De Brusselse kinderbijslag vanaf 2020 : het nieuwe model

Het nieuwe Brusselse model is gestart in 2020 en is van toepassing voor alle kinderen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ook voor de kinderen geboren voor 2020.

Als je door de nieuwe regels minder kinderbijslag zou krijgen dan in het oude systeem, dan behoud je wel nog je oude bedrag voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020. Je krijgt dus niet minder kinderbijslag dan waar je eind 2019 recht op had.

Andere nieuwigheden in Brussel vanaf 2020:

 • De toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem zijn van toepassing. Ze gelden nu voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2020 niet zo was.
 • De overlevende ouder die samenwoont of opnieuw huwt, behoudt zijn recht op wezenbijslag.
 • Het recht op kinderbijslag verjaart na 3 jaar (en niet langer na 5 jaar).

Het nieuwe Brusselse kinderbijslagsysteem in cijfers

Nieuwe bedragen geldig vanaf maart 2020 (= uitbetaald begin april)

Geboorte- of adoptiepremie
€ 1.122,00 voor het eerste kind (van een of beide ouders) en per kind bij een meervoudige geboorte
€ 510,00 voor de volgende kinderen
Basisbedrag
 • Indien 1 kind en gezinsinkomen hoger dan €31.936,20:

  €153,00 /maand per kind
  €142,80/maand per kind geboren voor 2020

 • In de andere gevallen: kind van 0 tot 11 jaar:

  €153,00/maand per kind
  €142,80/maand per kind geboren voor 2020

 • In de andere gevallen: kind van 12 tot 24 jaar:

  €163,20/maand per kind
  €153,00/maand per kind geboren voor 2020

 • In de andere gevallen: kind van 18 tot 24 jaar ingeschreven in hoger onderwijs:

  €173,40/maand per kind
  €163,20/maand per kind geboren voor 2020

wees van beide ouders: basisbedrag x 2
wees van één ouder: basisbedrag x 1,5
Toeslagen volgens de gezinssituatie
(gebaseerd op het bruto belastbaar jaarinkomen en het aantal kinderen):
 • jaarlijkse gezinsinkomen lager dan € 31.936,20

  Kind van 0 tot 11 jaar:
  + € 40,80/maand voor 1ste kind,
  + € 71,40/maand per kind vanaf 2 kinderen,
  + € 112,20/maand per kind vanaf 3 kinderen

  Kind van 12 tot 24 jaar:
  + € 51,00/maand voor 1ste kind,
  + € 81,60/maand per kind vanaf 2 kinderen,
  + € 122,40/maand per kind vanaf 3 kinderen


  Eventueel vermeerderd met een toeslag als éénoudergezin (kind van 0 tot 24 jaar):
  + € 0,00/maand voor 1ste kind
  + € 10,20/maand per kind vanaf 2 kinderen,
  + € 20,40/maand per kind vanaf 3 kinderen

 • jaarlijkse gezinsinkomen tussen € 31.936,20 en € 46.359,00:

  Kind van 0 tot 24 jaar:
  + € 0,00 /maand voor 1ste kind
  + € 25,50 /maand per kind vanaf 2 kinderen,
  + € 73,44 /maand per kind vanaf 3 kinderen

Toeslagen volgens de situatie van het kind
 • pleegkind:

  € 65,57/maand per kind

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  85,69

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  114,13

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  439,61

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  266,32

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  439,61

  12 tot 14 punten

  439,61

  15 tot 17 punten

  499,87

  18 tot 20 punten

  535,58

  meer dan 20 punten

  571,28

Schoolpremie
 • 0 tot 2 jaar:

  € 20,40/jaar per kind

 • 3 tot 5 jaar:

  € 20,40/jaar per kind als het kleuteronderwijs volgt

 • 6 tot 11 jaar:

  € 30,60/jaar per kind

 • 12 tot 24 jaar:

  € 51,00/jaar per kind
  of € 81,60/jaar per kind vanaf 18 jaar indien ingeschreven in hoger onderwijs

Veelgestelde vragen

Welke regio is bevoegd voor de betaling van jouw kinderbijslag?

Het domicilie van je kind bepaalt welke regio bevoegd is. Is je kind gedomicilieerd in Brussel, dan zal het kinderbijslag ontvangen volgens het Brusselse model. Voor kinderen die in het buitenland wonen, kijkt men naar de plaats van de laatste werkgever van de sociaal verzekerde om de regio te bepalen.

Is het nieuwe Brusselse model voor alle kinderen?

Ja, het Brusselse model zal ingaan in 2020 en zal voor alle Brusselse kinderen gelden, ook voor de kinderen geboren voor 2020. Wel zullen, tot 2025, kinderen geboren voor 2020 een bedrag ontvangen dat €10 lager is dan dit voor kinderen geboren vanaf 2020. Brussel zal er ook voor zorgen dat geen enkel gezin minder zal ontvangen in het nieuwe systeem in vergelijking tot het oude systeem. De nieuwe voorwaarden waaronder toeslagen worden toegekend, zullen ook gelden voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020.

Wat zijn de verschillen met het huidige systeem?

De grootste verschillen met het systeem nu zijn:

 • een vast basisbedrag per kind, eventueel aangevuld met toeslagen, waarbij leeftijd en plaats van het kind in het gezin geen rol meer spelen
 • kinderbijslag is niet meer gelinkt aan de professionele situatie van de ouders
 • sociale toeslagen gelden nu ook voor alle gezinnen met een gering inkomen, en dus niet alleen voor werklozen, invaliden en eenoudergezinnen
 • ouders kunnen zelf hun kinderbijslagfonds kiezen: vanaf 2019 voor de gezinnen die hun eerste kindje krijgen, vanaf 2022 indien al aangesloten bij een kinderbijslagfonds

Welk kinderbijslagfonds zal in de toekomst je kinderbijslag uitbetalen?

Krijg je je eerste kindje in 2019: dan kan je zelf je fonds kiezen. 
Ontvang je al kinderbijslag voor één of meer kinderen: na de overgang naar het nieuwe systeem zal het fonds dat nu je kinderbijslag uitbetaalt verder instaan voor de uitbetaling. Vanaf 2022 kan je kiezen om bij je kinderbijslagfonds te blijven of te veranderen.

Kan je zelf een kinderbijslagfonds kiezen of veranderen van fonds?

Mama’s die een eerste kindje krijgen zullen vanaf 2019 zelf hun kinderbijslagfonds kunnen kiezen. 
Gezinnen die al kinderbijslag voor één of meer kinderen ontvangen zullen vanaf 2022 (na de overgangsperiode) een keuze kunnen maken. In Brussel zullen er 4 private uitbetalingsinstellingen zijn en 1 publiek fonds.

Moet je een nieuwe aanvraag om kinderbijslag indienen na 01/01/2020?

Neen, alles wordt geregeld door je kinderbijslagfonds dat bevoegd is bij de overgang eind december 2019 zodat er geen onderbreking in de betalingen is.

Wanneer zal de kinderbijslag uitbetaald worden?

De kinderbijslag zal zonder onderbreking doorlopen en, zoals vandaag, worden uitbetaald rond de 8e van de maand.

Wat als je verhuist naar een andere regio?

Het domicilie van het kind bepaalt welke regio bevoegd is. Als je naar een andere regio verhuist, dan zullen de bedragen van die regio gelden vanaf de maand volgend op de verhuizing. Je zal dus in de nieuwe regio een kinderbijslagfonds moeten kiezen.