Het Covid-tarief voor kinderopvang

De aanhoudende coronamaatregelen oefenen een steeds maar langer durende financiële druk uit op de Belgische gezinnen. De Vlaamse overheid heeft besloten om een deel van deze financiële druk weg te nemen. Dit doen zij door tijdelijk voor de financieel zwakkere gezinnen een uitzonderlijk tarief voor opvang van hun kind in het leven te roepen. Namelijk het Covid-tarief.

Covid tarief

Wat is het Covid-tarief?

Als je een laag inkomen hebt, dat bovendien ook 10% gedaald is ten opzichte van de vorige maand omwille van de coronacrisis, dan kun je het Covid-tarief voor kinderopvang aanvragen. Het Covid-tarief betreft je inkomens gerelateerd tarief maar met een bijkomende korting.

Wie komt in aanmerking?

Om aanspraak te maken op het verminderd Covid-tarief, moet je kind naar een inkomensgerelateerde kinderopvang gaan die erkend is door Kind & Gezin. Bovendien moet je gezin nog aan 2 bijkomende voorwaarden voldoen:

  1. Je beschikt over een gezamenlijk bruto inkomen dat lager ligt dan € 44.493,57.
  2. Je bruto maandinkomen van de maand voor de aanvraag van het Covid-tarief, ligt 10% lager dan je gezamenlijk belastbaar inkomen (jaarinkomen) gedeeld door 12.
aanvraag

Hoeveel bedraagt het Covid-tarief?

Het Covid-tarief bedraagt 75% van je normale inkomenstarief (dat betekent dus een korting van 25%). Daar is wel een kanttekening aan. Je Covid tarief kan nooit lager gaan dan de benedengrens van € 5,32 (€ 5,37 in 2021). Dus als je nu al een inkomenstarief hebt dat lager of gelijk is aan deze benedengrens, dan maak je geen aanspraak op een Covid-korting.

Kan ik al een aanvraag doen voor het Covid-tarief?

Ja! Je kunt op dit moment al een aanvraag doen voor het Covid-tarief. Je doet dit via het portaal ‘mijn Kind en Gezin’. Je kunt het Covid-tarief aanvragen uiterlijk tot en met 31 januari 2021

Vanaf wanneer wordt het Covid-tarief toegepast?

Bij een herberekening (je betaalde reeds een inkomen gerelateerd tarief) gaat het Covid-tarief in op de eerste dag van de maand volgend op je aanvraag. Gaat je kindje voor het eerst naar de opvang en vraag je vanaf de startdag het Covid-tarief aan, dan geldt het Covid-tarief vanaf de eerste van de maand waarin de opvang start. (dit kan maximaal met terugwerkende kracht naar 01 oktober 2020).

Hoe lang kan ik aanspraak maken op het Covid-tarief?

Eens je het Covid-tarief werd toegekend, blijft dit 6 maanden geldig. Als deze zes maanden voorbij zijn, vervalt het Covid-tarief en wordt je inkomenstarief opnieuw (her)berekend.

Bronnen:

  • Kind en Gezin