weeskind

Wezentoeslag

weeskind

Wie heeft recht op wezentoeslag?

Hoe en wanneer de wezentoeslag aanvragen?

eenzaam kind

Een bijzonder geval: een geadopteerd weeskind

droevig weeskind

Wanneer verlies je het recht op verhoogde wezenbijslag in het vorige systeem?

babykoets

verloren kind

Wanneer verlies je het recht op wezentoeslag in het huidige systeem?