De regels voor de indexering van het Groeipakket in Vlaanderen.

De index, ook wel index van de consumptieprijzen genoemd, is een cijfer, een economische indicator die de evolutie weergeeft van de levensduurte.

stijgende prijzen

Welk nut heeft de index?

De index meet hoe de prijzen van diensten en producten die gezinnen aanschaffen, evolueren. Door dit op te volgen, wordt het mogelijk om lonen (van de openbare sector en van bepaalde werkgevers in de non-profit sector) en sociale uitkeringen automatisch aan te passen aan de levensduurte. Dit gebeurt wanneer de index een bepaald maximum, wat we de spilindex noemen, overschrijdt. Sinds 2020 volgt het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse kinderbijslag, de stijgende levensduurte echter op een andere wijze.

Wat betekent dit voor mijn Groeipakket of kinderbijslag?

Wat Vlaanderen betreft viel de koppeling van het Groeipakket aan de gezondheidsindex weg vanaf 1 januari 2020. Voor Vlaanderen zal jaarlijks een indexering van 2% worden toegepast op 1 september, ongeacht of de spilindex wordt overschreden. De basisbedragen werden geïndexeerd met 1% vanaf 1 september 2022. Deze basisbedragen zijn nog eens geindexeerd met 1% vanaf 1 december 2022. Vanaf 1 september 2023 worden de bedragen opnieuw geindexeerd met 2%.

Een aantal bedragen worden niet geïndexeerd tot 31 augustus 2025 met name: het oude basisbedrag van € 259,49 en de oude leeftijdsbijslagen op 6, 12 en 18 jaar. Alle andere ‘oude’ bedragen en alle nieuwe Vlaamse bedragen, voor kinderen geboren vanaf 2019, zullen wel verhogen door de jaarlijkse indexering.

Toch interessant om weten!

Met welke producten wordt er rekening gehouden?

Voor het bepalen van de index wordt er rekening gehouden met de producten en diensten die vaak door gezinnen worden aangeschaft. Al deze producten samen noemen wij de indexkorf. Doorheen de tijd worden bepaalde artikelen minder gekocht of verdwijnen ze volledig uit het straatbeeld (denk  maar aan een cassette(speler)) terwijl er anderzijds nieuwe artikelen op de markt komen die deze gaan vervangen. Daarom wordt er regelmatig nagegaan of de indexkorf nog representatief is en worden er soms artikelen uit de korf geschrapt of toegevoegd.

Wat is de gezondheidsindex?

De gezondheidsindex werd ingevoerd met als bedoeling de indexering van de lonen en sociale uitkeringen af te vlakken om de concurrentiepositie van de bedrijven te verbeteren. Een Koninklijk Besluit bepaalde dat vanaf 1 januari 1994 de automatische indexering niet meer zou plaatsvinden op basis van de index van consumptieprijzen, maar wel op basis van de gezondheidsindex. Bij de gezondheidsindex worden namelijk 4 soorten producten uit de indexkorf geschrapt. Het gaat om tabaksproducten, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel. De gezondheidsindex stijgt hierdoor minder snel dan de index voor consumptieprijzen. Hierdoor gaan onze lonen en sociale uitkeringen minder snel stijgen. Zoals hierboven reeds vermeld, heeft dit echter geen impact meer op je Groeipakket. Ongeacht hoeveel duurder het leven wordt, je Groeipakket zal jaarlijks in september met 1 of 2 percent stijgen.

Voor meer informatie omtrent de nieuwe bedragen van het Groeipakket, kun je ook een kijkje nemen op deze pagina. Indien je het bedrag van je Groeipakket wil berekenen, kun je gebruik maken van onze simulatietool.

Bronnen:

  • ABVV
  • Belgium.be
  • statbel.fgov.be