Je getuigschrift halen bij de Examencommissie: hoe doe je dat?

Wil je kind zijn getuigschrift halen voor de Examencommissie? Dat kan perfect, voor zowel de basisschool als voor het secundair onderwijs. Ook jongeren en volwassenen die geen getuigschrift basisschool of secundair onderwijs behaalden, kunnen dat alsnog via deze weg doen. Volg even mee.

Getuigschrift halen bij de Examencommissie: hoe doe je dat?

Getuigschrift basisschool via de Examencommissie of ‘middenjury’

Kinderen die niet naar een erkende school gingen of thuisonderwijs volgden, kunnen hun getuigschrift basisonderwijs halen via de Examencommissie, ook wel gekend onder de oude naam ‘middenjury’. De examens vinden elk jaar plaats in juni. Je kind moet negen jaar worden in dat jaar om te mogen deelnemen. De deelnemers moeten slagen voor elk van deze vakken:

  • Nederlands
  • Frans
  • Wiskunde
  • Wetenschappen en techniek
  • Mens en maatschappij
  • Lichamelijke opvoeding
  • Muzische vorming

De examenscholen baseren zich op de leerplannen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming en op de leerplannen van hun onderwijsnet of hun onderwijskoepel.

Waar deelnemen aan het examen voor het getuigschrift basisonderwijs?

Eén vrije en één officiële school organiseren jaarlijks het examen in elke provincie. Ieder voorjaar publiceert het Ministerie van Onderwijs en Vorming in het Belgisch Staatsblad en in de Vlaamse kranten een oproep voor het examen en de lijst met examenscholen. Om te kunnen deelnemen, moet je via een aangetekende brief contact opnemen met de examenschool. Vraag in die brief gerust meer informatie over de deelname van je kind, de leerstof en andere praktische zaken. Goed om te weten: je inschrijving en deelname zijn gratis.

Opgelet: als je kiest voor thuisonderwijs, heb je geen recht op een schooltoeslag. Je kind is bovendien verplicht om deel te nemen aan de systematische contacten met het CLB, dat zijn of haar groei, ontwikkeling en gezondheid  opvolgt. Bovendien moet je ten laatste op de derde schooldag van het schooljaar een verklaring van thuisonderwijs indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten. 

Diploma secundair onderwijs via de Examencommissie

Als je kind via de Examencommissie het getuigschrift voor secundair onderwijs wil halen, moet hij of zij enkele stappen volgen. Ten eerste bekijk je het best samen met je zoon of dochter deze online infosessie. Daarna kan je kind zich registreren, een studierichting kiezen en het inschrijvingsgeld (33 euro) betalen. Je zoon of dochter kan zich enkel inschrijven voor een volledige graad, niet voor een apart studiejaar. Al deze praktische zaken kan je kind regelen via het kandidatenplatform. Daar staat ook de examenplanning. Met de vakfiches kan hij of zij zich voorbereiden op de examens. Binnen de maand na de examens, krijgen jij en je kind de resultaten binnen. Als hij of zij geslaagd is, wordt het getuigschrift snel opgestuurd.

We wensen jullie alvast veel succes! 

Bronnen:

  • Vlaanderen.be 
  • Examencommissiesecundaironderwijs.be