Alles wat je moet weten over het medische onderzoek op school

Wist je dat het medische onderzoek in 2019 licht hervormd werd? Tegenwoordig focussen zorgverleners zich niet meer uitsluitend op de lichamelijke gezondheid van je kind, maar ook op de leefgewoonten én het algemeen welzijn van je oogappel.

Kind en dokter

Wanneer?

Je kind wordt in zijn of haar schoolloopbaan vijf keer medisch onderzocht. Dat is dus twee keer minder dan vroeger. De check-ups vinden op de volgende momenten plaats in het kleuter-, basis- en secundair onderwijs :

  1. de eerste kleuterklas;
  2. het eerste leerjaar;
  3. het vierde leerjaar;
  4. het zesde leerjaar;
  5. het derde middelbaar.

Deze momenten werden bepaald door het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

Wat wordt er onderzocht?

Een medisch onderzoek draait vooral om preventie. Artsen en verpleegkundigen volgen onder andere de groei van je kind op, doen oog- en gehoortesten en checken de gezondheid van het gebit. Daarnaast krijgt je zoon of dochter ook de nodige vaccinaties.

Nieuw is de extra aandacht voor het psychologische welzijn van elk kind. Ouders worden nu ook aangemoedigd om het onderzoek bij te wonen in de eerste kleuterklas, het eerste leerjaar en het zesde leerjaar, om een ruimer beeld te krijgen van de leefsituatie van alle leerlingen.

Verplicht?

Medisch onderzoek is wettelijk verplicht op de vastgestelde leeftijden. Vanaf nu geldt dat ook voor kinderen die thuisonderwijs volgen. De vaccinaties mag je wel weigeren, al wordt dat sterk afgeraden door de Hoge Gezondheidsraad. Eén vaccinatie blijft echter wel verplicht namelijk tegen polio, deze wordt meestal wel al tijdens de babyleeftijd toegediend.

Wat kost medisch onderzoek?

Medische onderzoeken worden volledig bekostigd door de overheid. De school mag er dus niets voor aanrekenen.  

kind dokter

Mag je weigeren?

Als je bezwaren hebt tegen het medische onderzoek, dan mag je je kind ook door een andere dokter laten onderzoeken. De arts moet in dat geval wel dezelfde tests uitvoeren en je moet zelf opdraaien voor de kosten. Bezorg nadien de resultaten van het onderzoek aan een CLB-medewerker.

Bronnen:

  • Onderwijs Vlaanderen
  • Knack