Verlies ik mijn Groeipakket als ik mijn kind thuishoud van school?

Vanaf 5 jaar is je kind leerplichtig om naar school te gaan. Maar wat met je kinderbijslag als jij je kind, ook tijdens deze coronatijden, liever thuishoudt?

Schoolbus

Mijn kind is minderjarig.

Wees gerust, als je je kind thuishoudt van school, zal dit geen impact hebben op je gezinsbijslag. De kinderbijslag wordt tot de maand waarin je kind 18 jaar oud wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald. 

Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen dus geen invloed op de geiznsbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden. Deze onwettige afwezigheden kunnen wel een impact hebben op de schooltoeslag en kleutertoeslag .

Mijn kind is meerderjarig.

Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden maar dit heeft geen impact op je gezinsbijslag. Deze onwettige afwezigheden kunnen wel een impact hebben op de schooltoeslag.
Als je kind de studies voortijdig stopt dan heeft je kind nog recht op 12 maanden Groeipakket als schoolverlater onder bepaalde voorwaarden.

Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de kinderbijslag uitbetaald zolang er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Mag ik mijn kind thuishouden?

Tenzij je een gegronde reden hebt, mag je je kind niet thuishouden, ook niet tijdens deze coronatijden.

Wat verstaat de school onder gegronde reden?

  • Je kind moet in quarantaine.
  • Je kind is langdurig ziek.
  • Je kind behoort tot een risicogroep.
  • De dokter vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.

Blijft je kind zonder gegronde reden thuis, dan spijbelt je kind. 
Is je kind onwettig afwezig, dan neemt de school en het CLB contact op met je om een oplossing te zoeken. Een sanctie door het Openbare Ministerie is mogelijk als het gaat om problematische opvoedingssituaties. Ieder kind heeft immers het fundamenteel recht op onderwijs.

Is je kind bang om naar school te gaan? Of ben jij ongerust over de gezondheid van je kind? Neem gerust contact op met het CLB van de school.

Bronnen:
Onderwijs.vlaanderen.be