Gaat je kind naar een Nederlandstalige kinderopvang of school in Vlaanderen of Brussel ?

Gaan je kinderen naar een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang (erkend door Kind en Gezin) in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Volgen je kinderen onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende of gesubsidieerde school voor kleuter-, lager of secundair onderwijs? Vanaf 1 januari 2019 kun je dan genieten van een kinderopvang- of kleutertoeslag, en vanaf september 2019 van een schooltoeslag. Deze nieuwe toeslagen worden toegekend zowel voor kinderen geboren vóór als na 2019. 

Ook kinderen die in het Brusselse Gewest of in Wallonië wonen en die naar een kinderopvang erkend door Kind en Gezin, zonder inkomenstarief of naar een Nederlandstalige onderwijsinstelling gaan, kunnen die toeslagen ontvangen. 

Woon je in Vlaanderen?

Deze nieuwe toeslag zal automatisch onderzocht en betaald worden bovenop de gezinsbijslag of Groeipakket.

Woon je in Brussel of Wallonië?

Doe dan nu je aanvraag bij Parentia om deze toeslag, die aanvullend is op je Brusselse of Waalse kinderbijslag, te ontvangen. Stuur ons je aansluitingsformulier op en wij regelen de rest.

Hoeveel bedragen deze nieuwe toeslagen?

  •    Kinderopvangtoeslag :

Je kindje gaat naar een kinderopvang, erkend door Kind en Gezin, waar je niet betaalt op basis van je inkomen? Je kunt rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,23 EUR per volledige opvangdag (vanaf 5 uur per dag), betaald rond de 20ste van elke maand. Een halve dag opvang (van 3 tot 5 uur per dag) geeft recht op de helft van het bedrag. Om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag mag je kind nog niet naar de kleuterschool gaan. Buitenschoolse opvang komt ook niet in aanmerking voor deze toeslag. 

  •    Kleutertoeslag :

Je kleuter is 3 jaar en is ingeschreven in een kleuterschool erkend door de Vlaamse Gemeenschap? Je kunt rekenen op een eerste kleutertoeslag van 132,60 EUR. Je ontvangt hem automatisch ten vroegste de maand die volgt op de 3de verjaardag van je kleuter.

Je kleuter is 4 jaar, ingeschreven en voldoende aanwezig in een kleuterschool erkend door de Vlaamse Gemeenschap? Je kunt nogmaals rekenen op een kleutertoeslag van 132,60 EUR. Je ontvangt hem automatisch ten vroegste de maand die volgt op de 4de verjaardag van je kleuter.

  •    Schooltoelagen : wordt uitbetaald vanaf 09/2019 door je uitbetaler van het Groeipakket (kinderbijslagfonds):

Je kinderen gaan naar het kleuter-, lager of secundair onderwijs erkend door de Vlaamse Gemeenschap? Vanaf het schooljaar 2019/2020 kun je rekenen op een schooltoelage afhankelijk van het soort onderwijs, je gezinssituatie, en -inkomen . Als je kind al een Groeipakket ontvangt, dan moet je vanaf het schooljaar 2019-2020 de schooltoeslag niet meer aanvragen. De uitbetaling gebeurt immers automatisch via je uitbetaler van het Groeipakket (kinderbijslagfonds).

Voor het schooljaar 2018-2019 blijft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming je deze studietoelage uitbetalen.

Het bedrag van de schooltoeslag, of selectieve participatietoeslag, wordt bepaald door de gezinsinkomsten.

  • Wanneer je inkomsten de maximuminkomensgrens benaderen, heb je recht op de minimum schooltoelage.
  • Zijn de gezinsinkomsten echter gelijk aan of lager dan de minimuminkomensgrens, dan krijg je de volledige schooltoelage.
  • Liggen de gezinsinkomsten ergens tussen de minimum- en de maximuminkomensgrens dan zal er een schooltoeslag worden uitbetaald die zich situeert tussen de minimum en de volledige schooltoeslag.

Bij het bepalen van de minimum- en maximuminkomensgrens wordt ook rekening gehouden met andere factoren, zoals het aantal personen ten laste in het gezin, het aantal studenten hoger onderwijs aanwezig in het gezin en het aantal personen aanwezig in het gezin die fiscaal als gehandicapt worden beschouwd. Per factor worden er punten toegekend. Het aantal punten dat wordt toegekend aan een gezin, bepaalt de hoogte van de maximuminkomensgrens.

Puntenschaal:

Aantal punten

Minimumgrens

Maximumgrens

0 punten

€ 11.808,74

€ 24.153,07

1 punt

€ 20.465,08

€ 33.916,35

2 punten

€ 23.089,01

€ 41.490,60

3 punten

€ 25.296,19

€ 47.098,41

4 punten

€ 26.629,19

€ 53.159,68

5 punten

€ 27.948,13

€ 60.644,35

6 punten

€ 29.266,99

€ 65.712,70

7 punten

€ 30.585,88

€ 68.426,73

8 punten

€ 31.904,76

€ 71.107,47

9 punten

€ 33.223,65

€ 73.794,25

10 punten

€ 34.542,54

€ 76.652,59

11 punten

€ 35.861,49

€ 79.167,95

12 punten

€ 37.180,34

€ 81.969,05

13 punten

€ 38.499,24

€ 84.598,76

14 punten

€ 39.818,18

€ 87.285,60

15 punten

€ 41.102,63

€ 89.972,35

16 punten

€ 42.312,77

€ 92.659,23

17 punten

€ 43.522,91

€ 95.346,02

18 punten

€ 44.733,01

€ 98.032,81

19 punten

€ 45.943,15

€ 100.719,71

20 punten

€ 47.153,27

€ 103.406,48

In het voltijds secundair onderwijs wordt ook een onderscheid gemaakt naargelang de leerling al dan niet op internaat verblijft. Het bedrag van de schooltoelage zal hoger liggen voor een interne leerling.

Bedragen:

Kinderen uit

 

Minimum
toeslag

Volledige
toeslag

Uitzonderlijke
toeslag

Kleuteronderwijs

 

103,70 EUR

103,70 EUR 103,70 EUR

Lager onderwijs

 

121,01 EUR

188,19 EUR

244,37 EUR

Secundair onderwijs

 

Gehuwde / zelfstandige / alleenstaande leerlingen

 

712,98 EUR

3.268,73 EUR

         -

Leerling in het 3de leerjaar van de 3de graad
voltijds of beroeps Secundair

Extern

280,60 EUR

1.132,07 EUR

1.329,23 EUR

 

Intern

725,16 EUR

1.861,09 EUR

         -

Alle anderen secundair onderwijs

Extern

233,75 EUR

943,30 EUR

1.107,57 EUR

 

Intern

604,31 EUR

1.550,86 EUR

          -

Stelsel werken/leren   196,55 EUR 537,45 EUR 693,34 EUR
         
Hoger beroepsonderwijs -> opleiding Verpleegkunde Extern 829,80 EUR 1.212,27 EUR           -
  Intern 829,80 EUR 3.640,66 EUR           -

Je kinderen gaan naar het hoger onderwijs? Hiervoor blijft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming bevoegd om eventueel een studietoelage toe te kennen.

Wens je meer informatie over de schooltoeslag? Neem dan een kijkje in ons artikel 'Schooltoeslagen in Vlaanderen en het Nederlandstalig onderwijs in Brussel'.