Mijn kind is geplaatst in een jeugdinstelling, wie krijgt de kinderbijslag?

Soms treft een instantie die bevoegd is voor jeugdbescherming maatregelen om een minderjarige in een instelling te plaatsen. Dit gebeurt uiteraard altijd in het belang van het kind. Hieronder leggen wij kort uit wie in dat geval de kinderbijslag ontvangt.

instelling

Als je kind in een (jeugd)instelling wordt geplaatst, wordt de kinderbijslag van dat kind opgedeeld in 3 delen. 2/3de van het totaalbedrag, wordt in dat geval steeds overgemaakt aan ofwel de instelling zelf, ofwel aan de plaatsende overheid, het Fonds Jongerenwelzijn . Deze som wordt gebruikt om in de kosten van het levensonderhoud van het geplaatste kind te voorzien. Het resterende 1/3de van de kinderbijslag wordt in de meeste gevallen betaald aan de persoon die de kinderbijslag voor dit kind ontving voordat het geplaatst werd. Dit op voorwaarde dat deze persoon zich ook tijdens de plaatsing nog om het kind bekommert.

instelling kinderen

In sommige gevallen kan de jeugdrechter er echter ook voor kiezen om het resterende 1/3de van de kinderbijslag te laten storten op een spaarboekje dat wordt geopend op naam van de jongere. Het bedrag dat hierop wordt gestort, blijft geblokkeerd tot en met de meerderjarigheid van het kind.

Let wel op, de berekening van de kinderbijslag voor kinderen die in een instelling verblijven, kan afwijken van de berekening van de kinderbijslag voor kinderen die niet geplaatst zijn. In sommige gevallen worden er specifieke formules gebruikt. Bovendien speelt het ook een rol of het kind betaald wordt in het oude systeem van kinderbijslag of in het nieuwe systeem. Een meer gedetailleerde uitleg hierover vind je terug op onze pagina ‘Plaatsing in een instelling’.