Wat als ik niet akkoord ga met het B- of C-attest van mijn kind.

Op het einde van jaar ontvangen de jongeren een eindrapport. In het secundair onderwijs is hieraan een ‘oriënteringsattest’ verbonden. Dat attest vermeldt of de jongere al dan niet geslaagd is voor een leerjaar, en naar welke basisopties/studierichtingen de jongere kan doorstromen. Maar, wat als ik niet akkoord ga met het B- of C-attest van mijn kind?

niet akkoord bc attest

Hoeveel soorten oriënteringsattesten bestaan er?

In het Nederlandstalig secundair onderwijs heb je drie soorten attesten. Krijgt de jongere een B- of C-attest dan moet de klassenraad deze beslissing schriftelijk motiveren.

A-attest

De jongere is geslaagd en mag overgaan naar het volgend leerjaar. Je kind kan vrij kiezen welke studierichting/basisoptie het wilt volgen maar moet wel voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor de gekozen studierichting. Je kind kan op het einde van het 1ste leerjaar van de 1ste graad een A-attest met verplichte remediëring krijgen of de klassenraad kan ook de overgang naar 1 of meer basisopties beperken.

B-attest

De jongere krijgt een B-attest als hij geslaagd is maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaalde. De klassenraad beslist voor welke studierichtingen/basisopties de jonger wordt uitgesloten. De klassenraad moet schriftelijk motiveren waarom de jongere een B-attest krijgt.

C-attest

De jongere is niet geslaagd en moet zijn jaar overdoen. De klassenraad moet hier ook schriftelijk motiveren waarom de jongeren een C-attest krijgt.

Ben je niet akkoord met het B- of C-attest van je kind?

Bij een oriënteringsattest B of C in het secundair onderwijs, dan moet de klassenraad schriftelijk motiveren waarom je kind een B- of C-attest krijgt. Vraag zeker om de examens, toetsen en de beslissing van de delibererende klassenraad in te kijken.

Ben je, als ouder of 18-jarige, niet akkoord?

Bel de school en vraag een persoonlijk gesprek met de voorzitter van het schoolbestuur, meestal is dat de directeur. Doe dit ook per mail/brief, zo heb je een schriftelijk bewijs. Het is belangrijk dat je snel reageert. Meestal heb je maar drie dagen de tijd om actie te ondernemen. Kijk zeker in het schoolreglement over het juiste aantal dagen.

Weet je niet goed hoe een verzoekschrift op te stellen naar de voorzitter van het schoolbestuur? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Na je gesprek met de directeur kan deze beslissen het attest te behouden of opnieuw de delibererende klassenraad te laten samen komen. Na eventueel het opleggen van bijkomende proeven of opdrachten kunnen ze een nieuwe beslissing nemen. Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kun je als ouder beroep aantekenen bij een beroepscommissie op school. Ook hiervoor heb je maar drie dagen de tijd.

Weet je niet goed hoe een aangetekend verzoekschrift naar de Beroepscommissie op te stellen? Maak gebruik van onze voorbeeldbrief en vul aan wat voor jou van toepassing is.

Deze beroepscommissie bestaat niet alleen uit leden verbonden aan de school maar ook uit schoolexterne leden. Deze commissie is bevoegd voor het bevestigen of het wijzigen van de beslissing van de klassenraad. Alle informatie over de beroepscommissie en beroepsprocedure vind je in het schoolreglement.

In grote lijnen ziet de beroepsprocedure er zo uit:

  1. Via een gedateerd en ondertekend verzoekschrift teken je beroep aan bij het schoolbestuur.
  2. De beroepscommissie bekijkt je klacht en kan je kind eventueel bijkomende proeven of opdrachten opleggen. De beroepscommissie kan je beroep verwerpen (als het te laat ingediend of niet in de juiste vorm is), de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad bevestigen of een andere beslissing nemen.
  3. De school brengt je ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de beroepscommissie. Voor opleidingen die op 31 januari eindigen is dat 15 maart van hetzelfde jaar.

Als dit alles niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd en je denkt dat de regels niet correct gevolgd zijn, kun je als ultieme optie binnen de 60 dagen nog beroep aantekenen bij de Raad van State.

Gaat je kind naar het secundair in het Franstalig onderwijs? Lees dan ons artikel ‘Wat als ik niet akkoord ga met het AOB- of AOC-attest.’

Vond je dit een interessant artikel? Wil je graag nog meer weten over onderwerpen die interessant zijn op administratief vlak? Neem dan zeker ook een kijkje op onze Parentia blog.

Bronnen:

  • Onderwijs Vlaanderen
  • Onderwijsadvocaat