Welke impact heeft Corona op je dagelijks leven en hoe kunnen wij je administratief helpen?

Hieronder vind je een aantal onderwerpen terug waarmee je als gevolg van de coronacrisis in het dagelijks leven mee te maken zou kunnen hebben. Ben je zelfstandige? Ben je werknemer? Hoe zit het met uitkeringen? Waar kun je met je kinderen terecht? Dit zijn vragen waarop wij zullen proberen jou een antwoord te geven. 

Infor Coronavirus

Kom zeker regelmatig eens terug een kijkje nemen. De onderwerpen op deze pagina zullen dagelijks aangevuld worden.Wij zetten hieronder alvast de meest voorkomende vragen voor jou op een rijtje. Samen komen we erdoor!

Ik vang mijn baby zelf op gezien de coronacrisis. Moet ik de kinderopvang dan toch betalen?

Onze dagelijkse organisatie is overhoop gehaald door het coronavirus. Er wordt heel wat (re)organisatie vereist om de opvang van de kinderen te combineren met thuiswerk. Maar hoe zit het dan met de afrekening op het einde van de maand en de respijtdagen in de kinderopvang?

In de kinderopvang geldt meestal de regel “bestellen is betalen”. Maar als ouder heb je jaarlijks recht op een aantal respijtdagen. Dit zijn ingeplande dagen, waarop je kind uiteindelijk niet naar de opvang gekomen is en die je niet moet betalen. Er werd tijdens deze coronacrisis besloten om deze regeling stop te zetten. Als je kind tussen 14 maart en 19 april niet naar de opvang gaat, dien je hiervoor geen respijtdagen in te dienen. De afwezigheden mogen tijdens deze periode niet aangerekend worden, noch financieel noch in respijtdagen.

Tijdelijke werkloosheid aanvragen tijdens de coronacrisis (Covid-19)

Arbeiders, en in uitzonderlijke gevallen uitzendkrachten, die gebonden zijn aan een overeenkomst maar van wie tijdelijk de werkprestaties zijn opgeschort of verminderd, hebben recht op ‘tijdelijke werkloosheid’ onder bepaalde voorwaarden. Voor bedienden geldt een aparte regeling van schorsing. Gedurende deze periode krijgt de werknemer geen loon, maar kan hij aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering als tijdelijke werkloze.

We zitten volop in de coronacrisis en de federale regering heeft beslist dat alle tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavisus momenteel beschouwd wordt als tijdelijke werkloosheid wegen overmacht, en dit vanaf 13 maart 2020. Dit voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen zowel voor bedienden als arbeiders.

Voor wie geldt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

 • arbeiders én bedienden (van de privésector, de non-profitsector en de publieke sector);
 • uitzendkrachten op voorwaarde dat ze na de periode van overmacht opnieuw bij dezelfde werkgever tewerkgesteld blijven;
 • personeel dat werkt in onderwijsinstellingen;
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen, namelijk leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap en leerlingen met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap.

Studenten met een volledig leerplan kunnen niet tijdelijk werkloos gesteld worden tijdens het schooljaar.

Hoe vraag ik mijn tijdelijke werkloosheid aan?

De procedure is tijdens deze coronacrisis vereenvoudigd. Ziehier de te volgen stappen :

 • je download het formulier C3.2. Werknemer-corona;
 • je stuurt het online door naar het HVW, het ABVV, het ACV of de ACLVB, afhankelijk of je gesyndikeerd bent of niet. Op de website van je uitbetalingsinstelling vind je de richtlijnen hoe deze aanvraag terug te zenden;
 • vergeet zeker niet een e-mailadres of gsm-nummer op te geven waar deze diensten, indien nodig, je overdag kunnen bereiken.

Nadien wordt je aanvraag verwerkt en de ‘Elektronische aangifte van sociaal risico – scenario 5’ ingevuld door je werkgever, hieraan gekoppeld.

Hoeveel ga ik ontvangen?

De uitkering werd door de regering van 65% naar 70% opgetrokken van je brutoloon (voor de periode 1 februari 2020 tot 30 juni 2020), met een plafond van € 2.754,00 bruto. Al wat je meer verdient, wordt niet meegeteld in de berekening.

Als tijdelijke werkloze kun je straks rekenen op een uitkering tussen de € 1.000,00 en € 1.400,00 netto.

Omdat hier veel rekenwerk voor nodig is, heeft minister Muylle beslist dat iedere tijdelijke werkloze een forfaitaire vergoeding zal ontvangen van € 1.450,00 bruto per maand. Nadien zal de definitieve som worden berekend en verrekend.

De federale regering trekt daarom deze uitkering op met een dagelijkse toeslag van € 5,63, dus € 150,00 extra per maand en dit om niet teveel aan koopkracht te moeten inleveren.

Ik werk als statutair of als contractueel bij de overheid. Heb ik dan ook recht op tijdelijke werkloosheid?

Statutairen kunnen geen beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Contractueel personeel daarentegen kan wel tijdelijk werkloos worden gesteld als ze bij de overheid in dienst is met een arbeidsovereenkomst.

Ik ontvang een overlevingspensioen, ik doe vrijwilligerswerk of ik heb een bijberoep. Wat dan?

Als je tijdelijk werkloos bent, mag je nog steeds je vrijwilligerswerk blijven uitoefenen. Je krijgt een vrijstelling van meldingsplicht van € 34,71/dag of € 1.388,40/jaar.

Ontvang je een overlevingspensioen of heb je een bijberoep, dan zal er tijdelijk geen controle zijn op bijkomende inkomsten. Die inkomsten zullen dus geen invloed hebben op de werkloosheidsuitkering.

Dit tijdens de periode van 13 maart 2020 tot 30 juni 2020.

Mijn kinderen wonen niet meer thuis, mag ik hen nog bezoeken?

Nee, door de maatregelen die ons door de overheid werden opgelegd zijn alle burgers verplicht thuis te blijven en alle contacten buiten het gezin zoveel mogelijk te vermijden. Uiteraard zijn er wel een aantal uitzonderingen wat betreft essentiële verplaatsingen (voeding, naar de dokter, apotheek, postkantoor, tankstation en de bank). Ook het helpen van hulpbehoevende personen wordt toegestaan. Als je kind hulpbehoevend is en niet meer in jouw gezin woont, is het dus wel toegestaan om hem te helpen.

Kan ik mijn circulaire cheque nog innen tijdens de coronacrisis?

In deze moeilijke periode hebben de banken ook beslist om hun verantwoordelijkheid op te nemen en om zo weinig mogelijk het coronavirus de kans te geven zich te verspreiden.

De banken hebben beslist om enkel nog hun diensten aan te bieden op afspraak en niet alle agentschappen zijn nog open.

Dit heeft natuurlijk een gevolg voor jullie klanten, die de kinderbijslag per circulaire cheque ontvangen. Om jullie cheque te kunnen innen moeten jullie een afspraak maken met de bank.

Parentia betaalt jullie met een circulaire cheque de kinderbijslag uit? Neem dan contact op met een ING agentschap om een afspraak te regelen.

Ontvang je nog steeds de kinderbijslag met een circulaire cheque, dan is dit het moment om over te schakelen naar een betaling op een bankrekening. Het is gemakkelijk, veilig en meestal voordeliger. Ga naar https://www.parentia.be/nl-BXL/documenten en download het document ‘Aanvraag betaling op een bankrekening’. Heb je niet de mogelijkheid om het formulier af te printen, geef een seintje per telefoon naar de afdeling waar je dossier wordt beheerd. Je vindt het telefoonnummer van je kantoor via https://www.parentia.be/nl-BXL/contact/onze-kantoren.

Kun je geen bankrekeningnummer openen? Je kunt beroep doen op de basisbankdienst.

Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk contact met geld te vermijden. Het is het ideale moment om te leren betalen met de kaart! Voor kleine bedragen kun je ook contactloos betalen.

Mijn tiener gaat graag op stap met zijn vrienden, mag dit nog?

Neen, dit mag niet meer. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan. Wat fysieke activiteiten betreft, mag je enkel nog buitenkomen met de personen van je eigen gezin of met één vriend of vriendin. Bovendien zijn deze activiteiten beperkt tot fietsen, wandelen en joggen en dit in de nabije omgeving van je woonst.

Ik ga verhuizen, mag dit nog?

Ja, verhuizen wordt aanzien als een essentiële verplaatsing en is dus nog steeds toegestaan. Je moet je bij het verhuizen echter wel aan de strenge regels van social distancing of sociale afstandsregels houden. Wat houdt dat in dit geval dan precies in? Je houden aan de regels betekent dat je strikt genomen twee opties hebt.

 1. Optie één bestaat eruit dat jij alleen met maximaal de hulp van één andere persoon je hele verhuis doet. Bovendien moet je te allen tijde genoeg afstand van elkaar kunnen bewaren. Als je dat niet kunt garanderen, kom je verplicht uit bij optie twee.
 2. Optie twee is het inhuren van een verhuisfirma. In praktijk is dit niet zo evident als je zou denken. Ten eerste werken 4 op 5 verhuisfirma’s niet meer uit veiligheidsoverwegingen en de firma’s die wel nog actief zijn kunnen al eens duur uit de hoek komen. Ingevolge de coronacrisis vragen deze firma’s risicopremies die serieus hoog kunnen oplopen.

Conclusie: verhuizen kan nog onder bepaalde voorwaarden, maar als uitstellen naar een later moment een optie is, is dat toch het overwegen waard.

Crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

Zelfstandigen in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) getroffen door de coronamaatregelen, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen). Ze mogen deze steunmaatregel combineren met de hinderpremie.

Op 24 maart 2020 werd het overbruggingsrecht versoepeld in het kader van de coronacrisis en treedt in werking vanaf 1 maart 2020. Deze speciale maatregel is geldig voor de maand maart 2020 en april 2020.

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) en door de overheid verplicht om je activiteit gedeeltelijk of volledig te onderbreken. Het gaat hier om zelfstandigen die hun handelszaak verplicht moeten sluiten. (zoals niet-voedingszaken, cafés,…). Een restaurant dat sluit en overschakelt op afhaalgerechten komt ook in aanmerking. Er is hier geen minimumduur van onderbreking vereist.
  Ben je startende zelfstandige of een zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief heeft betaald, dan geldt deze maatregel ook voor jou.
  Daarnaast moet je ook nog voldoen aan 2 voorwaarden: je bent sociale bijdragen verschuldigd als zelfstandige in België en je ontvangt geen vervangingsinkomen.
 • Je bent een zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters) en je onderbreekt minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen volledig je activiteit ten gevolge het coronavirus. Hier gaat het om zelfstandigen die bij voorbeeld door een gebrek aan leveringen, sterke daling van reservaties of door quarantaine hun activiteit moeten onderbreken. Deze onderbreking moet volledig zijn.
  Ook zelfstandigen die een zorgberoep uitoefenen vallen hieronder. (kinesitherapeuten, tandartsen en specialisten)
  Ben je startende zelfstandige of een zelfstandige die geen 4 kwartaalbijdragen effectief heeft betaald, dan geldt deze maatregel ook voor jou.
  Daarnaast moet je ook nog voldoen aan 2 voorwaarden: je bent sociale bijdragen verschuldigd als zelfstandige in België en je ontvangt geen vervangingsinkomen.

Hoeveel bedraagt de premie?

 • De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.291,69 zonder gezinslast.
 • De maandelijkse uitkering bedraagt € 1.614,10 met gezinslast.

Om je gezinssituatie te bepalen is er geen attest van het ziekenfonds vereist en volstaat een attest op eer dat je al dan niet gezinslast hebt.

Deze premie wordt je toegekend zelfs indien je reeds in het verleden genoten hebt van het maximum aantal maandelijkse uitkeringen (afhankelijk van het geval 12 of 24 maanden). Bovendien tellen de periodes in het kader van deze tijdelijke maatregel niet mee voor het maximale aantal toekomstige toekenningen.

Hoe het crisis-overbrugginsrecht aanvragen?

Je moet het aanvraagformulier ingevuld opsturen naar het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten. Je kunt dit per e-mail doen of via de post.

Er wordt niet nagegaan of je recht opent op werkloosheidsuitkeringen en er wordt dus geen attest van de RVA opgevraagd.

Je vindt ook informatie over het overbrugginsrecht en het formulier op https://www.partena-professional.be/nl/knowledge-center/infoflashes/coronavirus-nieuwe-maatregelen-voor-het-overbruggingsrecht

Mag mijn kind nog op kamp tijdens de paasvakantie?

Neen, alle kampen, waaronder de sportkampen, taalkampen en andere, maar ook alle jeugdwerkactiviteiten werden door de Belgische overheid voor de volledige paasvakantie geannuleerd. Voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep of voor kwetsbare kinderen die geen opvang hebben tijdens de paasvakantie, blijven de scholen tijdens deze periode ook open om in de nodige opvang te voorzien. Lokale besturen krijgen de regie voor de organisatie van die opvang tijdens de paasvakantie in handen, en doen dit in nauw overleg met de bestaande lokale partners en de scholen op hun grondgebied.

Ik ben zwanger, wat is de impact van het coronavirus op mezelf en op mijn baby?

Het onvergetelijke moment is aangebroken en een indringer, corona genoemd, haalt al je plannen overhoop. Je kan het goede nieuws niet delen met je familie zoals je je had ingebeeld en bovendien rijzen er talrijke vragen.

Zijn mijn baby en ik gevoeliger voor corona tijdens mijn zwangerschap?

Als zwangere vrouw ligt je immuniteit op bepaalde momenten van de zwangerschap lager en dit kan het risico op een besmetting verhogen. Maar het is belangrijk om weten dat als je besmet wordt, je niet gevoeliger bent voor de gevolgen van het coronavirus dan een andere vrouw.
Contacteer jouw arts als je “griepachtige” symptomen vertoont, maar ga zeker niet naar de spoedgevallen!

Licht de gynaecoloog zeker in als je symptomen vertoont van het coronavirus en de bevalling eraan komt (vruchtwaterverlies en weeën). Ziekenhuizen voorzien specifieke maatregelen voor deze situaties.

Je stelt je waarschijnlijk ook heel wat vragen rond de gezondheid van je baby. Vandaag-de-dag bestaan er nog geen wetenschappelijke bewijzen omtrent de transmissie van het coronavirus aan je baby in utero (tijdens de zwangerschap). Noch bewijzen die wijzen in de richting van vroeggeboorte of miskraam omwille van het coronavirus.

Tot heden werden er nooit sporen gevonden van het coronavirus in het vruchtwater, wat zou bevestigen dat het virus de baby via deze weg niet bereikt

Hoe verlopen de opvolging van de zwangerschap en de geboorte?

De noodzakelijke afspraken, op specifieke tijdstippen van de zwangerschap, worden behouden terwijl andere minder essentiële afspraken worden geannuleerd of vervangen door een telefonisch onderhoud. Je wordt waarschijnlijk gecontacteerd door je arts of gynaecoloog.
Sommige gynaecologen aanvaarden dat de partner meekomt, anderen niet. De beslissingen worden genomen om ieders veiligheid zo goed mogelijk te garanderen.

Als het moment van de geboorte aanbreekt, mag jouw partner aanwezig zijn, mits het volgen van de maatregelen die van toepassing zijn in het ziekenhuis. Om deze specifieke evoluerende maatregelen te kennen, neem je best contact op met het ziekenhuis.

Goed om weten: je kunt ook tijdens de lockdown je kraamgeld aanvragen.

Is je afspraak bij de gynaecoloog verzet of geannuleerd? Heb je moeite met het bekomen van je zwangerschapsattest? Geen probleem! Vraag je kraamgeld nu al aan via onze online tool en bezorg ons het zwangerschapsattest bij ontvangst.

Wat met bezoek, eens je oogappeltje geboren wordt?

Je had het waarschijnlijk helemaal anders ingebeeld, maar spijtig genoeg mag enkel de partner op bezoek komen volgens de regels die van toepassing zijn in het ziekenhuis. Je gynaecoloog weet zeker welke maatregelen er in het ziekenhuis gaande zijn. In samenspraak met de artsen, zal het verblijf in het ziekenhuis sowieso zo kort mogelijk gehouden worden.

Maar geen paniek, dankzij de moderne technologieën krijgen de grootouders, peter, meter en de hele familie, hoe dan ook blinkende ogen bij het ontdekken van je kleine spruit.

Het voorziene feestje wordt enkel verlaat, uitstel is geen afstel. Bovendien zal je later misschien meer kunnen genieten van het feestje, gezien je dan al herstelt bent van de bevalling.

Probeer de goede kanten te bekijken ondanks de ontgoocheling. In de materniteit zijn de dagen meestal heel druk omwille van de bezoeken. Nu krijg je meer tijd om uit te rusten en om het wondertje, dat je leven gaat veranderen, te leren kennen.