Duaal leren: heeft dit een impact op het Groeipakket?

Je kind wil liever met de handen werken in plaats van hele dagen in de schoolbanken te zitten? Dan is duaal leren is een goede optie: een combinatie van studeren en werken in een bedrijf. Maar heeft dat invloed op het Groeipakket? We leggen het je graag uit.

Duaal leren en Groeipakket

Wat is duaal leren?

Duaal leren is leren op school én op de werkvloer en wordt aangeboden binnen het secundair onderwijs. Wat is het verschil met een stage? Tijdens een stage pas je de leerstof  toe op de werkplek gedurende enkele weken. Met duaal leren krijgt je kind het hele jaar door een opleiding die werken op de werkplek en studeren op school combineert.

Duaal leren: voorwaarden om recht te hebben op het Groeipakket

Er is een onvoorwaardelijk recht op het Groeipakket tot en met de maand waarin je kind 18 jaar wordt. Nadien blijft er recht op de gezinsbijslag op basis van leren en werken als je kind minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren.

We ontvangen automatisch de inschrijving in een school via de FOD Onderwijs, maar voor sommige opleidingen is dat niet het geval:

  • je kind volgt onderwijs voor sociale promotie;
  • je kind volgt avondonderwijs;
  • je kind volgt volwassenonderwijs of privéonderwijs;
  • je kind volgt studies in het Franstalig onderwijs.

Neem voor bovenstaande opleidingen contact met ons op zodat we je het juiste invulformulier voor de onderwijsinstelling kunnen opsturen.

Wat als de jongere buiten zijn opleiding wil werken?

Wenst je kind nog te werken buiten zijn opleiding? Geen probleem, werken tijdens de studies kan onder bepaalde voorwaarden. Het loon dat de jongere zou ontvangen van de werkgever waar hij een opleiding volgt, is vrijgesteld en heeft geen invloed op het Groeipakket.

Wanneer vervalt je recht op het Groeipakket?

  • Zodra je kind meer dan 475 uur per jaar werkt met een studentencontract. Het loon dat je kind verdient als jobstudent heeft geen invloed op je Groeipakket. Opgelet: De uren die het kind werkt bij de werkgever in het kader van zijn opleiding worden niet meegeteld voor het behalen van de 475 uren of de 80 uren norm. Je kind heeft een studentencontract bij een andere werkgever dan die waarbij hij de praktische opleiding volgt op de werkplek en buiten de uren van de lesuren of opleiding. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is het wel toegelaten om te werken bij de stagegever.
  • Als je kind meer dan 80 uur per maand werkt als werknemer. Opnieuw speelt het bedrag van de inkomsten geen rol.
  • Wanneer je kind werkt als zelfstandige in hoofdberoep.
  • Als je kind sociale uitkeringen ontvangt door ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid of een loopbaanonderbreking. Uitzondering: een sociale uitkering die voortvloeit uit een tewerkstelling in het kader van duaal leren of bezoldigde stageovereenkomst is wel toegestaan (enkel van toepassing zolang je kind een opleiding volgt).

Is er recht op de schooltoeslag?

Op basis van het stelsel leren en werken kan er een recht zijn op de schooltoeslag. Het recht wordt automatisch onderzocht, jullie hoeven ons niets te bezorgen.

Opleidingen bij Syntra, volwassenonderwijs, tweedekansonderwijs en opleidingen die niet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Gemeenschap geven geen recht op de schooltoeslag.

Vond je deze info interessant? Neem dan zeker een kijkje op onze blog voor tips rond opvoeding en gezinsadministratie.