Verlies ik mijn kinderbijslag als ik mijn kind thuishoud van school?

Vanaf 5 jaar is je kind leerplichtig om naar school te gaan. Maar wat met je kinderbijslag als jij je kind, ook tijdens deze coronatijden, liever thuishoudt?

Schoolbus

Mijn kind is minderjarig.

Wees gerust, als je je kind thuishoudt van school, zal dit geen impact hebben op je kinderbijslag. De kinderbijslag wordt tot 31 augustus van het burgerlijk jaar waarin je kind 18 wordt, onvoorwaardelijk uitbetaald.

Onwettige afwezigheden op school hebben bij minderjarige kinderen geen invloed op de kinderbijslag, maar dit betekent natuurlijk niet dat de kinderen vanuit het standpunt van de school niet als “onwettig afwezig” beschouwd kunnen worden.
Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de schooltoeslag in het Nederlandstalig onderwijs of studiebeurs in het Franstalig onderwijs.

Mijn kind is meerderjarig.

Als je kind in het secundair onderwijs schoolloopt en niet naar de les gaat, kan zijn afwezigheid als onwettig beschouwd worden en kan dit bijgevolg een impact hebben op je kinderbijslag. De school heeft het recht om ons de dagen van onwettige afwezigheden door te sturen. Deze dagen worden met een speciale formule in mindering gebracht op de kinderbijslag van je kind die onwettig afwezig is.
Het onwettig afwezig zijn kan ook een invloed hebben op de schooltoeslag in het Nederlandstalig onderwijs of studiebeurs in het Franstalig onderwijs.

Als je kind hoger onderwijs volgt en de leeftijdsgrens van 25 jaar nog niet bereikt heeft, wordt de kinderbijslag uitbetaald zolang er geen officiële uitschrijving binnenkomt van de instelling.

Mag ik mijn kind thuishouden?

Tenzij je een gegronde reden hebt, mag je je kind niet thuishouden, ook niet tijdens deze coronatijden.

Wat verstaat de school onder gegronde reden?

  • Je kind moet in quarantaine.
  • Je kind is langdurig ziek.
  • Je kind behoort tot een risicogroep.
  • De dokter vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.

Blijft je kind zonder gegronde reden thuis, dan spijbelt je kind.

Is je kind onwettig afwezig op school in het Franstalig onderwijs, dan neemt de ‘Service du Droit à l’Instruction’ contact met je op. Je kan een sanctie krijgen, zoals een boete omdat er niet voldaan wordt aan het fundamenteel recht op onderwijs voor je kind.
Gaat je kind naar het Nederlandstalig onderwijs, dan neemt de school en het CLB contact met je op om een oplossing te zoeken. Een sanctie door het Openbare Ministerie is mogelijk als het gaat om problematische opvoedingssituaties. Ieder kind heeft immers het fundamenteel recht op onderwijs.

Is je kind bang om naar school te gaan? Of ben jij ongerust over de gezondheid van je kind? Neem gerust contact op met het CLB van de school.

Bronnen:
Onderwijs.vlaanderen.be
Enseignement.be