Ben ik verplicht om mijn werkgever in te lichten als ik zwanger ben?

Als je geen goede band hebt met je werkgever of gewoon erg op je privacy gesteld bent, dan ben je misschien niet van plan om je baas meteen op de hoogte te brengen van je zwangerschap. Toch mag je dit grote nieuws niet verzwijgen. Zowel jij als je werkgever hebben er baat bij dat je dit zo vroeg mogelijk vertelt.

Ben ik verplicht om mijn werkgever in te lichten als ik zwanger ben?

Meld je zwangerschap zo snel mogelijk aan je werkgever 

Je werkgever inlichten over je zwangerschap doe je het best zo snel als je kunt, maar zeker ten laatste zeven weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum. Bij een meerling moet je het grote nieuws ten laatste negen weken voor de bevalling melden. Zo is er genoeg tijd om eventuele vervanging te zoeken en alle administratie in orde te brengen. 

Tip: Let op voor social media. Ook al ben je niet bevriend met je werkgever of collega’s, het gaat soms heel snel.

Zorg voor een schriftelijk bewijs 

Je zwangerschap melden doe je niet terloops aan de koffiemachine – een mondelinge verwittiging volstaat niet. Je moet namelijk ook een schriftelijk bewijs voorzien. Dat kan in de vorm van een aangetekend schrijven met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Je kunt er ook voor kiezen om het attest zelf aan je baas te bezorgen, maar vraag dan wel om een ondertekend ontvangstbewijs. 

Moederschapsbescherming 

Nog een belangrijke reden om het nieuws snel aan je werkgever te vertellen, is om de moederschapsbescherming te laten ingaan. Tijdens je zwangerschap gelden er enkele wettelijke beschermingsmaatregelen voor zwangere vrouwen.  

  • Je geniet ontslagbescherming tot een maand na je postnatale verlof. Let op: dat wil niet zeggen dat je helemaal níét ontslagen kunt worden. Je werkgever mag je alleen niet ontslaan om het feit dat je zwanger bent. 
  • Je krijg een verbod op nachtwerk en overwerk. Op dat laatste kunnen onder andere leidinggevenden een uitzondering krijgen. 
  • Je mag geen risicovol werk uitvoeren. Lees hier hoelang je mag blijven werken voor je bevalt.

Zwanger solliciteren 

Ga je op zoek naar een nieuwe job terwijl je in verwachting bent? Dat zou geen probleem mogen vormen. Een werkgever is namelijk verplicht mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Discriminatie op basis van moederschap is dan ook verboden. Dat maakt dat de werkgever tijdens de sollicitatiegesprekken in principe geen vragen mag stellen over een eventuele zwangerschap, tenzij die vragen relevant zijn door de aard van de functie of de werkomstandigheden. Je bent dus niet verplicht om al te vertellen dat je zwanger bent, en je hoeft je daar al helemaal niet schuldig over te voelen.