Ontvoerde of verdwenen kinderen

Ontvoerde of verdwenen kinderen

De ontvoering of de verdwijning van een kind is een drama voor iedereen. Na de gebeurtenis, blijft de kinderbijslag nog verschuldigd, meestal aan dezelfde persoon als ervoor en voor zover die persoon niet de dader was.

Een ontvoering houdt in dat een ouder of een derde persoon een minderjarig kind weghaalt bij de andere ouder of bij de persoon die het kind opvoedde.
Een verdwijning betekent dat het kind onvrijwillig en zonder nieuws afwezig is op zijn verblijfplaats.
 

 • Wie ontvangt de kinderbijslag voor een ontvoerd kind?

  De persoon die de kinderbijslag net voor de ontvoering ontving, krijgt de kinderbijslag verder uitbetaald.

  De volgende voorwaarden moeten echter vervuld zijn:

  • Het kind is jonger dan 18 jaar. 
  • Er is een klacht of aangifte neergelegd bij de politie of het parket of bij een administratieve overheid (FOD Justitie en FOD Buitenlandse Zaken) en die klacht vermeldt uitdrukkelijk de beschuldiging van ontvoering. 
  • De persoon die de kinderbijslag ontvangt heeft zijn hoofdverblijfplaats in België en heeft helemaal niet deelgenomen aan de ontvoering.
   Als het kind buiten België verblijft, dan heeft de minister een algemene afwijking voor ontvoerde kinderen toegestaan.
 • Hoelang krijg je kinderbijslag voor een ontvoerd kind?

  Er is nog maximum recht op kinderbijslag tot het kind 18 wordt.

 • Hoeveel kinderbijslag ontvang je voor een ontvoerd kind?

  De kinderbijslag wordt steeds berekend alsof het kind nog verder deel uitmaakt van het gezin of de instelling waar het verbleef voor de ontvoering.

 • Wie ontvangt de kinderbijslag voor een verdwenen kind?

  Dezelfde persoon als voor de verdwijning ontvangt de kinderbijslag.
  Voor kinderen die zelf hun kinderbijslag ontvingen voor de verdwijning, is er geen recht meer op kinderbijslag.

  De volgende voorwaarden moeten echter vervuld zijn:

  • De verdwijning moet worden gestaafd met een officieel document.
  • Er is geen ontvoering vastgesteld of meegedeeld aan de kinderbijslaginstelling.
  • Het mag niet gaan om weggelopen of buiten België verblijvende kinderen.
  • Het kind moet bij zijn verdwijning recht hebben op kinderbijslag.
    
 • Hoelang ontvang je kinderbijslag voor een verdwenen kind?

  Er is recht op kinderbijslag tot maximum 5 jaar na de verdwijning, onder voorbehoud van de wettelijke leeftijdsgrens (21 of 25 jaar oud).

 • Hoeveel kinderbijslag ontvang je voor een verdwenen kind?

  De kinderbijslag wordt steeds berekend alsof het kind nog verder deel uitmaakt van het gezin waar het verbleef voor de verdwijning.