Wat kost de lagere school ieder jaar in het Nederlandstalig onderwijsnet?

Basisonderwijs in Vlaanderen is gratis: zowel voor de inschrijving in het kleuteronderwijs als voor de lagere school moet je niet betalen. Maar soms heeft je kind toch extraatjes nodig om op school te gebruiken of wordt er een uitstap georganiseerd. Daarvoor geldt in het Nederlandstalig onderwijsnet een maximumfactuur. Hier lees je er meer over! 

Wat kost de lagere school ieder jaar?

Wat houdt de maximumfactuur in?

De school kan meer materialen gebruiken en activiteiten aanbieden dan strikt noodzakelijk. Voor die uitgaven kunnen scholen een financiële bijdrage vragen. Daar bestaan gelukkig regels voor: de maximumfactuur plafonneert de kosten voor de lagere school, samen met de bijdragelijst.

Opgelet: voor kinderen die in Brussel of Wallonië schoollopen, geldt dit systeem niet. Hier vind je meer informatie over de kosten van de lagere school in Wallonië en de Franstalige scholen in Brussel.

Scherpe maximumfactuur voor de lagere school: wat is het?

Elke school heeft een lijst van kosteloze materialen. Bovendien zijn zwemlessen gedurende één schooljaar gratis, om de eindtermen te kunnen bereiken. Activiteiten en materialen die buiten deze lijst vallen, kunnen extra geld kosten. De maximumfactuur begrenst dat extra bedrag. Er is de scherpe maximumfactuur en de minder scherpe maximumfactuur.

Scherpe maximumfactuur:

  • Voor activiteiten zoals toneelbezoeken, daguitstappen en zwemlessen (behalve de eenmalige gratis lessen gedurende één schooljaar)
  • Voor materialen die niet strikt noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De school beslist zelf over welk materiaal (bijvoorbeeld een specifiek tijdschrift of een map) dat gaat. Je moet dat materiaal dan ook op school aankopen.

De scherpe maximumfactuur bedraagt 45 euro voor kleuteronderwijs en 90 euro voor lager onderwijs. Opgelet: dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Minder scherpe maximumfactuur: voor meerdaagse uitstappen

De scherpe maximumfactuur begrenst het bedrag voor het absolute minimum om de eindtermen te bereiken. De minder scherpe maximumfactuur bevat de activiteiten die daarbuiten vallen:

  • Meerdaagse uitstappen zoals bos-, zee- of plattelandsklassen. De uitstappen vallen gedeeltelijk binnen en buiten de schooluren. Deelname is niet verplicht, maar als je kind deelneemt kan de school er een bijdrage voor vragen. Het maximumbedrag wordt bepaald door de minder scherpe maximumfactuur.
  • Opgelet: meerdaagse uitstappen die volledig buiten de schooluren plaatsvinden, vallen niet onder de maximumfactuur.

In het kleuteronderwijs is er geen minder scherpe maximumfactuur. De school mag aan de ouders geen extra bijdrage vragen. In het lager onderwijs is er een basisbedrag voor de volledige duur van het lager onderwijs. Voor het schooljaar 2019-2020 is dat 440 euro, voor 2020-2021 445 euro. Ook dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 

Bijdrageregeling voor andere diensten

Scholen kunnen ook andere diensten aanbieden, zoals buitenschoolse kinderopvang, middagtoezicht, maaltijden, drankjes, een sportaanbod, … Van deze diensten maak je naar eigen keuze gebruik. Ze vallen dus niet onder het systeem van de maximumfactuur, maar er werd wel een bijdrageregeling voor uitgewerkt. In die bijdrageregeling staan de verschillende categorieën van diensten met bijbehorende kosten vermeld. Bij elke categorie staat ook een geschat maximumbedrag. De school mag een redelijke prijs voor deze diensten aanrekenen, met een kleine winstmarge. In de bijdrageregeling vind je ook de tarieven die de school hanteert voor minder gegoede ouders. Ten slotte moet de school minstens drie betaalmomenten per jaar voorzien. Lees meer over de schoolbonus en schooltoeslagen in Vlaanderen en ontdek of je daar recht op hebt.

Vond je dit nuttige informatie? Parentia helpt je graag bij je gezinsadministratie. Ook je Groeipakket of kinderbijslag kun je laten uitbetalen door Parentia. Lees hier meer over hoe je je bij ons aansluit.

Bronnen:

  • Onderwijs Vlaanderen
  • Parentia