Kopen van een betaalbare koopwoning of grond via Vlabinvest

Wil je een kwaliteitsvolle en betaalbare woning of bouwgrond kopen in de Vlaamse rand rond Brussel? Als gezin of alleenstaande met een laag tot middelgroot inkomen kun je in aanmerking komen voor een woning- of grondaankoop via Vlabinvest.
Vlabinvest verkoopt woningen en gronden in alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven. Het volledige werkgebied bestaat uit 39 gemeenten.

woning kopen
Voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen kopen :
 • Je bent meerderjarig.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
 • Je voldoet aan volgende inkomensvoorwaarden:
  • Als alleenstaande zonder persoon ten laste bedraagt je inkomen max. 46.236 EURO.
  • Als alleenstaande met ernstige handicap bedraagt je inkomen max.  50.439 EURO.
  • Verkeer je in een andere situatie dan bedraagt je inkomen max.  67.253 EURO.

  Per persoon ten laste wordt de inkomensgrens verhoogd met 4.203  EURO.

  • Als kandidaat  beschik je over een minimuminkomen van 10.508 EURO.

  De hierboven vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018. Het inkomen dat in aanmerking wordt genomen, is de som van de aan de personenbelasting onderworpen inkomsten vermeerderd met de niet-belastbare vervangingsinkomsten van al je gezinsleden als kandidaat-koper.
  Het inkomen van het derde jaar vóór de ondertekening van de verkoopsovereenkomst telt voor de berekening. Vervolgens wordt dit geïndexeerd. In 2018 bijvoorbeeld kijkt men naar je inkomen van 2015, dat daarna wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van 2018.
  De hierboven vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018.

 • Je voldoet aan volgende eigendomsvoorwaarden:
  • geen bouwgrond of woning 100% in volle eigendom hebben;
  • geen woning of bouwgrond 100% in vruchtgebruik hebben.
  • Je bent geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap waarin een woning of bouwgrond is ingebracht.

   

voorrang

Voorrang

Voldoe je aan bovenvermelde voorwaarden en kan je bovendien aantonen dat je een sterke band met de regio hebt ?Dan krijg je mogelijk voorrang om een sociale woning via Vlabinvest te kopen.

Vlabinvest werkt samen met :

 • sommige sociale huisvestingsmaatschappijen;              
 • gemeenten;
 • OCMW's;
 • intercommunales;
 • het Vlaams Woningfonds.          
samenwerking

Bronnen :

 • Vlabinvest Wonen en Zorg Vlaams Brabant