Jaarlijkse schoolpremie

Jaarlijkse leeftijdsbijslag

Terug naar school ….een jaarlijkse toeslag.  

De start van het nieuwe schooljaar brengt extra kosten mee voor het gezinsbudget. Daarom ondersteunt een jaarlijkse leeftijdsbijslag de ouders hierbij. Rond 8 augustus betaalt je kinderbijslagfonds namelijk een toeslag (vroeger schoolpremie) uit, samen met de maandelijkse kinderbijslag. 

Nieuw : sinds juli 2017 verschillen de bedragen voor de kinderbijslag licht volgens de regio waar het kind woont. 

 

 • Voor welke kinderen?

  Er bestaat er een recht op de jaarlijkse leeftijdsbijslag voor alle kinderen die in de loop van het kalenderjaar maximaal 24 jaar oud zijn. Om de jaarlijkse toeslag te ontvangen, moet je kind ook recht hebben op kinderbijslag voor de maand juli. 

  Het bedrag van de schoolpremie varieert volgens de leeftijd van het kind en het feit of het kind recht heeft op een sociale toeslag: supplement voor langdurig werklozen of zieken, pensioen, alleenstaande ouder, wezen en kinderen met een handicap. Het bedrag varieert eveneens als je kind in Vlaanderen, Wallonië of Brussel is gedomicilieerd. 

 • Hoe aanvragen? 

  Een aanvraag is overbodig, het kinderbijslagfonds dat de kinderbijslag voor de maand juli uitbetaalt, zal automatisch de jaarlijkse leeftijdsbijslag uitbetalen indien aan de voorwaarden is voldaan. 

 • Wie ontvangt de bijslag?

  De persoon die de kinderbijslag voor de maand juli ontvangt, krijgt de schoolpremie samen met de kinderbijslag van de maand juli. 
   
  Als je kind geplaatst is in een instelling en de kinderbijslag voor 2/3 naar de instelling gaat en voor 1/3 naar de ouder of op een spaarrekening, dan zal de schoolpremie dezelfde verdeling volgen.  

 • Hoeveel bedraagt de jaarlijkse leeftijdsbijslag?

  Het bedrag hangt af van de domicilie, de leeftijd die het kind bereikt in de loop van het lopende kalenderjaar en het feit of het kind recht heeft op kinderbijslag of een toeslag.  

  Jongeren die 25 jaar worden vóór 1 juli hebben geen recht op de jaarlijkse leeftijdstoeslag. In de maand juli hebben ze immers de leeftijdsgrens van 25 jaar voor de kinderbijslag al overschreden.  

 • Wanneer ontvang je de jaarlijkse leeftijdsbijslag? 

  Je ontvangt de jaarlijkse leeftijdsbijslag rond 8 augustus, samen met de maandelijkse kinderbijslag van de maand juli.