerplan kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden tijdens het schooljaar.

Hoe vraag ik mijn tijdelijke werkloosheid aan?

De procedure is tijdens deze coronacrisis vereenvoudigd. Ziehier de te volgen stappen :

 • je download het formulier C3.2. Werknemer-corona;
 • je stuurt het online door naar het HVW, het ABVV, het ACV of de ACLVB, afhankelijk of je gesyndikeerd bent of niet. Op de website van je uitbetalingsinstelling vind je de richtlijnen hoe deze aanvraag terug te zenden;
 • vergeet zeker niet een e-mailadres of gsm-nummer op te geven waar deze diensten, indien nodig, je overdag kunnen bereiken.

Nadien wordt je aanvraag verwerkt en de ‘Elektronische aangifte van sociaal risico – scenario 5’ ingevuld door je werkgever, hieraan gekoppeld.

 

Hoeveel ga ik ontvangen?

De uitkering werd door de regering van 65% naar 70% opgetrokken van je brutoloon (voor de periode 1 februari 2020 tot 31 augustus 2020), met een plafond van € 2.754,00 bruto. Al wat je meer verdient, wordt niet meegeteld in de berekening.

Als tijdelijke werkloze kun je straks rekenen op een uitkering tussen de € 1.000,00 en € 1.400,00 netto.

Omdat hier veel rekenwerk voor nodig is, heeft minister Muylle beslist dat iedere tijdelijke werkloze een forfaitaire vergoeding zal ontvangen van € 1.450,00 bruto per maand. Nadien zal de definitieve som worden berekend en verrekend.

De federale regering trekt daarom deze uitkering op met een dagelijkse toeslag van € 5,63, dus € 150,00 extra per maand en dit om niet teveel aan koopkracht te moeten inleveren.

De Vlaamse overheid zal ook automatisch € 202,68 storten op je rekening om zo ‘een maand’ je energie- en waterfactuur te kunnen betalen.

Ik werk als statutair of als contractueel bij de overheid. Heb ik dan ook recht op tijdelijke werkloosheid?

Statutairen kunnen geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Contractueel personeel daarentegen kan wel tijdelijk werkloos worden gesteld als ze bij de overheid in dienst is met een arbeidsovereenkomst.

Ik ontvang een overlevingspensioen, ik doe vrijwilligerswerk of ik heb een bijberoep. Wat dan?

Als je tijdelijk werkloos bent, mag je nog steeds je vrijwilligerswerk blijven uitoefenen. Je krijgt een vrijstelling van meldingsplicht van € 34,71/dag of € 1.388,40/jaar.

Ontvang je een overlevingspensioen of heb je een bijberoep, dan zal er tijdelijk geen controle zijn op bijkomende inkomsten. Die inkomsten zullen dus geen invloed hebben op de werkloosheidsuitkering.

Dit tijdens de periode van 13 maart 2020 tot 31 augustus 2020.

Mijn kinderen wonen niet meer thuis, mag ik hen nog bezoeken?

Nee, door de maatregelen die ons door de overheid werden opgelegd zijn alle burgers verplicht thuis te blijven en alle contacten buiten het gezin zoveel mogelijk te vermijden. Uiteraard zijn er wel een aantal uitzonderingen wat betreft essentiële verplaatsingen (voeding, naar de dokter, apotheek, postkantoor, tankstation en de bank). Ook het helpen van hulpbehoevende personen wordt toegestaan. Als je kind hulpbehoevend is en niet meer in jouw gezin woont, is het dus wel toegestaan om hem te helpen.

Kan ik mijn circulaire cheque nog innen tijdens de coronacrisis?

In deze moeilijke periode hebben de banken ook beslist om hun verantwoordelijkheid op te nemen en om zo weinig mogelijk het coronavirus de kans te geven zich te verspreiden.

De banken hebben beslist om enkel nog hun diensten aan te bieden op afspraak en niet alle agentschappen zijn nog open.

Dit heeft natuurlijk een gevolg voor jullie klanten, die het Groeipakket per circulaire cheque ontvangen. Om jullie cheque te kunnen innen moeten jullie een afspraak maken met de bank.

Parentia betaalt jullie met een circulaire cheque het Groeipakket uit? Neem dan contact op met een ING agentschap om een afspraak te regelen.

Ontvang je nog steeds het Groeipakket met een circulaire cheque, dan is dit het moment om over te schakelen naar een betaling op een bankrekening. Het is gemakkelijk, veilig en meestal voordeliger. Ga naar https://www.parentia.be/nl-VL/documenten en download het document ‘Aanvraag betaling op een bankrekening’. Heb je niet de mogelijkheid om het formulier af te printen, geef een seintje per telefoon naar de afdeling waar je dossier wordt beheerd. Je vindt het telefoonnummer van je kantoor via https://www.parentia.be/nl-VL/contact/onze-kantoren.

Kun je geen bankrekeningnummer openen? Je kunt beroep doen op de basisbankdienst.

Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk contact met geld te vermijden. Het is het ideale moment om te leren betalen met de kaart! Voor kleine bedragen kun je ook contactloos betalen.

Mijn tiener gaat graag op stap met zijn vrienden, mag dit nog?

Neen, dit mag niet meer. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan. Wat fysieke activiteiten betreft, mag je enkel nog buitenkomen met de personen van je eigen gezin of met één vriend of vriendin. Bovendien zijn deze activiteiten beperkt tot fietsen, wandelen en joggen en dit in de nabije omgeving van je woonst.

Ik ga verhuizen, mag dit nog?

Ja, verhuizen wordt aanzien als een essentiële verplaatsing en is dus nog steeds toegestaan. Hoewel de sociale afstandsregels onlangs versoepeld werden, wordt het sterk aanbevolen om je aan deze regels te houden bij het verhuizen. Wat houdt dat in dit geval dan precies in? Je houden aan de regels betekent dat je strikt genomen twee opties hebt.

 1. Optie één bestaat eruit dat jij met je bubbel van 10 personen je hele verhuis doet. Social distancing wordt nog steeds aangeraden, maar het is niet meer verplicht.
 2. Optie twee is het inhuren van een verhuisfirma. In praktijk is dit niet zo evident als je zou denken. Ten eerste werken 4 op 5 verhuisfirma’s niet meer uit veiligheidsoverwegingen en de firma’s die wel nog actief zijn kunnen al eens duur uit de hoek komen. Ingevolge de coronacrisis vragen deze firma’s risicopremies die serieus hoog kunnen oplopen. Als je met een verhuisfirma te werk gaat, moeten de sociale afstandsregels nageleefd worden.

Conclusie: verhuizen kan nog onder bepaalde voorwaarden, maar als uitstellen naar een later moment een optie is, is dat toch het overwegen waard.

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) getroffen door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen). 

Op 24 maart 2020 werd het overbruggingsrecht versoepeld in het kader van de coronacrisis en treedt in werking vanaf 1 maart 2020. Deze speciale maatregel is geldig voor de maand maart, april, mei en juni 2020.

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) en door de overheid verplicht om je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken. Het gaat hier om zelfstandigen die hun handelszaak verplicht moeten sluiten. (zoals niet-voedingszaken, cafés,…). Een restaurant dat sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt ook in aanmerking. Er is hier geen minimumduur van onderbreking vereist.
  Ben je startende zelfstandige of een zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief heeft betaald, dan geldt deze maatregel ook voor jou.
  Daarnaast ben je ook sociale bijdragen verschuldigd als zelfstandige in België. Het is toegelaten om deze financiële uitkering te cumuleren met een vervangingsinkomen. Opgelet: de som van deze uitkering en van het andere vervangingsinkomen per maand, mag niet hoger zijn dan € 1.614,10. Als deze som overschreden wordt, wordt het bedrag van de uitkering verminderd.
 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) en je onderbreekt minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in elk van deze maanden volledig je activiteit ten gevolge het coronavirus. Hier gaat het om zelfstandigen die bij voorbeeld door een gebrek aan leveringen, sterke daling van reservaties of door quarantaine hun activiteit moeten onderbreken. Deze onderbreking moet volledig zijn.
  Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen vallen hieronder. (kinesitherapeuten, tandartsen en specialisten)
  Ben je startende zelfstandige of een zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief heeft betaald, dan geldt deze maatregel ook voor jou.
  Daarnaast ben je ook sociale bijdragen verschuldigd als zelfstandige in België. Het is toegelaten om deze financiële uitkering te cumuleren met een vervangingsinkomen. Opgelet: de som van deze uitkering en van het andere vervangingsinkomen per maand, mag niet hoger zijn dan € 1.614,10. Als deze limiet overschreden wordt, wordt het bedrag van de uitkering verminderd.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast.
 • De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.614,10 met gezinslast.

Om je gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een attest op eer dat je al dan niet gezinslast hebt.

Deze premie wordt je toegekend zelfs indien je reeds in het verleden genoten hebt van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen (afhankelijk van het geval 12 of 24 maanden). Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen.

Hoe het crisis-overbrugginsrecht aanvragen?

Je moet het aanvraagformulier ingevuld opsturen naar het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten. Je kunt dit per e-mail doen of via de post.

Er wordt niet nagegaan of je recht opent op werkloosheidsuitkeringen en er wordt dus geen attest van de RVA opgevraagd.

Je vindt ook informatie over het overbrugginsrecht en het formulier op https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nieuwe-maatregelen-voor-het-overbruggingsrecht

Mag mijn kind nog op kamp tijdens de paasvakantie?

Neen, alle kampen, waaronder de sportkampen, taalkampen en andere, maar ook alle jeugdwerkactiviteiten werden door de Belgische overheid voor de volledige paasvakantie geannuleerd. Voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep of voor kwetsbare kinderen die geen opvang hebben tijdens de paasvakantie, blijven de scholen tijdens deze periode ook open om in de nodige opvang te voorzien. Lokale besturen krijgen de regie voor de organisatie van die opvang tijdens de paasvakantie in handen, en doen dit in nauw overleg met de bestaande lokale partners en de scholen op hun grondgebied.

Ik ben zwanger, wat is de impact van het coronavirus op mezelf en op mijn baby?

Het onvergetelijke moment is aangebroken en een indringer, corona genoemd, haalt al je plannen overhoop. Je kan het goede nieuws niet delen met je familie zoals je je had ingebeeld en bovendien rijzen er talrijke vragen.

Zijn mijn baby en ik gevoeliger voor het coronavirus tijdens mijn zwangerschap?

Als zwangere vrouw ligt je immuniteit op bepaalde momenten van de zwangerschap lager en dit kan het risico op een besmetting verhogen. Maar het is belangrijk om weten dat als je besmet wordt, je niet gevoeliger bent voor de gevolgen van het coronavirus dan een andere vrouw.
Contacteer jouw arts als je “griepachtige” symptomen vertoont, maar ga zeker niet naar de spoedgevallen!

Licht de gynaecoloog zeker in als je symptomen vertoont van het coronavirus en de bevalling eraan komt (vruchtwaterverlies en weeën). Ziekenhuizen voorzien specifieke maatregelen voor deze situaties.

Je stelt je waarschijnlijk ook heel wat vragen rond de gezondheid van je baby. Vandaag-de-dag bestaan er nog geen wetenschappelijke bewijzen omtrent de transmissie van het coronavirus aan je baby in utero (tijdens de zwangerschap). Noch bewijzen die wijzen in de richting van vroeggeboorte of miskraam omwille van het coronavirus. Tot heden werden er nooit sporen gevonden van het coronavirus in het vruchtwater, wat zou bevestigen dat het virus de baby via deze weg niet bereikt.

Hoe verlopen de medische opvolging van de zwangerschap en de geboorte?

De noodzakelijke afspraken, op specifieke tijdstippen van de zwangerschap, worden behouden terwijl andere minder essentiële afspraken worden geannuleerd of vervangen door een telefonisch onderhoud. Je wordt waarschijnlijk gecontacteerd door je arts of gynaecoloog. Sommige gynaecologen aanvaarden dat je partner meekomt, anderen niet. De beslissingen worden genomen om ieders veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.

Als het moment van de geboorte aanbreekt, mag jouw partner aanwezig zijn, mits het volgen van de maatregelen die van toepassing zijn in het ziekenhuis. Om deze specifieke evoluerende maatregelen te kennen, neem je best contact op met het ziekenhuis.

Goed om weten: je kunt ook tijdens de lockdown je startbedrag of kraamgeld aanvragen.

Is je afspraak bij de gynaecoloog verzet of geannuleerd? Heb je moeite met het bekomen van je zwangerschapsattest? Geen probleem! Vraag je startbedrag nu al aan via onze online tool en bezorg ons het zwangerschapsattest bij ontvangst.

Wat met bezoek, eens je oogappeltje geboren wordt?

Je had het waarschijnlijk helemaal anders ingebeeld, maar spijtig genoeg mag enkel de partner op bezoek komen volgens de regels die van toepassing zijn in het ziekenhuis. Je gynaecoloog weet zeker welke maatregelen er in het ziekenhuis gaande zijn. In samenspraak met de artsen, zal het verblijf in het ziekenhuis sowieso zo kort mogelijk gehouden worden.

Maar geen paniek, dankzij de moderne technologieën krijgen de grootouders, peter, meter en de hele familie, hoe dan ook blinkende ogen bij het ontdekken van je kleine spruit.

Het voorziene feestje wordt enkel verlaat, uitstel is geen afstel. Bovendien zal je later misschien meer kunnen genieten van het feestje, gezien je dan al herstelt bent van de bevalling.

Probeer de goede kanten te bekijken ondanks de ontgoocheling. In de materniteit zijn de dagen meestal heel druk omwille van de bezoeken. Nu krijg je meer tijd om uit te rusten en om het wondertje, dat je leven gaat veranderen, te leren kennen

Studentenjobs tijdens de coronacrisis.

Veel studenten hebben een studentenjob om een centje bij te verdienen of om hun kot te kunnen betalen. Veel van de studenten werken onder andere in de horeca en dit is niet meer mogelijk door de coronacrisis.

De studenten die studies met een volledig leerplan volgen, kunnen volgens de RVA ook niet als tijdelijk werkloos worden beschouwd. Je hebt plots geen inkomsten meer. Wat nu?

Neem zeker ook contact op met sociale dienst van je onderwijsinstelling bij financiële moeilijkheden. Samen met hen kun je oplossingen zoeken.

Kun je nog een centje bijverdienen als student tijdens deze periode? Zeer zeker gaat dit nog.

Veel supermarkten zijn op zoek naar studenten om bij te springen in het vullen van rekken en om personeel te vervangen die ziek zijn.

Misschien kun je ook gaan helpen als seizoenarbeider op een (bio)boerderij. Je bent bezig in open lucht en je helpt de boeren een handje.

Ga op zoek naar een job op afstand. Een aantal bedrijven bieden studentenjobs aan die je van op opstand kunt doen. Je vindt er vast eentje die bij je past!

Ouders zijn misschien op zoek naar studenten onderwijs die hun kind(eren) bijles kunnen geven. Dit kun je zeker ook op afstand.

Parentia wenst veel moed aan alle studenten in deze periode zowel in de zoektocht naar een andere studentenjob als tijdens de blok in deze moeilijke periode!

Ik zit op kot, mag ik in het weekend naar huis?

Het is als kotstudent inderdaad toegestaan om tussen thuis en je kot te pendelen. Zorg er wel voor dat je je tijdens je verblijf op je kot steeds aan alle regels houdt. Zo beperk je de kans dat je een covid-19 besmetting oploopt en op die manier het virus (ook binnen je eigen familie) verspreid!

Co-ouderschap, mogen de kinderen tijdens de coronacrisis nog van de ene ouder naar de andere?

Veel ouders vragen zich af of de kinderen nog van de ene ouder naar de andere ouder mogen verhuizen. Dit mag zeker. Er bestaat immers geen verbod op contact binnen het gezinsverband. Kinderen van gescheiden ouders hebben twee gezinnen en in het belang van het kind is het belangrijk dat de regeling van co-ouderschap verder wordt gezet. De overeenkomsten of verplichtingen uit een vonnis na scheiding blijven gelden, ook tijdens de coronacrisis.

Blijf wel de coronamaatregelen naleven, houd de verhuis zo kort mogelijk en vermijd fysiek contact.

Wat als iemand van in de gezinnen ziek is?
Op dat moment kan het verstandig zijn om het verhuizen even stop te zetten. Bekijk samen of het wenselijk is of het kind voor een langere tijd in hetzelfde gezin blijft. Vraag zeker ook (telefonisch) advies aan de huisarts.

Blijft het kind voor één af andere reden langer bij één ouder, maak dan vooraf duidelijke afspraken. Hoe regelen dat er toch virtueel contact is met de andere ouder, hoe worden kosten tijdens deze uitzonderlijke periode verdeeld, kan er iets extra met de andere ouder gedaan worden na een langere periode van afwezigheid bij die andere ouder?

Hebben jullie schoolgaande kinderen, maak ook afspraken wat het afwerken van schooltaken betreft, maar leg zeker elkaar niet op hoe de andere ouder dit moet doen. Laat het kind in ieder gezin zijn eigen ritme behouden en zoek samen met het kind hoe en wanneer hij zijn schooltaken in ieder gezin zal afwerken.

Co-ouderschap in deze periode van corona is voor elke ouder een hele uitdaging. Zorg ervoor dat je het voor je kind(eren) niet extra moeilijk maakt door nieuwe conflicten.

Verlies ik mijn Groeipakket als ik mijn kind ondanks de heropening van de scholen thuishoud?

Mijn kind is minderjarig

Wees gerust, als je je kind ondanks de heropening van de scholen thuishoudt, zal dit geen impact hebben op je Groeipakket. Het Groeipakket wordt tot de maand waarin je kind 18 jaar oud wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald.
Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen dus geen invloed op de kinderbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden.
Parentia brengt jullie op de hoogte zodra de regering een beslissing neemt over het al dan niet opnemen van onwettige afwezigheden.
Uit de informatie waarover we nu beschikken blijkt dat er in het Nederlandstalig onderwijs wel afwezigheden opgenomen zullen worden. Bovendien gaan de scholen ouders contacteren die hun kinderen thuishouden om hun motieven te kennen en samen een oplossing te vinden.

Mijn kind is meerderjarig

Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden en kan dit bijgevolg een impact hebben op je kinderbijslag.
Neem contact op met de onderwijsinstelling voor bijkomende informatie.
Parentia brengt jullie op de hoogte zodra de regering een beslissing neemt over het al dan niet doorgeven van onwettige afwezigheden in de actuele context.
Uit de informatie waarover we nu beschikken blijkt dat er in het Nederlandstalig onderwijs wel afwezigheden opgenomen zullen worden. Bovendien gaan de scholen ouders contacteren die hun kinderen thuishouden om hun motieven te kennen en samen een oplossing te vinden.
Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de kinderbijslag uitbetaald zolang de onderwijsinstelling de afwezigheid niet beschouwt als een vroegtijdige stopzetting van de studies.

Verlies ik door werkloosheid wegens overmacht (corona) mijn prenataal verlof ?

Kort antwoord: Neen!

Je hebt recht op 15 weken zwangerschapsverlof: 6 weken prenataal verlof (waarvan 1 verplicht op te nemen en 5 die je kan omzetten naar postnataal verlof) en 9 weken postnataal verlof.

Dankzij  een nieuwe wet, wordt gesteld dat alle zwangere vrouwen recht hebben op 15 weken zwangerschapsverlof, ook bij ziekte of werkloosheid voor de bevalling. Deze maatregel ging van kracht vanaf 1 maart 2020.

Werken met een studentencontract tijdens de coronacrisis. Verlies ik mijn Groeipakket?

Tijdens deze corona-periode gaan er veel studenten aan de slag, vooral in de medische en voedingssector, met een studentencontract of als vrijwilliger.

Woont de student in Vlaanderen dan verlies je normaal gezien het recht op je Groeipakket op het moment dat de student meer dan 475 uren per jaar werkt met een studentencontract. We verwijzen je hier graag door naar onze rubriek ‘werken als jongere’.

Federaal werd er beslist om de uren die tijdens het 2de kwartaal van 2020 gepresteerd worden als jobstudent, niet mee te tellen voor het bereiken van de urennorm van 475 uren.

Op Vlaams niveau is beslist dat deze maatregel doorgetrokken wordt naar het Groeipakket. De uren die gewerkt worden met een studentencontract, worden niet meegerekend voor het 2de kwartaal 2020 voor het berekenen van de urennorm van 475 uren. Voor studenten die tewerkgesteld zijn in het onderwijs of de zorgsector,  wordt deze regel ook toegepast voor de periode 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021.

Ook voor de studenten die in Wallonië en Brussel wonen, werd er een versoepeling uitgewerkt.