Hoe en waar vraag je een studiebeurs aan?

Vroeg of laat gaat je kind naar het middelbaar of hoger onderwijs en zoals elke ouder wil je dat alles goed voor hem verloopt. Deze studies zijn niet gratis en zonder financiële steun kan het moeilijk zijn om de eindjes aan elkaar te knopen. Maak je geen zorgen; als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kun je financiële steun aanvragen. Parentia legt je uit hoe en wanneer je een studiebeurs kunt aanvragen voor je kind.

Hoe en waar vraag je een studiebeurs aan?

Wat is een studiebeurs?

Een studiebeurs is een financiële steun die een student in staat stelt om zijn studies voort te zetten en een betere opleiding te krijgen. Om in aanmerking te komen voor een beurs, moet je kind aan de volgende criteria voldoen:

  • je kind is een voltijdse student aan een onderwijsinstelling;
  • je kind moet regelmatig naar de onderwijsinstelling gaan;
  • je kind mag geen schooljaar overdoen, noch een geslaagd jaar opnieuw overdoen;
  • het maximaal toegestane inkomen mag niet worden overschreden.

Hoe vraag je je studiebeurs aan?

Als je kind op de kleuterschool, basisschool of middelbare school zit, is de studiebeurs, schooltoeslag genoemd, inbegrepen in het Groeipakket. De schooltoeslag wordt automatisch uitbetaald op je bankrekeningnummer, je moet hiervoor geen aanvraag indienen.  Lees hier meer over de schooltoeslag in Vlaanderen.

Als je kind naar het hoger onderwijs gaat, moet je zelf een aanvraag indienen.

Je hebt het recht om een beurs aan te vragen op basis van 4 criteria:

  • nationaliteit: je kind moet de Belgische nationaliteit hebben tijdens het schooljaar waarin je een studiebeurs aanvraagt of in België gewoond hebben. Als dit niet het geval is, moet je kunnen bewijzen dat je in België hebt gewoond, aan het werken bent of gewerkt hebt in België gedurende een bepaalde periode;
  • je gezinssituatie en je gezinsinkomen worden ook in aanmerking genomen. Als je alimentatie ontvangt, speelt dit ook een rol in je aanvraag;
  • de studies die de student volgt, moeten door de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn en de instelling moet door de Vlaamse Gemeenschap worden gefinancierd of gesubsidieerd. Sommige studies geven geen recht op een beurs. De studies die je kind volgt, moeten hem in staat stellen een erkend diploma te behalen aan het einde van de cursus. Het is noodzakelijk dat hij over voldoende studiepunten (ECTS-credits) beschikt om een studiebeurs te krijgen.

Heb je recht op een studiebeurs, dan kun je deze vanaf 1 augustus tot 1 juni van het lopende academiejaar aanvragen. Als je vorig schooljaar al een beurs hebt ontvangen, wordt er dit schooljaar automatisch een dossier op jouw naam geopend. Je ontvangt tussen oktober en februari een ingevuld aanvraagformulier per post. Je moet de aanvraag bevestigen door deze te uploaden naar een digitaal loket of per post terug te sturen.

Als je kind voltijds studeert (60 studiepunten), ontvang je een minimale beurs van € 271,49. Als je kind een kot huurt, is het bedrag € 4.201,42. Zo niet, is het bedrag € 2.521,67. Als je kind niet voltijds studeert (minder dan 60 studiepunten), ontvang je een bepaald percentage van de bovenstaande bedragen. Het minimumbedrag is hier ook € 271,49.

Hier kan je je aanvraag online in dienen.

Studeert je kind niet in Vlaanderen?

Indien je kind in Brussel studeert, kun je hier klikken.
Indien je kind in Wallonië studeert, kun je hier meer informatie over je studiebeurs vinden.
Hier vindt je meer informatie over de studiebeurs in de Duitstalige Gemeenschap.

Bronnen:

  • Vlaanderen.be
  • Studietoelagen.be
  • Belgium.be