Kinderbijslag tot en met 2019: het huidige systeem

Tot en met 2019 blijft het oude systeem van kinderbijslag van toepassing in Brussel. Wel zullen ouders die hun eerste kindje vanaf 2019 krijgen al zelf kunnen kiezen wie hun kinderbijslag zal uitbetalen.

Het huidige kinderbijslagsysteem in cijfers

geboorte of adoptiepremie
 • 1ste kind*

  € 1297,92

 • 2de kind en volgende

  € 976,53

* bij de geboorte van het eerste kindje van vader en/of moeder, en per kind bij een meervoudige geboorte of bij adoptie
Kinderbijslag
 • 1ste kind

  € 95,80

 • 2de kind

  € 177,27

 • 3de kind en volgende

  € 264,67

 • indien wees van één* of beide ouders

  € 368,03

*indien overlevende ouder niet opnieuw samenwoont
Leeftijdstoeslag
 • 1ste kind (indien geen verhoogde kinderbijslag)

  vanaf 6 jaar
  + € 16,69

  vanaf 12 jaar
  + € 25,41

  vanaf 18 jaar
  + € 29,29

 • alle andere kinderen

  vanaf 6 jaar
  + € 33,28

  vanaf 12 jaar
  + € 50,86

  vanaf 18 jaar
  + € 64,66

Sociale toeslag
 • bij langdurige werkloosheid en gepensioneerden

  1ste kind
  + € 48,77

  2de kind
  + € 30,23

  3de kind en volgende
  + € 5,31

 • bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid

  1ste kind
  + € 104,93

  2de kind
  + € 30,23

  3de kind en volgende
  + € 5,31

 • voor éénoudergezinnen

  1ste kind
  + € 48,77

  2de kind
  + € 30,23

  3de kind en volgende
  + € 24,38

*toegelaten maandelijks gezinsinkomen € 2501,28 (éénoudergezin €2582,00)
Zorg toeslag
 • pleegkind

  + € 64,28

 • kind met aandoening/handicap:

  van + € 84,01 tot + € 560,08 /maand
  volgens de graad van de aandoening

Jaarlijkse schoolpremie
 • kinderen 0-5 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 21,23

  kind met toeslag
  + € 29,29

 • kinderen 6-11 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 45,63

  kind met toeslag
  + € 62,17

 • kinderen 12-18 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 63,67

  kind met toeslag
  + € 87,04

 • kinderen 18-24 jaar

  kind zonder toeslag
  + € 84,89

  kind met toeslag
  + € 117,17

Hulp of advies nodig?