Van blije peuter tot trotse kleuter, ja maar wanneer?

Terwijl de drukte van de eerste schooldagen voor sommigen al voorbij is, wachten jou nog een paar spannende dagen. Je kind start in de loop van het schooljaar met school.

Wanneer wordt jouw blije peuter een trotse kleuter? Ontdek het hier...

kleuter

Je brengt je oogappel met een gerust hart al een tijdje naar de kribbe. Plots komt de kinderverzorgster naar je toe met de vraag wanneer je kind de kribbe zal verlaten. Ga je de stap zetten op 2,5 jaar of eerder wachten tot je peuter drie wordt?

Niet altijd even makkelijk in te schatten? Is er plaats op school, is mijn peuter tegen dan al zindelijk, kan hij het schoolritme al aan? Vele vragen zonder duidelijk antwoord op dit moment... Parentia geeft je misschien al enkele antwoorden...

Mag je zelf kiezen wanneer je kindje met school start?

Het is zo dat kinderen in België vanaf 2,5 jaar naar school mogen en pas vanaf 5 jaar werkelijk schoolplichtig zijn. In Vlaanderen zijn er jaarlijks 7 instapdata naar de 1ste kleuterklas:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: zomer-, herfst, kerst-, krokus en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Bijvoorbeeld:

Wordt jouw kind op 25 november 2, 5 jaar  oud? Wel, dan mag hij of zij na de kerstvakantie beginnen aan zijn schoolcarrière.

Wordt jouw kind op een instapdag 2,5 jaar oud? Zet de boekentas dan al maar klaar, want die dag wordt de eerste dag in de grote school.

Bereken eenvoudig de eerstvolgende instapdatum voor je kind.

Goed om weten...

  • Kinderen van 3 jaar kunnen elke schooldag starten in de kleuterklas en zijn niet meer afhankelijk van de officiële instapdata.
  • In het buitengewoon kleuteronderwijs zijn er geen instapdata. Om je kind in te schrijven heb je een verslag nodig waarin vermeld wordt welk type buitengewoon onderwijs jouw kleuter nodig heeft.
  • Zindelijkheid is momenteel nog geen vereiste om te starten in het kleuteronderwijs, maar wordt wel aangemoedigd, dit in samenwerking met de ouders.

De kleuters die tussen 2.5 jaar en 3 jaar met school starten, worden meestal opgevangen in een onthaalklas of instapklas. In deze klassen wordt de juf voor sommige taken geholpen door een kinderverzorgster. Sommige scholen kiezen er voor om de onthaalklas te mengen met een andere klas. De kleinere kinderen worden dan gestimuleerd door de grotere kinderen en de werklast die gepaard gaat met een onthaalklas wordt verdeeld over verschillende juffen.

meisje leert schrijven

Gaat je kindje pas vanaf 5 jaar naar school?

Indien je je kind pas op zesjarige leeftijd wil laten instappen in het lager onderwijs, weet dan dat de school nagaat of je kind het jaar voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. Indien dit niet het geval was, zal de klassenraad van de lagere school beslissen of je kind al dan niet een jaar naar het kleuteronderwijs moet.

Tot slot

Kleuteronderwijs is in Vlaanderen geen verplichting, maar wordt steeds meer aangemoedigd. Kinderen leren er al spelend meer dan je denkt, van sociale en verbale vaardigheden tot motoriek, alles komt aan bod. Als je kleuter naar school gaat, is het belangrijk dat hij of zij zoveel mogelijk aanwezig is en deelneemt aan de activiteiten.
Wist je dat je vanaf september 2019 recht hebt op een kleutertoeslag indien je 3-jarige en of 4-jarige kleuter onderwijs volgt in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gesubsidieerde school? Lees alles over de schooltoelage.

Verneem je graag wat bijkomende informatie over de eerste schooldag? Parentia geeft je enkele tips.

 

Bronnen:

  • onderwijs.vlaanderen.be
  • Kind & Gezin