Groeipakket en indexering: wat gaat er veranderen?

Eind september 2022 besloot de Vlaamse Regering om de eerdere besparing op de indexering van het basisbedrag van het Groeipakket, zoals de kinderbijslag nu wordt genoemd, te herzien. De sociale toeslagen gaan een stukje omhoog en worden uitgebreid naar meer gezinnen.

Benieuwd? Ontdek wat we weten over deze wijzigingen.

Groeipakket en indexering

Sinds 2020 werd het Groeipakket losgekoppeld van de gezondheidsindex en werd een jaarlijkse indexering van 2% voorzien. In 2021 besliste de Vlaamse Regering daarenboven om de indexering van de basisbedragen te reduceren naar 1%. Het basisbedrag werd in september 2022 dan ook met slechts 1% geïndexeerd.

Naar aanleiding van de forse prijsstijgingen, heeft de Vlaamse Regering nu enkele maatregelen getroffen om het Groeipakket in de komende maanden gevoelig te verhogen. We geven een kort overzicht van wat er dit jaar verandert en wat de plannen zijn voor volgend jaar.

Maak je geen zorgen, Parentia zal je automatisch toekennen waar je recht op hebt!

Wat verandert er in 2022?

  • Een extra toeslag van € 100, per kind, voor kinderen met recht op een sociale toeslag voor de maand november 2022. Wanneer wordt dit uitbetaald? Vanaf 28 november 2022 kun je de betaling verwachten. 
  • De bedragen die in september met 1% werden verhoogd, zowel het nieuwe basisbedrag (€ 171,49) als de oude basisbedragen voor het jongste (€ 98,71) en tweede jongste kind (€ 182,64), zullen in december 2022, uitbetaald rond 8 januari 2023, met 1% extra stijgen. Deze bedragen zullen opnieuw met 2% verhogen in september 2023.
    Let op: het oude basisbedrag voor de andere kinderen (€ 259,49) en de oude leeftijdsbijslagen op 6, 12 en 18 jaar worden niet geïndexeerd tot augustus 2025.
  • De bedragen van de sociale toeslagen (zowel de oude als de nieuwe bedragen) zullen vanaf december 2022 (betaalbaar begin januari 2023) worden verhoogd met € 15.

Wat zit er in de pijplijn?

Ook voor 2023 zijn er maatregelen uitgewerkt om het Groeipakket te verhogen.

  • De toeslag voor de halfwezen wordt verhoogd. Vanaf januari 2023, betaalbaar rond 8 februari 2023, zal de halfwezentoeslag 80% (i.p.v. 50%) van het basisbedrag bedragen. Dit is een verhoging van € 86,60 naar € 138,56.
  • Vanaf de maand januari 2023 wordt de laagste inkomensgrens voor sociale toeslagen verhoogd van € 32.882,77 naar € 34.526,91 zowel voor kleine als voor grote gezinnen.
  • Vanaf april 2023 wordt de doelgroep sociale toeslagen uitgebreid voor gezinnen met 1 of 2 kinderen. Voor hen komt er een nieuwe inkomenscategorie. Meer gezinnen gaan hierdoor recht hebben op een sociale toeslag. Liggen hun inkomen tussen € 34.526,91 en € 40.281,40? Dan krijgen deze gezinnen een sociale toeslag van € 35/kind per maand.
  • Een extra toeslag van € 100, per kind, voor kinderen met recht op een sociale toeslag voor de maand april 2023. Wanneer wordt dit uitbetaald? Einde april, begin mei kun je de betaling verwachten. Zodra de juiste datum gekend is, vind je deze info terug op onze website.

Wil je geen enkel duwtje in de rug missen? Houd dan zeker onze administratieve rubriek in de gaten!
Heb je het graag wat luchtiger? Neem dan een kijkje naar de Parentia-blog!