Een sociale woning huren bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) verhuren studio's, woningen en appartementen in het Vlaamse Gewest, aan personen met een bescheiden inkomen. De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of jouw fysieke toestand.

sociale woning huren
Voorwaarden waaraan je moet voldoen om te kunnen huren:
 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Jouw netto belastbaar inkomen en/of vervangingsinkomen en die van je meerderjarige gezinsleden worden in rekening gebracht. Opgelet, het betreft jouw inkomen van drie jaar geleden dat wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin je je inschrijft. Neem dus je inkomensgegevens van drie jaar geleden mee nar je SHM.
  Dit inkomen mag in 2018 niet hoger zijn dan:
  • 24.452 EURO als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 26.500 EURO als je een alleenstaande gehandicapte bent;
  • 36.676 EURO in alle andere gevallen, plus 2.050 EURO per persoon ten laste.
    
 • Op het ogenblik van je inschrijving mag je in België noch in het buitenland een woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
 • Jij en je gezinsleden, ouder dan 18 jaar, spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België? In dit geval moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Jouw domicilie bevindt zich in een gemeente in het Vlaamse Gewest.
Hoe moet je je inschrijving in orde brengen voor het huren van een sociale huurwoning ?

Hiervoor neem je best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar je wenst te wonen. Zo verneem je welke documenten je moet meebrengen om jouw inschrijving in orde te brengen. Alleen als je aan de voorwaarden voldoet, kan je je inschrijven. 

Checklist : welke documenten breng je mee bij je inschrijving bij het SHM  ?
Wachtlijst

Na je inschrijving kom je terecht op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer hiervoor  zeker jouw SHM. Je hebt uiteraard het recht om je in te schrijven bij verschillende sociale verhuurinstanties.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt steeds op basis van je inschrijvingsdatum. In sommige gevallen gelden echter bepaalde voorrangsregels.Wil je meer info en details betreffende deze voorrangsregels, de voorwaarden en procedure voor het huren van een sociale woning bij een SHM? Raadpleeg dan zeker de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Wat is nu het bedrag van jouw huurprijs ?

De Vlaamse overheid bepaalt de huurprijs van een sociale huurwoning. Huurder en sociale verhuurder kunnen daar niet van afwijken.
De huurprijs wordt berekend op basis van :

 • jouw inkomen
 • de waarde van je woning

 • jouw gezinsgrootte

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan je bovendien genieten van bepaalde kortingen, waaronder de vermindering onroerende voorheffing.

Maximale huurprijs
 • Je betaalt nooit meer dan 1/55 van jouw inkomen.
 • Je betaalt nooit meer dan de basishuurprijs van je woning. Dit is de marktwaarde van de woning die in je contract wordt vastgelegd als je de huurovereenkomst afsluit. Deze basishuurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd.

boot
Minimale huurprijs

Deze hangt eveneens af van de waarde van de woning. Een gezin met een heel laag inkomen betaalt nooit minder dan 121 EURO per maand voor een goedkopere sociale huurwoning . Voor een duurdere woning is de huurprijs nooit minder dan 242 EURO per maand. Ook deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Bronnen :

 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
 • Vlaanderen.be