Welke impact heeft Corona op je dagelijks leven en hoe kunnen wij je administratief helpen?

Hieronder vind je een aantal onderwerpen terug waarmee je als gevolg van de coronacrisis in het dagelijks leven mee te maken zou kunnen hebben. Ben je zelfstandige? Ben je werknemer? Hoe zit het met uitkeringen? Waar kun je met je kinderen terecht? Dit zijn vragen waarop wij zullen proberen jou een antwoord te geven. 

Infor Coronavirus

Kom zeker regelmatig eens terug een kijkje nemen. De onderwerpen op deze pagina zullen dagelijks aangevuld worden.Wij zetten hieronder alvast de meest voorkomende vragen voor jou op een rijtje. Samen komen we erdoor!

Ik vang mijn baby zelf op gezien de coronacrisis. Moet ik de kinderopvang dan toch betalen?

Onze dagelijkse organisatie is overhoop gehaald door het coronavirus. Er wordt heel wat (re)organisatie vereist om de opvang van de kinderen te combineren met thuiswerk. Maar hoe zit het dan met de afrekening op het einde van de maand en de respijtdagen in de kinderopvang?

In de kinderopvang geldt meestal de regel “bestellen is betalen”. Maar als ouder heb je jaarlijks recht op een aantal respijtdagen. Dit zijn ingeplande dagen, waarop je kind uiteindelijk niet naar de opvang gekomen is en die je niet moet betalen.
Er werd tijdens deze coronacrisis besloten om deze regeling stop te zetten. Als je kind tussen 14 maart en 17 mei niet naar de opvang is gegaan, moest je hiervoor geen respijtdagen indienen. De afwezigheden mochten tijdens deze periode niet aangerekend worden, noch financieel noch in respijtdagen.

Vanaf 18 mei treden er verschillen op tussen kinderdagverblijven die onder de verantwoordelijkheid staan van Kind en Gezin en de kinderdagverblijven die onder ONE vallen.

Kind en Gezin

Bij Kind en Gezin werd er besloten om tot en met 30 juni geen bijdrage te vragen van de ouders (noch financieel, noch in respijtdagen) voor afwezigheden. Ouders kunnen hun kind dus tot 30 juni probleemloos zelf opvangen.

ONE

Crèches die onder de verantwoordelijkheid staan van ONE, ontvangen vanaf 18 mei geen financiële steun meer voor afwezige kinderen. Bestaande contracten moeten dus opnieuw worden toegepast. Toch voorziet ONE een aantal nieuwe maatregelen in deze coronatijd.
Hier volgen een aantal van deze maatregelen die betrekking hebben op de ouders:

 • Het bestaande contract indien nodig aanpassen.
 • De financiële bijdrage van de ouders indien nodig aanpassen in de kinderdagverblijven die de barema’s van ONE hanteren.
 • De afwezigheidsredenen uitbreiden in de periode van 18 mei tot 31 augustus en de financiële bijdrage reduceren in volgende gevallen:
  • Een aanzienlijke daling van de inkomsten van het gezin sinds 14 maart;
  • De aanwezigheid in het gezin van familieleden uit de risicogroep;
  • Organisatorische problemen (voorbeeld: kinderopvang nabij de werkplek en de ouder werkt momenteel thuis).
 • Ondersteuning voor ouders die door onvoorziene sluiting van de kinderopvang, door de coronacrisis, geen opvang meer hebben voor hun kind.

Neem zeker contact op met de kinderopvang om te weten wat in jouw geval van toepassing kan zijn.

Tijdelijke werkloosheid aanvragen tijdens de coronacrisis (Covid-19)

Arbeiders, en in uitzonderlijke gevallen uitzendkrachten, die gebonden zijn aan een overeenkomst maar van wie tijdelijk de werkprestaties zijn opgeschort of verminderd, hebben recht op ‘tijdelijke werkloosheid’ onder bepaalde voorwaarden. Voor bedienden geldt een aparte regeling van schorsing. Gedurende deze periode krijgt de werknemer geen loon, maar kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

We zitten volop in de coronacrisis en de federale regering heeft beslist dat alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavisus momenteel beschouwd wordt als tijdelijke werkloosheid wegen overmacht, en dit vanaf 13 maart 2020. Dit voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen zowel voor bedienden als arbeiders.

Voor wie geldt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

 • arbeiders én bedienden (van de privésector, de non-profitsector en de publieke sector);
 • uitzendkrachten op voorwaarde dat ze na de periode van overmacht opnieuw bij dezelfde werkgever tewerkgesteld blijven;
 • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen, namelijk leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap en leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap.

Studenten met een volledig leerplan kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden tijdens het schooljaar.

Hoe vraag ik mijn tijdelijke werkloosheid aan?

De procedure is tijdens deze coronacrisis vereenvoudigd. Ziehier de te volgen stappen :

 • je download het formulier C3.2. Werknemer-corona;
 • je stuurt het online door naar het HVW, het ABVV, het ACV of de ACLVB, afhankelijk of je gesyndikeerd bent of niet. Op de website van je uitbetalingsinstelling vind je de richtlijnen hoe deze aanvraag terug te zenden;
 • vergeet zeker niet een e-mailadres of gsm-nummer op te geven waar deze diensten, indien nodig, je overdag kunnen bereiken.

Nadien wordt je aanvraag verwerkt en de ‘Elektronische aangifte van sociaal risico – scenario 5’ ingevuld door je werkgever, hieraan gekoppeld.

Hoeveel ga ik ontvangen?

De uitkering werd door de regering van 65% naar 70% opgetrokken van je brutoloon (voor de periode 1 februari 2020 tot 31 augustus 2020), met een plafond van € 2.754,00 bruto. Al wat je meer verdient, wordt niet meegeteld in de berekening.

Als tijdelijke werkloze kun je straks rekenen op een uitkering tussen de € 1.000,00 en € 1.400,00 netto.

Omdat hier veel rekenwerk voor nodig is, heeft minister Muylle beslist dat iedere tijdelijke werkloze een forfaitaire vergoeding zal ontvangen van € 1.450,00 bruto per maand. Nadien zal de definitieve som worden berekend en verrekend.

De federale regering trekt daarom deze uitkering op met een dagelijkse toeslag van € 5,63, dus € 150,00 extra per maand en dit om niet teveel aan koopkracht te moeten inleveren.

Ik werk als statutair of als contractueel bij de overheid. Heb ik dan ook recht op tijdelijke werkloosheid?

Statutairen kunnen geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Contractueel personeel daarentegen kan wel tijdelijk werkloos worden gesteld als ze bij de overheid in dienst is met een arbeidsovereenkomst.

Ik ontvang een overlevingspensioen, ik doe vrijwilligerswerk of ik heb een bijberoep. Wat dan?

Als je tijdelijk werkloos bent, mag je nog steeds je vrijwilligerswerk blijven uitoefenen. Je krijgt een vrijstelling van meldingsplicht van € 34,71/dag of € 1.388,40/jaar.

Ontvang je een overlevingspensioen of heb je een bijberoep, dan zal er tijdelijk geen controle zijn op bijkomende inkomsten. Die inkomsten zullen dus geen invloed hebben op de werkloosheidsuitkering.

Dit tijdens de periode van 13 maart 2020 tot 31 augustus 2020.

Mijn kinderen wonen niet meer thuis, mag ik hen nog bezoeken?

Nee, door de maatregelen die ons door de overheid werden opgelegd zijn alle burgers verplicht thuis te blijven en alle contacten buiten het gezin zoveel mogelijk te vermijden. Uiteraard zijn er wel een aantal uitzonderingen wat betreft essentiële verplaatsingen (voeding, naar de dokter, apotheek, postkantoor, tankstation en de bank). Ook het helpen van hulpbehoevende personen wordt toegestaan. Als je kind hulpbehoevend is en niet meer in jouw gezin woont, is het dus wel toegestaan om hem te helpen.

Kan ik mijn circulaire cheque nog innen tijdens de coronacrisis?

In deze moeilijke periode hebben de banken ook beslist om hun verantwoordelijkheid op te nemen en om zo weinig mogelijk het coronavirus de kans te geven zich te verspreiden.

De banken hebben beslist om enkel nog hun diensten aan te bieden op afspraak en niet alle agentschappen zijn nog open.

Dit heeft natuurlijk een gevolg voor jullie klanten, die de kinderbijslag per circulaire cheque ontvangen. Om jullie cheque te kunnen innen moeten jullie een afspraak maken met de bank.

Parentia betaalt jullie met een circulaire cheque de kinderbijslag uit? Neem dan contact op met een ING agentschap om een afspraak te regelen.

Ontvang je nog steeds de kinderbijslag met een circulaire cheque, dan is dit het moment om over te schakelen naar een betaling op een bankrekening. Het is gemakkelijk, veilig en meestal voordeliger. Ga naar https://www.parentia.be/nl-BXL/documenten en download het document ‘Aanvraag betaling op een bankrekening’. Heb je niet de mogelijkheid om het formulier af te printen, geef een seintje per telefoon naar de afdeling waar je dossier wordt beheerd. Je vindt het telefoonnummer van je kantoor via https://www.parentia.be/nl-BXL/contact/onze-kantoren.

Kun je geen bankrekeningnummer openen? Je kunt beroep doen op de basisbankdienst.

Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk contact met geld te vermijden. Het is het ideale moment om te leren betalen met de kaart! Voor kleine bedragen kun je ook contactloos betalen.

Mijn tiener gaat graag op stap met zijn vrienden, mag dit nog?

Neen, dit mag niet meer. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan. Wat fysieke activiteiten betreft, mag je enkel nog buitenkomen met de personen van je eigen gezin of met één vriend of vriendin. Bovendien zijn deze activiteiten beperkt tot fietsen, wandelen en joggen en dit in de nabije omgeving van je woonst.

Ik ga verhuizen, mag dit nog?

Ja, verhuizen wordt aanzien als een essentiële verplaatsing en is dus nog steeds toegestaan. Hoewel de sociale afstandsregels onlangs versoepeld werden, wordt het sterk aanbevolen om je aan deze regels te houden bij het verhuizen. Wat houdt dat in dit geval dan precies in? Je houden aan de regels betekent dat je strikt genomen twee opties hebt.

 1. Optie één bestaat eruit dat jij met je bubbel van 10 personen je hele verhuis doet. Social distancing wordt nog steeds aangeraden, maar het is niet meer verplicht.
 2. Optie twee is het inhuren van een verhuisfirma. In praktijk is dit niet zo evident als je zou denken. Ten eerste werken 4 op 5 verhuisfirma’s niet meer uit veiligheidsoverwegingen en de firma’s die wel nog actief zijn kunnen al eens duur uit de hoek komen. Ingevolge de coronacrisis vragen deze firma’s risicopremies die serieus hoog kunnen oplopen. Als je met een verhuisfirma te werk gaat, moeten de sociale afstandsregels nageleefd worden.

Conclusie: verhuizen kan nog onder bepaalde voorwaarden, maar als uitstellen naar een later moment een optie is, is dat toch het overwegen waard.

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) getroffen door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen). Ze mogen deze steunmaatregel combineren met de hinderpremie.

Op 24 maart 2020 werd het overbruggingsrecht versoepeld in het kader van de coronacrisis en treedt in werking vanaf 1 maart 2020. Deze speciale maatregel is geldig voor de maand maart, april, mei en juni 2020.

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) en door de overheid verplicht om je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken. Het gaat hier om zelfstandigen die hun handelszaak verplicht moeten sluiten. (zoals niet-voedingszaken, cafés,…). Een restaurant dat sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt ook in aanmerking. Er is hier geen minimumduur van onderbreking vereist.
  Ben je startende zelfstandige of een zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief heeft betaald, dan geldt deze maatregel ook voor jou.
  Daarnaast ben je ook sociale bijdragen verschuldigd als zelfstandige in België. Het is toegelaten om deze financiële uitkering te cumuleren met een vervangingsinkomen. Opgelet: de som van deze uitkering en van het andere vervangingsinkomen per maand, mag niet hoger zijn dan € 1.614,10. Als deze limiet overschreden wordt, wordt het bedrag van de uitkering verminderd.
 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) en je onderbreekt minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen in elk van deze maanden volledig je activiteit ten gevolge het coronavirus. Hier gaat het om zelfstandigen die bij voorbeeld door een gebrek aan leveringen, sterke daling van reservaties of door quarantaine hun activiteit moeten onderbreken. Deze onderbreking moet volledig zijn.
  Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen vallen hieronder. (kinesitherapeuten, tandartsen en specialisten)
  Ben je startende zelfstandige of een zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief heeft betaald, dan geldt deze maatregel ook voor jou.
  Daarnaast ben je ook sociale bijdragen verschuldigd als zelfstandige in België. Het is toegelaten om deze financiële uitkering te cumuleren met een vervangingsinkomen. Opgelet: de som van deze uitkering en van het andere vervangingsinkomen per maand, mag niet hoger zijn dan € 1.614,10. Als deze limiet overschreden wordt, wordt het bedrag van de uitkering verminderd.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast.
 • De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.614,10 met gezinslast.

Om je gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een attest op eer dat je al dan niet gezinslast hebt.

Deze premie wordt je toegekend zelfs indien je reeds in het verleden genoten hebt van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen (afhankelijk van het geval 12 of 24 maanden). Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen.

Hoe het crisis-overbrugginsrecht aanvragen?

Je moet het aanvraagformulier ingevuld opsturen naar het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten. Je kunt dit per e-mail doen of via de post.

Er wordt niet nagegaan of je recht opent op werkloosheidsuitkeringen en er wordt dus geen attest van de RVA opgevraagd.

Je vindt ook informatie over het overbrugginsrecht en het formulier op https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nieuwe-maatregelen-voor-het-overbruggingsrecht

Mag mijn kind nog op kamp tijdens de paasvakantie?

Neen, alle kampen, waaronder de sportkampen, taalkampen en andere, maar ook alle jeugdwerkactiviteiten werden door de Belgische overheid voor de volledige paasvakantie geannuleerd. Voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep of voor kwetsbare kinderen die geen opvang hebben tijdens de paasvakantie, blijven de scholen tijdens deze periode ook open om in de nodige opvang te voorzien. Lokale besturen krijgen de regie voor de organisatie van die opvang tijdens de paasvakantie in handen, en doen dit in nauw overleg met de bestaande lokale partners en de scholen op hun grondgebied.

Ik ben zwanger, wat is de impact van het coronavirus op mezelf en op mijn baby?

Het onvergetelijke moment is aangebroken en een indringer, corona genoemd, haalt al je plannen overhoop. Je kan het goede nieuws niet delen met je familie zoals je je had ingebeeld en bovendien rijzen er talrijke vragen.

Zijn mijn baby en ik gevoeliger voor corona tijdens mijn zwangerschap?

Als zwangere vrouw ligt je immuniteit op bepaalde momenten van de zwangerschap lager en dit kan het risico op een besmetting verhogen. Maar het is belangrijk om weten dat als je besmet wordt, je niet gevoeliger bent voor de gevolgen van het coronavirus dan een andere vrouw.
Contacteer jouw arts als je “griepachtige” symptomen vertoont, maar ga zeker niet naar de spoedgevallen!

Licht de gynaecoloog zeker in als je symptomen vertoont van het coronavirus en de bevalling eraan komt (vruchtwaterverlies en weeën). Ziekenhuizen voorzien specifieke maatregelen voor deze situaties.

Je stelt je waarschijnlijk ook heel wat vragen rond de gezondheid van je baby. Vandaag-de-dag bestaan er nog geen wetenschappelijke bewijzen omtrent de transmissie van het coronavirus aan je baby in utero (tijdens de zwangerschap). Noch bewijzen die wijzen in de richting van vroeggeboorte of miskraam omwille van het coronavirus.

Tot heden werden er nooit sporen gevonden van het coronavirus in het vruchtwater, wat zou bevestigen dat het virus de baby via deze weg niet bereikt

Hoe verlopen de medische opvolging van de zwangerschap en de geboorte?

De noodzakelijke afspraken, op specifieke tijdstippen van de zwangerschap, worden behouden terwijl andere minder essentiële afspraken worden geannuleerd of vervangen door een telefonisch onderhoud. Je wordt waarschijnlijk gecontacteerd door je arts of gynaecoloog.
Sommige gynaecologen aanvaarden dat de partner meekomt, anderen niet. De beslissingen worden genomen om ieders veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.

Als het moment van de geboorte aanbreekt, mag jouw partner aanwezig zijn, mits het volgen van de maatregelen die van toepassing zijn in het ziekenhuis. Om deze specifieke evoluerende maatregelen te kennen, neem je best contact op met het ziekenhuis.

Goed om weten: je kunt ook tijdens de lockdown je kraamgeld aanvragen.

Is je afspraak bij de gynaecoloog verzet of geannuleerd? Heb je moeite met het bekomen van je zwangerschapsattest? Geen probleem! Vraag je kraamgeld nu al aan via onze online tool en bezorg ons het zwangerschapsattest bij ontvangst.

Wat met bezoek, eens je oogappeltje geboren wordt?

Je had het waarschijnlijk helemaal anders ingebeeld, maar spijtig genoeg mag enkel de partner op bezoek komen volgens de regels die van toepassing zijn in het ziekenhuis. Je gynaecoloog weet zeker welke maatregelen er in het ziekenhuis gaande zijn. In samenspraak met de artsen, zal het verblijf in het ziekenhuis sowieso zo kort mogelijk gehouden worden.

Maar geen paniek, dankzij de moderne technologieën krijgen de grootouders, peter, meter en de hele familie, hoe dan ook blinkende ogen bij het ontdekken van je kleine spruit.

Het voorziene feestje wordt enkel verlaat, uitstel is geen afstel. Bovendien zal je later misschien meer kunnen genieten van het feestje, gezien je dan al herstelt bent van de bevalling.

Probeer de goede kanten te bekijken ondanks de ontgoocheling. In de materniteit zijn de dagen meestal heel druk omwille van de bezoeken. Nu krijg je meer tijd om uit te rusten en om het wondertje, dat je leven gaat veranderen, te leren kennen.

Studentenjobs tijdens de coronacrisis.

Veel studenten hebben een studentenjob om een centje bij te verdienen of om hun kot te kunnen betalen. Veel van de studenten werken onder andere in de horeca en dit is niet meer mogelijk door de coronacrisis.

De studenten die studies met een volledig leerplan volgen, kunnen volgens de RVA ook niet als tijdelijk werkloos worden beschouwd. Je hebt plots geen inkomsten meer. Wat nu?

Neem zeker ook contact op met sociale dienst van je onderwijsinstelling bij financiële moeilijkheden. Samen met hen kun je oplossingen zoeken.

Kun je nog een centje bijverdienen als student tijdens deze periode? Zeer zeker gaat dit nog.

Veel supermarkten zijn op zoek naar studenten om bij te springen in het vullen van rekken en om personeel te vervangen die ziek zijn.

Misschien kun je ook gaan helpen als seizoenarbeider op een (bio)boerderij. Je bent bezig in open lucht en je helpt de boeren een handje.

Ga op zoek naar een job op afstand. Een aantal bedrijven bieden studentenjobs aan die je van op opstand kunt doen. Je vindt er vast eentje die bij je past!

Ouders zijn misschien op zoek naar studenten onderwijs die hun kind(eren) bijles kunnen geven. Dit kun je zeker ook op afstand.

Parentia wenst veel moed aan alle studenten in deze periode zowel in de zoektocht naar een andere studentenjob als tijdens de blok in deze moeilijke periode!

Ik ben zelfstandig ondernemer, wat als ik mijn zaak moet sluiten door de coronacrisis?

Je bent zelfstandig, je hebt een onderneming en je moet je zaak verplicht sluiten door de coronacrisis. Dan was en is je eerste gedachte: wat nu, wat met mijn inkomsten?

Als onderneming kun je recht hebben op een corona hinderpremie en zelfstandigen kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht.

Voor zelfstandigen gelegen in het Brusselse Gewest met een fysieke onderneming en ondernemingen die verplicht moeten sluiten voorziet de Brusselse regering een hinderpremie om zo deels het inkomstenverlies te compenseren.

Voor wie geldt de corona hinderpremie?

Deze premie geldt voor :

 • alle handelszaken, winkels en inrichtingen in het Brusselse Gewest die gesloten zijn op grond van artikel 1 van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020. Via deze link naar het Staatblad kun je zien of jouw onderneming hieronder valt;
 • zaken die minder dan 50 VTE tewerkstellen ( de limiet is per bedrijf en niet per vestigingseenheid);
 • zaken die actief zijn in een van de sectoren die zijn opgesomd in het besluit van de Regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest van 26 maart 2020, op basis van de NACE btw-codes die op 18 maart 2020 in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn ingevoerd.

Deze ondernemingen kunnen genieten van de premie per actieve vestigingseenheid in het Brusselse Gewest, met een maximum van vijf geregistreerde vestigingseenheden.

Hoeveel bedraagt de premie?

Eenmalige premie van € 4.000,00. Deze is fiscaal vrijgesteld.

Hoe de corona premie aanvragen?

Je kunt online de premie aanvragen via de website van BEW. Je aanvraag moet ten laatste binnen zijn op 1 juni 2020. Bij de aanvraag moet je twee documenten toevoegen: je laatste driemaandelijkse (of maandelijkse) BTW-aangifte en een bankafschrift met betrekking tot jouw onderneming (bedrijfsnaam en rekeningnummer). Bij sommige banken kun je dit attest online aanvragen. Het BEW zal je aanvraag onderzoeken en beslissen of de premie wordt toegekend. Deze beslissing wordt meegedeeld binnen de drie maanden na de ontvangst van je steunaanvraag. Indien de beschikbare begrotingskredieten uitgeput zijn, worden de aanvragen gerangschikt op basis van het moment van ontvangst van de steunaanvraag.

Als zelfstandige kun je de hinderpremie combineren met het crisis-overbrugginsrecht.

Ik zit op kot, mag ik in het weekend naar huis?

Voor de studenten geldt dezelfde regel als voor iedereen ‘Blijf in je kot’. Je hebt dus een vaste verblijfplaats moeten kiezen om te verblijven tijdens deze coronacrisis. Dus neen, je mag niet elk weekend naar je ouders als je gekozen hebt om op kot te blijven.

Ik heb gekozen om op mijn kot te blijven. Mogen mijn ouders spullen komen brengen en halen? Neen, dit mag ook niet. Kledij, boeken naar jou brengen is niet toegelaten omdat dit geen essentiële verplaatsing is. Op het moment dat je gekozen had om op kot te blijven, had je hiervoor al de nodige voorbereidingen moeten treffen zoals verhuizen van kledij, studiemateriaal en boeken.

Tip: Wassalons en app’s die het scannen van pagina’s gemakkelijker maken kunnen misschien een oplossing bieden voor jouw problemen.

Ik heb gekozen om thuis te blijven. In welke gevallen mag ik nog naar mijn kot? Je mag enkel terugkeren als het een essentiële verplaatsing is. Dus enkel om je eigen studiemateriaal op je kot te halen. Krijg je controle, dan moet je dat kunnen aantonen! Is je huurcontract beëindigd, dan mag je naar je kot om je spullen te verhuizen. Houd daarbij rekening met de sociale afstand van 1,5 meter. 

Co-ouderschap, mogen de kinderen tijdens de coronacrisis nog van de ene ouder naar de andere?

Veel ouders vragen zich af of de kinderen nog van de ene ouder naar de andere ouder mogen verhuizen. Dit mag zeker. Er bestaat immers geen verbod op contact binnen het gezinsverband. Kinderen van gescheiden ouders hebben twee gezinnen en in het belang van het kind is het belangrijk dat de regeling van co-ouderschap verder wordt gezet. De overeenkomsten of verplichtingen uit een vonnis na scheiding blijven gelden, ook tijdens de coronacrisis.

Blijf wel de coronamaatregelen naleven, houd de verhuis zo kort mogelijk en vermijd fysiek contact.

Wat als iemand van in de gezinnen ziek is?
Op dat moment kan het verstandig zijn om het verhuizen even stop te zetten. Bekijk samen of het wenselijk is of het kind voor een langere tijd in hetzelfde gezin blijft. Vraag zeker ook (telefonisch) advies aan de huisarts.

Blijft het kind voor één af andere reden langer bij één ouder, maak dan vooraf duidelijke afspraken. Hoe regelen dat er toch virtueel contact is met de andere ouder, hoe worden kosten tijdens deze uitzonderlijke periode verdeeld, kan er iets extra met de andere ouder gedaan worden na een langere periode van afwezigheid bij die andere ouder?

Hebben jullie schoolgaande kinderen, maak ook afspraken wat het afwerken van schooltaken betreft, maar leg zeker elkaar niet op hoe de andere ouder dit moet doen. Laat het kind in ieder gezin zijn eigen ritme behouden en zoek samen met het kind hoe en wanneer hij zijn schooltaken in ieder gezin zal afwerken.

Co-ouderschap in deze periode van corona is voor elke ouder een hele uitdaging. Zorg ervoor dat je het voor je kind(eren) niet extra moeilijk maakt door nieuwe conflicten.

Verlies ik mijn kinderbijslag als ik mijn kind ondanks de heropening van de scholen thuishoud?

Mijn kind is minderjarig

Wees gerust, als je je kind ondanks de heropening van de scholen thuishoudt, zal dit geen impact hebben op je kinderbijslag. De kinderbijslag wordt tot 31 augustus van het burgerlijk jaar waarin je kind 18 wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald.
Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen geen invloed op de kinderbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden.
Neem contact op met de onderwijsinstelling voor bijkomende informatie.

Parentia brengt jullie op de hoogte zodra de regering een beslissing neemt over het al dan niet opnemen van onwettige afwezigheden. Uit de informatie waarover we nu beschikken blijkt dat er in het Nederlandstalig onderwijs wel afwezigheden opgenomen zullen worden. Bovendien gaan de scholen ouders contacteren die hun kinderen thuishouden om hun motieven te kennen en samen een oplossing te vinden.

Mijn kind is meerderjarig

Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden en kan dit bijgevolg een impact hebben op je kinderbijslag.
Neem contact op met de onderwijsinstelling voor bijkomende informatie.
Parentia brengt jullie op de hoogte zodra de regering een beslissing neemt over het al dan niet opnemen en doorgeven van onwettige afwezigheden in de actuele context.
Uit de informatie waarover we nu beschikken blijkt dat er in het Nederlandstalig onderwijs wel afwezigheden opgenomen zullen worden. Bovendien gaan de scholen ouders contacteren die hun kinderen thuishouden om hun motieven te kennen en samen een oplossing te vinden.

Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de kinderbijslag uitbetaald zolang de onderwijsinstelling de afwezigheden niet beschouwt als een vroegtijdige stopzetting van de studies.

 

Verlies ik door werkloosheid wegens overmacht (corona) mijn prenataal verlof ?

In tegenstelling tot tijdelijke werkloosheid, wordt werkloosheid wegens overmacht niet gelijkgesteld aan arbeid.

Je hebt recht op 15 weken zwangerschapsverlof: 6 weken prenataal verlof (waarvan 1 verplicht op te nemen en 5 die je kan omzetten naar postnataal verlof) en 9 weken postnataal verlof.

Als je tijdens de 6 weken voor de geplande geboortedatum werkloos bent wegens overmacht, dan wordt het aantal dagen werkloosheid tijdens deze periode aangerekend als prenataal verlof. Concreet betekent dit dat die werkloosheidsdagen wegens overmacht worden afgetrokken van je prenataal verlof en dat je die dagen dus niet meer kan omzetten in postnataal verlof.

Talrijke organismen pleiten ervoor om werkloosheid wegens overmacht gelijk te stellen aan technische werkloosheid en dus aan arbeid.
Goed nieuws! Er is een nieuw wetsvoorstel aan de orde, waarin gesteld wordt dat alle zwangere vrouwen recht hebben op 15 weken zwangerschapsverlof, ook bij ziekte of werkloosheid voor de bevalling. Als er een politiek akkoord gevonden wordt, kan deze maatregel met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 maart.

Parentia houdt dit voor jullie in de gaten en brengt jullie op de hoogte!

Wat is het corona-ouderschapsverlof?

Veel thuiswerkende ouders met kinderen zitten vaak met de handen in het haar. Ook al heb je een strak plan opgesteld en heb je afspraken met de kinderen, toch kan het soms allemaal wat te veel worden.

De federale regering heeft een voorstel uitgewerkt om een bijzondere vorm van ouderschapsverlof in te voeren: het corona-ouderschapsverlof. Het voorstel werd goedgekeurd door de superkern en is op 14 mei 2020 verschenen in het Belgisch Staatsblad. 

Wie kan hiervan genieten?

Alle (adoptie)ouders die minstens één maand een arbeidsovereenkomst hebben met hun werkgever (in de privésector, bij een gemeentelijke of provinciale overheid of een dienst die daarvan afhangt) en minstens één kind hebben jonger dan 12 jaar, of 21 jaar als het gaat over een kind met een beperking, kunnen genieten van deze regeling. Voor kinderen of volwassenen met een handicap die genieten van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling en opgevangen worden door zijn ouders, is er geen leeftijdsgrens. Werk je voor een federale, gewestelijk of gemeenschapsdienst, in het onderwijs of bij autonoom overheidsbedrijf, dan kun je corona-ouderschapsverlof aanvragen zodra je in dienst bent.

En wat als ik zelfstandig ben? Zelfstandigen kunnen eveneens beroep doen op het corona-ouderschapsverlof. Klik hier voor meer informatie.

Ook pleegouders kunnen genieten van deze regeling voor de pleegkinderen in hun gezin, en dit onder dezelfde leeftijdsvoorwaarden. Op gewoon ouderschapsverlof kunnen pleegouders geen beroep doen.

Het is niet mogelijk om gelijktijdig voor 2 of meerdere verschillende kinderen, die binnen de leeftijdsvoorwaarden bevinden, corona-ouderschapverlof te verkrijgen.

Beide (pleeg)(adoptie)ouders, alsook de meemoeder, kunnen voor hetzelfde kind bij jun respectievelijke werkgever corona-ouderschapsverlof aanvragen.

Tijdens welke periode?

Je zal dit corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen van 1 mei 2020 tot 31 augustus 2020 en dit à rato van 1/5de  of halftijds naargelang je werkregime. Werk je voltijds dan kun je het verlof zowel halftijds als 1/5 opnemen. Werk je minstens 75%, dan kun je enkel kiezen voor de halftijdse opname.
Deze periode wordt verlengd tot en met 30 september 2020.

Je hebt wel steeds het akkoord van je werkgever nodig. In akkoord met je werkgever kun je ook een lopend ouderschapsverlof omzetten in het corona-ouderschapsverlof. Dit kan zelfs retroactief tot 1 mei 2020. Het is ook mogelijk om je ouderschapsverlof tijdelijk te schorsen en het corona-ouderschapsverlof op te nemen.

Zit je in een regeling van 1/10de ouderschapsverlof, dan kun je deze ook tijdelijk schorsen om gebruik te maken van het corona-ouderschapsverlof met een 1/5de of halftijdse vermindering van je arbeidsprestaties.
Belangrijke wijziging vanaf 1 juli 2020 :
De alleenwonende ouders met kinderen ten laste, en ouders van een gehandicapt kind kunnen naast een 1/5de of halftijdse corona-ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof opnemen.

Je kunt eveneens, in overleg met je werkgever, je lopende tijdskrediet (privésector), je lopende gewone loopbaanonderbreking (publieke sector) of je lopend thematisch verlof tijdelijk schorsen om in plaats daarvan corona-ouderschapsverlof op te nemen. Na je periode van corona-ouderschapsverlof, herneemt je tijdskrediet, je loopbaanonderbreking of je thematisch verlof zonder formaliteiten tot de oorspronkelijke einddatum als deze nog niet is beëindigd.

De extra coronaverlofdagen zullen niet meegeteld worden voor het krediet van het gewone ouderschapsverlof, het tijdskrediet, de gewone loopbaanonderbreking of het thematisch verlof. Hierdoor kan het saldo op een later tijdstip worden aangevraagd met een nieuwe aanvraag.

Wanneer en hoe aanvragen?

Je kunt je corona-ouderschapsverlof aanvragen vanaf 1 mei 2020 en dit in één keer tot het einde van de maatregel. Of, je kunt het in één of meerdere weken of maanden aanvragen, die al dan niet op elkaar aansluiten. Je hebt wel iedere keer het akkoord van je werkgever nodig.
Tot nader order is het nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020. We houden je op de hoogte!

Het corona-ouderschapsverlof kun je snel en flexibel opnemen. Je vraagt dit minstens 3 werkdagen op voorhand aan je werkgever, ofwel je werkgever een aangetekende brief sturen of hem een papier overhandigen met een kopie die hij moet ondertekenen als ontvangstbewijs. Je kunt dit doen via e-mail met een bevestigingsontvangst van je werkgever. In overleg met je werkgever kun je dit in een kortere termijn aanvragen.

Je werkgever zal nadien binnen de 3 werkdagen je aanvraag goed (of af)keuren, en dit vóór de geplande aanvangsdatum van het corona-ouderschapsverlof. Hij zal je dit schriftelijk of per e-mail, met ontvangstbewijs, bezorgen.

Nadien doe je je aanvraag bij voorkeur elektronisch bij de RVA. Neem je verschillende periodes, dan moet je voor elke periode een aanvraag voor uitkeringen indienen bij de RVA. Hier vind je alle soorten aanvraagformulieren corona-ouderschapsverlof.

Hoeveel ga je netto ontvangen?

We geven je graag de nettobedragen mee die je zal ontvangen bij het opnemen van het corona-ouderschapsverlof. De bedragen die worden weergegeven voor het halftijds ouderschapsverlof gelden voor een voltijdse werknemer. Deze bedragen worden pro rata verminderd voor een deeltijdse werknemer.

 

 

Halftijds ouderschapsverlof

1/5 ouderschapsverlof

Samenwonende ouder met kinderen

Jonger dan 50 jaar

 

Vanaf 50 jaar

€ 440,97

 

€ 594,48

€ 149,60

 

€ 224,40

Alleenwonende ouder met kinderen

Privésector

 

Openbare sector

€ 724,94

 

€ 440,96

50+ : € 594,48

€ 289,98

 

€ 201,18

50+ : €224,40

Wijziging vanaf 1 juli 2020 :

Het bedrag voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders met een kind ten laste en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Dit bedrag wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

 

Werken als student tijdens de coronacrisis. Verlies ik mijn kinderbijslag?

Tijdens deze corona-periode gaan er, vooral in de medische en voedingssector, veel studenten aan de slag met een (studenten)contract of als vrijwilliger.

Woont de student in Brussel, dan verliest hij normaal gezien het recht op kinderbijslag als hij meer dan 240 uren werkt tijdens het 1ste, 2de en 4de kwartaal. We verwijzen je hier graag door naar onze rubriek ‘werken als jongere’ .

Deze regel is tijdens deze corona-periode versoepeld. Ben je tewerkgesteld, dan worden deze uren niet meegeteld om de norm van 240 uur per kwartaal te berekenen. Deze neutralisatie is geldig tot 31 maart 2021.

Dit geldt eveneens voor jong werkzoekenden. De uren van tewerkstelling worden niet meegeteld om de norm van 240 uur per kwartaal te berekenen. Deze neutralisatie is geldig tot 31 maart 2021.

Ook voor de studenten die in Wallonië en Vlaanderen wonen, werd er een versoepeling uitgewerkt.

Heb ik als zelfstandige recht op het corona-ouderschapsverlof?

Gelukkig mag jij als zelfstandige je winkel of bedrijf openen. De scholen zijn ook gestart, maar niet alle kinderen gaan terug naar de schoolbanken. Dan denk je vast : Hoe ga je je zelfstandige activiteit combineren met de opvang van je kinderen en het schoolwerk?
De federale regering besliste om eveneens de ondernemers te helpen met een tijdelijke ouderschapsuitkering. Een regeling die vergelijkbaar is met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

Wie kan hiervan genieten?

Herneem je of zet je je zelfstandige activiteit verder, maar ga je minder werken om voor je kinderen te zorgen, dan kun je hiervan genieten.

Alle (adoptie)ouders en pleegouders die minstens één kind hebben jonger dan 12 jaar, of 21 jaar als het gaat over een kind met een beperking, kunnen genieten van deze regeling. Voor kinderen of volwassenen met een handicap die genieten van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling en opgevangen worden door hun ouders, is er geen leeftijdsgrens.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende partners met maxistatuut;
 • zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

En wat als ik werknemer ben? Werknemers hebben recht op een corona-ouderschapsverlof. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens welke periode?

Je zal de corona-ouderschapsuitkering kunnen aanvragen voor de periode van 1 mei 2020 tot 30 september 2020.

Zijn de beide ouders zelfstandig, dan komen jullie beiden in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Wanneer en hoe aanvragen?

Je kunt je tijdelijke ouderschapsuitkering vanaf nu aanvragen en dit tot ten laatste 30 september 2020.

Je stuurt je aanvraag online door naar je sociaal verzekeringsfonds waar je aangesloten bent als zelfstandige. Ben je aangesloten bij Partena sociaal verzekeringsfonds, dan vind je hier het aanvraagformulier dat je nadien doorstuurt naar Partena sociaal verzekeringsfonds.

Let op: je kunt deze uitkering niet combineren met een ander vervangingsinkomen in het zelfstandigheidstelsel, zoals een overbruggingsuitkering, een moederschapsuitkering, een vaderschaps- of geboorte uitkering,…

Je kunt deze wel combineren met een pensioen, werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof in de werknemersregeling.

Hoeveel ga je ontvangen?

We geven je graag het bedrag van de tijdelijke ouderschapsuitkering mee dat je zal ontvangen.

Opgelet: er is geen uitkering verschuldigd als de gedeeltelijke onderbreking minder dan een maand duurt.

 

 

Volledige kalendermaand van onderbreking

Samenwonende ouder met kinderen

€ 532,24

Alleenwonende ouder met kinderen

€ 875,00

Covid19-toeslag: eenmalige extra toeslag op de kinderbijslag voor kwetsbare gezinnen in Brussel!

Heel wat gezinnen hebben het financieel erg moeilijk door de coronacrisis. De Brusselse regering kondigde daarom aan om een extra sociale toeslag toe te kennen aan de kwetsbare gezinnen die al een sociale toeslag ontvangen voor de maand augustus 2020.
Hieronder lees je meer over deze maatregel.
Word je graag op de hoogte gebracht van alle nieuwigheden? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Hoeveel en wie krijgt de extra Covid-19-toeslag?

Je ontvangt deze extra toeslag automatisch als je al recht hebt op een sociale toeslag voor de maand augustus 2020.

Parentia betaalt je een éénmalig Covid-19-toeslag van € 100 per rechtgevend kind waarvoor je de kinderbijslag ontvangt bovenop je sociale toeslag.

Opgelet!  Wij herinneren je eraan dat de betaling van de sociale toeslag voorlopig is op basis van de inschatting van je gezinsinkomen voor het lopende jaar. Wanneer twee jaar later de gegevens over je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen beschikbaar zijn bij de belastingdienst (FOD Financiën), wordt na verificatie van de fiscale gegevens een definitieve beslissing genomen voor het gecontroleerde jaar 2020.

Wanneer wordt deze Covid-19 toeslag uitbetaald?

De Covid-19-toeslag van € 100 per rechtgevend kind wordt begin september 2020 uitbetaald samen met de kinderbijslag van de maand augustus 2020.

Welke zijn de voorwaarden om een sociale toeslag te ontvangen?

Om de Brusselse sociale toeslag te genieten, en dus ook de extra covid-19-toeslag, mag je jaarlijkse bruto gezinsinkomen de toegelaten inkomstengrens niet overschrijden :

 • < € 31.620,00 per jaar
 • of tussen € 31.620,00 en € 45.900,00 per jaar en dit enkel voor gezinnen met minstens 2 kinderen.
   

Ontvang je momenteel geen sociale toeslag maar denk je er wel recht op te hebben, dan moet je het specifieke aanvraagformulier invullen en het ons terugsturen met de nodige bewijsstukken. Je recht op de sociale toeslag wordt ook automatisch onderzocht wanneer we in 2022 je fiscale gegevens ontvangen voor het aanslagjaar 2020.

Ontdek meer op onze pagina gewijd aan de sociale toeslag, daar vind je ook met welke inkomsten we rekening houden, en wiens inkomen we in aanmerking nemen voor de berekening.

Verlenging van de herfstvakantie en afstandsleren. Covid-19 zorgt voor ongeziene maatregelen.

Voor de eerste keer in ons Belgenland heeft de overheid beslist dat in heel het land de herfstvakantie met  een week verlengd wordt. Strikt genomen loopt de herfstvakantie dit jaar van maandag 2 november 2020 tot zondag  8 november 2020. De wekelijkse coronacijfers zijn in deze tweede coronagolf echter zo slecht, dat de overheid beslist om de vakantie met een week te verlengen. 9, 10 , 12 en 13 november worden met andere woorden aan de vakantieperiode toegevoegd. 11 november is dan weer een nationale feestdag op dewelke alle leerlingen sowieso vrij zijn van school. Hierdoor blijven de schoolbanken bijgevolg zeven extra dagen leeg.  Zeven extra dagen waarin we het virus achteruit proberen te dringen.

Voor Wallonië en Brussel is er nog een bijkomende maatregel binnen het onderwijs. De leerlingen in het middelbaar onderwijs van de Fédération Wallonie-Bruxelles moeten vanaf 28 oktober thuisblijven en krijgen drie dagen per week afstandsonderwijs.. Vanaf 16 november wordt deeltijds afstandsonderwijs in heel het land voorlopig verplicht in de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs.  

Voor veel gezinnen brengt dit op het vlak van opvang problemen met zich mee. Niet elke ouder heeft de mogelijkheid van thuis te werken om hun middelbare kinderen op te vangen. Voor de ouders die omwille van deze maatregel van hun werk afwezig moeten blijven, voorziet de RVA tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht “sluiting school”.

Opgelet:

 • Het recht op tijdelijke werkloosheid is niet geldig voor de periodes die gedekt worden door de gewone schoolvakanties. Dit betreft geen bijkomende onvoorziene sluiting van de school als maatregel om het coronavirus te bestrijden.
 • Ingeval de school of instelling die uw kind opvangt volledig of gedeeltelijk sluit is de school enkel verplicht het attest sluiting corona af te leveren op uitdrukkelijke vraag van de werknemer.