Wat is de verzekering gewaarborgd wonen ?

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

woonverzekering
Voorwaarden

Deze verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid draagt de verzekeringskosten. Als aanvrager betaal je dus geen premie.
De verzekering loopt over tien jaar. Word je in die periode onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt? Dan kan je mits het doorlopen van een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire lening. Die tegemoetkoming bedraagt maximaal 600 euro per maand.
 

Ingeval van arbeidsongeschiktheid zal de verzekeringsmaatschappij gedurende maximaal 36 maanden ononderbroken tussenkomen. Bij onvrijwillige werkloosheid is dat maximaal 18 opeenvolgende maanden. Voor een volgende tussenkomst is een nieuwe tewerkstelling van minstens drie maanden vereist.

Bronnen :

  • Vlaanderen is wonen