Een sociale woning huren bij het agentschap Vlabinvest van de provincie Vlaams-Brabant

Vlabinvest, het Agentschap voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, biedt kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen aan in de Vlaamse rand rond Brussel aan gezinnen of alleenstaanden met een laag tot middelgroot inkomen.Het volledige werkgebied van Vlabinvest bestaat uit 39 gemeenten : alle gemeenten van het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren van het arrondissement Leuven.

sociale woning huren
Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het huren?
 • Je bent meerderjarig.
 • Je bent ingeschreven in het bevolkings-of vreemdelingenregister.
 • Je voldoet aan volgende inkomensvoorwaarden:
  • alleenstaande zonder persoon ten laste: jouw netto belastbaar inkomen bedraagt max. 39.931 EURO;

  • alleenstaande met ernstige handicap :  jouw netto belastbaar inkomen bedraagt max. 44.135 EURO;

  • anderen : jouw netto belastbaar inkomen bedraagt max. 57 795 EURO;
   De hierboven vermelde bedragen zijn de geïndexeerde bedragen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2018.

 • Je voldoet aan volgende eigendomsvoorwaarden:
  • geen bouwgrond of woning 100 % in volle eigendom hebben;
  • geen woning of bouwgrond 100% in vruchtgebruik hebben;

  • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin een woning of bouwgrond is ingebracht.

Procedure

Vlabinvest werkt samen met enkele sociale huisvestingsmaatschappijen in de regio. Bij deze instanties kun je terecht om je in te schrijven. Zij kunnen je ook meer informatie geven over de verdere procedure en het woningenaanbod.

voorrang
Voorrang

Voldoe je aan bovenvermelde voorwaarden ? Beschik je over een sterke maatschappelijke, en/of economische, en/of socioculturele band met de regio? Dan kan je mogelijk voorrang verkrijgen. Bij je inschrijving kan men je vragen hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen.

Bronnen :

 • Vlabinvest