De Brusselse kinderbijslag tot 2019: het oude systeem

Het oude systeem van kinderbijslag was tot eind 2019 van toepassing in Brussel. Begin 2020 startte het nieuwe Brusselse model dat voor alle Brusselse kinderen geldt, ook voor de kinderen geboren voor 2020.  

Echter, voor de kinderen geboren voor 1 januari 2020, behoud je je oude bedrag indien dit op gezinsniveau voordeliger is dan het bedrag in het nieuwe systeem. Je krijgt dus niet minder kinderbijslag dan waar je eind 2019 recht op had.  

Parentia vergelijkt ook elke maand de bedragen tussen beide systemen en zal automatisch het nieuwe systeem toepassen indien het voor jouw gezin voordeliger is. Zodra je naar het nieuwe systeem bent overgestapt, kun je wel niet meer terug naar het oude.

Andere nieuwigheden in Brussel vanaf 2020:

 • De toekenningsregels voor de sociale toeslagen van het nieuwe systeem zijn van toepassing. Ze gelden nu voor alle gezinnen met een gering inkomen, en niet enkel bij werkloosheid, invaliditeit of voor éénoudergezinnen. Daardoor is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag, terwijl dat vóór 2020 niet zo was.
 • De overlevende ouder die samenwoont of opnieuw huwt, behoudt zijn recht op wezenbijslag.
 • Het recht op kinderbijslag verjaart na 3 jaar (en niet langer na 5 jaar).

Het oude Brusselse kinderbijslagsysteem in cijfers:

Heb je momenteel kinderen die geboren werden voor 30 november 2019 en die in december 2019 ook recht hadden op Brusselse kinderbijslag? Zij behouden hun recht in het oude systeem zolang dat dit voordeliger blijft dan het nieuwe. Maar waaruit is  het totale bedrag kinderbijslag in het oude systeem dan precies opgebouwd?

Een aantal bedragen waarop sowieso recht is

 • Een basisbedrag van € 105,78, € 195,72, € 292,22  (afhankelijk of het gaat over een eerste, tweede, derde of later kind) of wezenbedrag van € 406,35.
 • Vanaf de leeftijd van 6, 12 en 18 jaar een leeftijdstoeslag afhankelijk van de leeftijd die je kind had in de maand november 2019. 

Een aantal supplementaire bedragen waarop je onder bepaalde voorwaarden recht hebt.

 • Een mogelijk sociale toeslag gebaseerd louter en alleen op het gezinsinkomen.
 • Een mogelijk bijkomende sociale toeslag (eenoudertoeslag) als je je kind(eren) als alleenstaande ouder opvoedt.
 • Een mogelijk bijkomende sociale toeslag als één van beide ouders of partner van de ouder langdurig ziek is.
 • Een mogelijke zorgtoeslag waaronder de toeslag voor kinderen met een beperking maar ook de forfaitaire toeslag die je als biologische ouder kan ontvangen voor je kind dat in een pleeggezin verblijft.

Indexatie?

De bedragen van de Brusselse kinderbijslag zijn gekoppeld aan de Belgische gezondheidsindex. Als de spilindex overschreden wordt, dan stijgen analoog ook de sociale uitkeringen. Dat betekent dat de bedragen van de Brusselse kinderbijslag die stijging volgen. Deze spilindex werd laatst overschreden in april 2022. Bedragen die hier worden vermeld zijn bijgevolg de bedragen die uitgekeerd worden sedert mei 2022 (uitbetaald begin juni 2022).

Bij wet werd bepaald dat je kinderbijslag steeds ten laatste op de 8ste kalenderdag van de maand erop volgend op je rekening moet staan. Parentia kiest er echter voor de Brusselse bedragen kinderbijslag al aan het begin van de maand uit te keren.  Wil je graag de exacte data kennen? Neem dan een kijkje op onze pagina met uitbetalingsdata.

 

Kinderbijslag
 • 1ste kind

  € 105,78

 • 2de kind

  € 195,72

 • 3de kind en volgende

  € 292,22

 • indien wees van één* of beide ouders

  €406,35

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)
  vanaf 6 jaar + € 18,43
  vanaf 12 jaar + € 28,06
  vanaf 18 jaar + € 32,34
 • alle andere kinderen
  vanaf 6 jaar + €36,75
  vanaf 12 jaar + €56,15
  vanaf 18 jaar + €71,39
Sociale toeslag
 • bij langdurige werkloosheid en gepensioneerden
  1ste kind + € 53,85
  2de kind + € 33,38
  3de kind en volgende + € 5,86
 • bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid
  1ste kind + € 115,86
  2de kind + € 33,38
  3de kind en volgende + € 5,86
 • voor éénoudergezinnen
  1ste kind + € 53,85
  2de kind + € 33,38
  3de kind en volgende + € 26,92
Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 70,98

 • kind met aandoening/handicap:

  PUNTEN

  BEDRAG

  4 tot 5 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 92,76

  6 tot 8 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 123,54

  6 tot 8 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 475,87

  9 tot 11 punten (minder dan 4 punten in de 1e pijler)

  € 288,28

  9 tot 11 punten (minstens 4 punten in de 1e pijler)

  € 475,87

  12 tot 14 punten

  € 475,87

  15 tot 17 punten

  € 541,10

  18 tot 20 punten

  € 579,75

  meer dan 20 punten

  € 618,40

Jaarlijkse schoolpremie geldig vanaf 1 januari 2020
 • 0 tot 2 jaar:

  € 22,08/jaar per kind

 • 3 tot 5 jaar:

  € 22,08/jaar per kind als het kleuteronderwijs volgt

 • 6 tot 11 jaar:

  € 33,12/jaar per kind

 • 12 tot 24 jaar:

  € 55,21/jaar per kind
  of € 88,33/jaar per kind vanaf 18 jaar indien ingeschreven in hoger onderwijs

Jaarlijkse schoolpremie geldig tot 31 december 2019
 • kinderen 0-5 jaar
  kind zonder toeslag + € 21,23
  kind met toeslag + € 29,29
 • kinderen 6-11 jaar
  kind zonder toeslag + € 45,63
  kind met toeslag + € 62,17
 • kinderen 12-18 jaar
  kind zonder toeslag + € 63,67
  kind met toeslag + € 87,04
 • kinderen 18-24 jaar
  kind zonder toeslag + € 84,89
  kind met toeslag + € 117,17

Hulp of advies nodig?