Ik ga hertrouwen. Heeft dit invloed op het Groeipakket van mijn kind?

Je hebt opnieuw de ware gevonden én jullie gaan hertrouwen of samenwonen? Proficiat! Maar heeft dit een gevolg op het Groeipakket van je kinderen? Parentia legt je uit wanneer dit invloed heeft bij nieuwe samengestelde gezinnen.

huwelijk

In sommige gevallen kan hertrouwen een invloed hebben op de bedragen die je ontvangt voor je kinderen. We zetten hieronder alles op een rijtje.

Welk invloed heeft hertrouwen op het Groeipakket van je kind?

Als je hertrouwt of gaat samenwonen, dan brengt je gemeentebestuur Parentia onmiddellijk op de hoogte van je gezinswijziging.

Hertrouwen of samenwonen kan belangrijke gevolgen hebben voor de uitbetalingen van de sociale toeslagen, eenoudertoeslagen, wezenbijslag of (half)wezentoeslag, en schooltoeslag.

Verandert er iets aan het basisbedrag?

Het feit dat je hertrouwt of samen gaat wonen, heeft geen invloed op het basisbedrag dat je ontvangt voor je kind(eren).

  • Zijn je kinderen geboren voor 1 januari 2019? Dan behouden ze het vastgeklikt bedrag dat je al ontvangt voor je een nieuw samengesteld gezin gaat vormen.
  • Zijn je kinderen geboren na 1 januari 2019? Dan behoud je het basisbedrag van € 166,46.

Wat betekent dit voor je sociale toeslag?

Misschien ontvang je al een sociale toeslag omdat je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt.

  • Wanneer je gaat hertrouwen of samenwonen, dan wordt jullie brutogezinsinkomen samengeteld. Blijft jullie totaalbedrag onder de grens? Dan ontvang je nog steeds een sociale toeslag.
  • Ontvang je een eenoudertoeslag? Dan zal je deze verliezen; maar je kunt wel nog recht hebben op een sociale toeslag als jullie gezamenlijke brutogezinsinkomen onder een bepaalde grens ligt.

Lees meer over de sociale toeslag.

Wat betekent dit voor de wezenbijslag of (half)wezentoeslag?

Of er iets wijzigt aan het bedrag dat je ontvangt hangt af van de datum van wanneer je wezenbijslag of (half)wezentoeslag ontvangt.

  • Heb je al recht op wezenbijslag vóór 1 januari 2019? Dan verlies je de wezenbijslag en wordt het basisbedrag uitbetaald op het moment dat je gaat hertrouwen of samenwonen.
  • Is een ouder overleden na 1 januari 2019? Dan blijf je recht hebben op de (half)wezentoeslag die je nu ontvangt voor je kind(eren).

Op onze pagina ‘Wezentoeslag’ vind je meer informatie.

Wat betekent dit voor de schooltoeslag?

Ontvang je een schooltoeslag voor je kind(eren) die naar het kleuter-, lager- of middelbaar onderwijs gaan, dan wordt er ook gekeken naar jullie gezamenlijke inkomsten. De schooltoeslag waar je recht op hebt, wordt berekend op basis van je gezinsinkomen. Er wordt gekeken naar de inkomsten van het feitelijk gezin waartoe het kind behoorde op 31 december van het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt toegekend.

Op onze pagina ‘Schooltoeslagen’ vind je uitgebreide info over de voorwaarden.  

Is je gezin volop in verandering? Neem zeker contact op met Parentia. We helpen je graag verder!