De kinderbijslag ondergaat een grondige hervorming

Parentia-Talent
Parentia - kindje op komst

Kindje op komst

Alle administratieve zaken voor je kind in orde gebracht?

Parentia Gezinsadministratie
Parentia-klanten

Wij leggen onze klanten in de watten

Vanaf nu heet de kinderbijslag in Vlaanderen 'het Groeipakket'. Het kraamgeld heet dan weer 'het startbedrag’. 
Ontdek ook de visie van Parentia, de nieuwe naam van de kinderbijslagfondsen Partena, Attentia en Future Generations