plaatsing instelling

Plaatsing in een instelling

groep van kinderen

Wie ontvangt de kinderbijslag?

Plaatsing voor 2020: Hoe wordt de kinderbijslag berekend voor een geplaatst kind?

ER zijn 2 mogelijkheden:   

 

Het kind is alleen in het gezin: de maandelijkse kinderbijslag (basisbedrag, leeftijdstoeslag en eventueel andere toeslag) wordt opgesplitst:

 • 2/3e van de kinderbijslag wordt rechtstreeks uitbetaald aan de instelling of de plaatsende overheid, om de kosten te dekken voor het levensonderhoud van het kind.
 • 1/3e wordt betaald aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing. Dit op voorwaarde dat deze persoon zorg blijft dragen voor het kind.
  De rechter kan ook beslissen het forfaitair bedrag van €82,02 op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. Het kind ontvangt dan automatisch de bedragen van het nieuwe systeem.

Er zijn meerdere kinderen in het gezin: de kinderbijslag wordt als volgt berekend:

 • De kinderbijslagen (basis en sociale toeslag) van alle kinderen worden opgeteld. De som wordt gedeeld door het aantal kinderen. De leeftijdstoeslag en eventuele toeslag voor een kind met een aandoening (wanneer erkend door FOD) wordt erbij geteld. Het resultaat wordt proportioneel verdeeld:
  • 2/3e aan de instelling of de plaatsende overheid
  • 1/3e aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing (zolang deze zich om het kind blijft bekommeren)
   De rechter kan ook beslissen het forfaitair bedrag van € 82,02 op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. In dat geval krijgt de instelling een forfaitair bedrag van € 164,04 per maand. Het kind ontvangt dan automatisch de bedragen van het nieuwe systeem.

Plaatsing vanaf 2020: Hoe wordt de kinderbijslag berekend voor een geplaatst kind?

Je kind geboren voor 1 januari 2020 wordt geplaatst na 1 januari 2020? Parentia zal het bedrag dat je zou krijgen op 31 december 2019 in dezelfde situatie vergelijken met het nieuwe bedrag waarop je aanspraak kan maken. Het meest voordelige bedrag wordt toegekend.
De wijze van berekening blijft dezelfde als deze op 31 december 2019. Het basisbedrag voor een eerste kind, de automatisch toegekende sociale toeslag, eventueel de leeftijdstoeslag en de eventuele toeslag voor kinderen met een aandoening (wanneer erkend door de FOD) worden opgeteld en verdeeld als volgt: 2/3 worden gestort aan de instelling of plaatsende overheid en het resterende 1/3 wordt gestort aan de persoon die de kinderbijslag ontving voor de plaatsing. Deze persoon wordt aangeduid in het plaatsingsbericht.
De rechtbank kan ook beslissen om het forfaitair bedrag van € 82,02 op een geblokkeerde spaarrekening te storten tot het kind meerderjarig is. In dit geval ontvangt de instelling het forfaitair bedrag van € 164,04 per maand.

​​​​​​​De andere kinderen van het gezin, geboren voor 2020, krijgen hun bedragen (basisbedrag, leeftijdstoeslag en eventuele andere supplementen) die niet proportioneel verdeeld kunnen worden. Er wordt geen rekening meer gehouden met het geplaatste kind.

Jouw kind is geboren na 1 januari 2020?

Het basisbedrag is het bedrag van de nieuwe wetgeving verdeeld in 2/3 en 1/3. Jouw gezin telt ook nog kinderen geboren voor 1 januari 2020? Parentia zal het bedrag dat je zou krijgen op 31 december 2019 in dezelfde situatie vergelijken met het nieuwe bedrag waarop je aanspraak kunt maken. Het meest voordelige bedrag wordt toegekend.