Tijd voor je gezin en je bijkomende zelfstandige activiteit blijven uitoefenen? Het kan nu ook met een onderbrekingsuitkering.

Tijd maken voor je gezin door je arbeidstijd te verminderen en je bijkomende zelfstandige activiteit behouden, kan soms een moeilijke stap zijn door de impact op het gezinsbudget. Worstel je als ouder ook met dit dilemma? Weet dan dat deze keuze sinds 01/08/2019 misschien makkelijker is dan je denkt.

Vanaf 01/08/2019 is het in alle sectoren mogelijk om onderbrekingsuitkeringen, ook in geval van een vermindering van de arbeidsprestaties, te combineren met een bijkomende zelfstandige activiteit.

moeder en kind

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je bent al minstens 12 maanden actief als zelfstandige in bijberoep  en je kiest voor een halftijdse onderbreking? Dan kun je  maximaal 24 maanden genieten van deze regeling.
  • Je bent al minstens 12 maanden actief als zelfstandige in bijberoep  en je kiest voor 1/5de of 1/10 onderbreking? Dan kun je maximaal 60 maanden genieten van deze regeling.

Ben je momenteel in halftijds of 1/5de tijdskrediet/loopbaanonderbreking/ ouderschapsverlof zonder uitkeringen omdat je een zelfstandige activiteit uitoefent? Je kunt vanaf 01/08/2019 onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op onderbrekingsuitkeringen voor zover je voldoet aan de bovenvermelde voorwaarden. Verzend je aanvraagformulier voor 01/10/2019 naar je plaatselijk RVA kantoor. Stuur je je aanvraag later op, dan kan je pas van deze uitkeringen genieten vanaf de dag van verzending. Aarzel dus niet en doe je aanvraag...!

Bronnen

  • RVA