Een sociale woning huren bij het Vlaams Woningfonds (VWF)

Beschik je over een bescheiden inkomen ? Bestaat je gezin uit minstens 5 gezinsleden ? Zoek je een sociale huurwoning in één van de stedelijke centra van Vlaanderen ? Dan kan je in aanmerking komen voor een sociale huurwoning van het VWF.
 

sociale woning huren
Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden ?
 • meerderjarig zijn;
 • voldoen aan de inkomensvoorwaarde:
  Je netto-belastbaar inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Dit is voor gezinnen momenteel 36 676 EURO  verhoogd met 2 050 EURO per persoon ten laste.
 • geen woning of bouwgrond volledig in volle eigendom of volledig vruchtgebruik hebben (zowel in binnen- of buitenland);
 • voldoen aan de 'taal- en inburgeringsbereidheid;
 • ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Procedure

Het Vlaams Woningfonds legt een register aan waarin je je als kandidaat-huurder in chronologische volgorde kan laten opnemen. Bij de toewijzing van een woning wordt er rekening gehouden met :

 • de inschrijvingsvoorwaarden
 • de gezinssamenstelling : Een woning geschikt voor bijvoorbeeld 6 personen wordt bij voorrang toegewezen aan een gezin dat 6 personen telt

Je krijgt voorrang als ...
bord
 • Je huis deel uitmaakt van een onteigeningsbesluit, ongeschiktheid of onbewoonbaarverklaring.
 • Je al woonachtig  bent in de gemeente waar je woning gelegen is.
 • Je wettelijk dient te  worden geherhuisvest.
 • Je op een camping woont.
 • Jouw datum van inschrijving al dateert van geruime tijd geleden.

Bronnen :

 • Vlaams Woningfonds