Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor (SVK)

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

sociale woning huren
Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden ?
 • Je bent 18 jaar of ouders.
 • Inkomensvoorwaarde: Jouw netto belastbaar inkomen en/of vervangingsinkomen van jij en die van je meerderjarige gezinsleden worden in rekening gebracht. Opgelet, het betreft jouw inkomen van drie jaar geleden dat wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd )naar het jaar, waarin je je inschrijft. Neem dus je inkomensgegevens van drie jaar geleden mee naar je SVK.
  Dit inkomen mag in 2018 niet hoger zijn dan:
  • 24.452 EURO als je een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 26.500 EURO als je een alleenstaande gehandicapte bent;
  • 36.676 EURO in alle andere gevallen, plus 2.050 EURO  per persoon ten laste.
 • Op het ogenblik van je inschrijving, mag je in België noch in het buitenland een woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben.
 • Jij en je gezinsleden, ouder dan 18 jaar, spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Kom je uit een land buiten de Europese Unie en woon je nog geen 12 maanden in België? In dit geval moet je verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Jouw domicilie bevindt zich in een gemeente in het Vlaamse Gewest.
Hoe moet je je inschrijving in orde brengen voor het huren van een sociale woning ?

Hiervoor neem je best eerst telefonisch contact op met een sociaal verhuurkantoor in de buurt waar je wil wonen.
Zo verneem je welke documenten je moet meebrengen om jouw inschrijving in orde te brengen.
Alleen als je aan de voorwaarden voldoet, kan je je inschrijven.

Checklist: welke documenten breng je mee bij je inschrijving bij het SHM  ?
Wachtlijst

Na je inschrijving kom je terecht op een wachtlijst. Afhankelijk van je situatie en het aantal beschikbare woningen kan de wachttijd sterk variëren. Informeer je hierover bij jouw SVK.Je hebt uiteraard het recht om je in te schrijven  bij verschillende sociale verhuurinstanties.

Toewijzing

De toewijzing van een woning gebeurt volgens een speciaal toewijzingssysteem: niet de volgorde van inschrijving, maar het inkomen en de woonnood spelen de belangrijkste rol.

Wat is nu het bedrag van jouw huurprijs ?
munstukken

Als je akkoord gaat met de woning die je wordt aangeboden, kan je een standaardhuurcontract voor 9 jaar afsluiten  met het SVK. Je betaalt dan aan het SVK een vaste huurprijs die niet afhangt van jouw inkomen. Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen.

Bronnen :

 • Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen