Sparen voor je kind: hoe doe je dat?

Heel wat gezinnen hebben op het einde van de maand nog een centje over en willen dat gebruiken om voor hun kinderen te sparen. Maar hoe doe je dat het best? Parentia geeft je enkele mogelijkheden mee.

sparen voor je kind

Op welke naam open je de spaarrekening?

Open je een rekening op je eigen naam of op de naam van je kind? Bijna elke bank biedt beide vormen van sparen aan. Informeer je goed bij je financiële instelling, want deze keuze heeft een aantal praktische en fiscale gevolgen.

Spaarrekening op eigen naam

Dit is een gewone spaarrekening van jezelf voor je kinderen. Als je meerdere kinderen hebt, heb je voldoende aan één spaarrekening. Je spaart op je eigen tempo en kiest zelf het bedrag. Je schenkt het bedrag volledig of gedeeltelijk aan je kind(eren) wanneer je wil. Maar let op: heeft je spaarrekening door de jaren heen een bepaald bedrag overstegen, dan moet je als schenker schenkingsbelastingen betalen. Daarnaast moet je kind in geval van overlijden van de sparende (groot)ouder erflasten betalen om het bedrag te kunnen ontvangen.

Spaarrekening op naam van het kind

Voor een spaarrekening op naam van het kind is er geen sprake van schenkingslasten of erflasten. Het geld is namelijk meteen van het kind. Daarnaast verloopt alles automatisch. Wanneer je kind de leeftijd van achttien jaar bereikt, wordt het geld automatisch beschikbaar gesteld. Zodra het geld op de rekening staat, mogen de ouders in theorie niet meer aan het gespaarde bedrag komen. Dit kan uitzonderlijk toch als het geld gebruikt wordt om aan de noden van het kind te voldoen. ​​​​​​​

Spaarrekening met derdenbeding

Dit is een rekening die je op eigen naam opent voor je kind. Je beslist zelf wanneer en onder welke voorwaarden het bedrag vrijkomt, zolang je kind maar ouder is dan 18 en jonger dan 25. Tot de vervaldatum kun je alle aspecten wijzigen. Als je de rekening koppelt aan voorwaarden, bijvoorbeeld het behalen van een diploma, laat je die het best vastleggen bij een notaris. Wanneer je als spaarder vroegtijdig of binnen de drie jaar na de vervaldatum overlijdt, moet de begunstigde schenkbelastingen betalen. Die belasting bedraagt 3% bij een relatie (groot)ouders en (klein)kinderen en 7% voor andere relaties.

Over welke periode wil je voor je kind sparen?

Hoelang wil je voor je kind sparen? De eerste optie is dat je er helemaal geen tijdstip op plakt. Je spaart wanneer je wil, zolang je wil. Je opent en sluit de rekening wanneer jij dat wil. De klassieke spaarrekening is hiervoor het meest geschikt. Hoewel deze spaarrekening een zeer lage rente heeft, blijft dit voor ouders één van de meest populaire manieren om te sparen voor hun kind(eren).

Een tweede optie is dat je spaart gedurende een op voorhand vastgelegde periode. Je bepaalt hoelang en hoe vaak je spaart en welk bedrag je op regelmatige basis overmaakt. Tot slot kun je er ook voor kiezen om tot een bepaalde leeftijd te sparen. Wanneer je kind die leeftijd bereikt, zal hij of zij gedeeltelijk of volledig toegang krijgen tot het gespaarde bedrag.

Hoeveel wil je sparen voor je kind?

Wanneer je graag op je eigen tempo spaart, is een klassieke spaarrekening de beste keuze. Onderzoek wijst uit dat een gezin via de klassieke spaarrekening jaarlijks gemiddeld 500 euro per kind spaart. Wil je graag wat meer rendement, denk dan aan obligaties of aandelen op naam van je kind. Banken hebben tal van formules waarbij je eenmalig of een vast maandelijks bedrag inlegt. Deze formules komen meestal niet zonder risico’s. Lees bij het intekenen dus zeker eerst de kleine lettertjes en beslis voor jezelf of de mogelijke opbrengst opweegt tegen de risico’s.

Wanneer mag je kind over het geld beschikken?

Een eerste optie is je kind toegang tot zijn of haar spaargeld te geven wanneer jij vindt dat de tijd daar rijp voor is. Je kunt er ook voor kiezen dat het geld dat je opzijzet, vrijkomt wanneer je kind een door jou bepaalde leeftijd bereikt. Of denk aan voorhuwelijkssparen, waar het gespaarde geld vrijkomt op het ogenblik dat je meerderjarige kind huwt.

Denk aan het spaarvarken

Vergeet in tussentijd ook het traditionele spaarvarken niet. Leer je kind de waarde van geld. Laat je kind bijvoorbeeld zelf sparen voor leuk speelgoed. Dit is de ideale manier om je zoon of dochter al van kindsbeen af te leren omgaan met geld.

Vond je dit een interessant artikel? Ben je benieuwd naar nog meer inspirerende info? Neem dan zeker een kijkje op onze Parentia blog.

Bronnen

  • Spaarrekening-kind.info
  • Goedgezind.be