Covid-19-toeslag : Extra toeslag binnen het Groeipakket tijdens de coronacrisis

Covid-19-toeslag tot en met oktober 2020: heel wat gezinnen zagen door de corona maatregelen hun gezinsinkomen dalen. De Vlaamse regering kondigde daarom aan om een extra toeslag te voorzien binnen het Groeipakket voor de kwetsbare gezinnen. Je moest deze toeslag zelf aanvragen tussen 15 juni 2020 en uiterlijk 31 oktober 2020.

Nieuw: extra coronatoeslag in december 2020 van € 35 voor 356.000 kwetsbare kinderen.

 

toeslag

Word je graag op de hoogte gebracht van alle nieuwigheden? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Uit de persmededeling van het Kabinet van de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding:

"We willen de gezinnen die het nodig hebben, tijdelijk extra ondersteunen. We richten ons op de meest kwetsbaren: elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent en een gezinsinkomen heeft dat onder de inkomensgrens van 2.213 euro per maand ligt.

De toeslag is een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen voor kinderen ten laste. De tegemoetkoming is er voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, in zekere mate is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro zit. Ze moeten 1 maand inkomensdaling kunnen aantonen. Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind, uitbetaald in drie maandelijkse schijven. Zo ondersteunen we de gezinnen met de laagste inkomens, waaronder een groot deel éénoudergezinnen. "

Hoe kun je deze toeslag krijgen?

Kun je aantonen dat je gezinsinkomen een daling heeft van minstens 10% in maart, april, mei of juni 2020 ten opzichte van januari of februari 2020 én kun je aantonen dat je bruto gezinsinkomen onder 2.213,30 per maand ligt,(in maart, april, mei of juni), dan ontvang je gedurende 3 maanden een toeslag van € 40 per kind dat in Vlaanderen is gedomicilieerd.

Je moet deze toeslag zelf aanvragen met volgend aanvraagformulier en dit tussen 15 juni 2020 en 31 oktober 2020. Doe je aanvraag nu het nog kan!

Wat zijn de voorwaarden?

Er wordt rekening gehouden met dezelfde voorwaarden als deze voor het toekennen van de sociale toeslag.

Er wordt gekeken naar jouw inkomsten en die van je partner of de persoon met wie je een feitelijk gezin vormt. Lees hier welke beroepsinkomsten er worden meegeteld.

Zowel gezinnen die al een sociale toeslag ontvangen of nog niet, kunnen genieten van de Covid-19-toeslag.

documenten

Welke bewijsstukken moet je opsturen om je inkomensverlies aan te tonen?

  • Werknemers: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse belastbaar inkomen vermeldt.
  • Zelfstandigen: een verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds die het maandelijkse netto-inkomen vermeldt.
  • Internationale ambtenaren: je loonbrief of een attest van de werkgever dat het maandelijkse inkomen vermeldt.
  • Vervangingsinkomens: een attest van de uitbetalingsinstelling dat de maandelijks uitbetaalde bedragen vermeldt.
  • Corona-compensatiepremie of corona-hinderpremie : bewijs van het organisme die je dit heeft uitgekeerd. Deze inkomsten tellen niet mee voor de berekening van het inkomen maar worden wel aanvaard als verklaring van het inkomen.
  • KI-test: inkomsten uit onroerende goederen vreemd gebruik. Er wordt gekeken naar de gegevens die gekend zijn in het dossier. Bij wijzigingen dienen jullie deze zelf door te geven en bewijzen op basis van stukken.

Wanneer wordt deze toeslag uitbetaald?

Deze Covid-19-toeslag wordt uitbetaald in 3 schijven van € 40,00, meer bepaald de maand van je aanvraag en de 2 daar op volgende maanden, rond de 8ste van iedere maand.