Krijg je een uitkering als je zwanger en werkloos bent?

Ben je momenteel werkloos en verwacht je een kindje? Dan maak je je misschien zorgen over de kosten die een baby met zich meebrengt of vraag je je af of je ook recht hebt op moederschapsverlof. In dit artikel zetten we alle info op een rijtje, zodat je zwangerschap zo relaxed mogelijk verloopt, ook als je (even) geen job hebt.  

Krijg ik als werkloze een uitkering als ik zwanger ben?

Werkloos? Ook dan heb je recht op moederschapsrust 

Ook wanneer je werkloos bent, heb je recht op moederschapsverlof. Breng de RVA op de hoogte van je zwangerschap zodat ze tijdens je verlofperiode rekening kunnen houden met je situatie. 

In totaal mag je voor je bevalling maximaal vijf weken verlof nemen, plus één week verplicht verlof vlak voor de geboorte. Na je bevalling moet je negen weken verplicht verlof nemen. Heb je de vijf facultatieve weken voor je bevalling niet opgenomen, dan kun je die erna nog gebruiken.  

De huidige coronamaatregelen hebben een invloed op deze regeling. Sommige zwangere vrouwen worden gevraagd thuis te blijven onder de noemer ‘tijdelijke werkloosheid door overmacht (coronacrisis)’. Deze vorm van tijdelijke werkloosheid is op dit moment nog niet gelijkgesteld aan arbeid, waardoor vrouwen die – bijvoorbeeld – over vier weken moeten bevallen, verplicht worden om een deel van hun facultatief prenataal verlof op te nemen. Die weken kan je na de bevalling niet meer opnemen. De bevoegde instanties bekijken nog of deze ‘coronawerkloosheid’ alsnog gelijkgesteld kan worden met arbeid, zodat de facultatieve weken alsnog opgenomen kunnen worden na de bevalling. 

Verwacht je een meerling? Dan mag je voor de geboorte acht weken verlof nemen, plus één week verplichte rust. Daarnaast mag je twee extra weken postnataal verlof aanvragen, indien nodig.   

Het bedrag van je uitkering 

De eerste dertig dagen van je moederschapsrust ontvang je een basisuitkering (60% van het begrensd loon), aangevuld met 19,5% van het begrensd loon. Het is belangrijk om te weten dat er nog geen belasting van je uitkering wordt afgehouden. Dat wordt pas later verrekend via je personenbelasting.   

Vanaf de 31ste dag krijg je een basisuitkering, plus 15% van het begrensde loon. 

Let op: je uitkering mag niet hoger liggen dan de uitkering die je zou krijgen als je níét zwanger was – en dus geen moederschapsrust zou nemen. 

Hoe vraag je je moederschapsrust aan? 

Stuur je ziekenfonds een medisch getuigschrift met daarop de uitgerekende datum van je bevalling. Vermeld ook de datum waarop je je moederschapsrust wil beginnen. Opgelet: als je zwanger bent van een tweeling of meerling, dan moet je dat ook aangeven. 

Na het einde van je moederschapsrust moet je je ziekenfonds schriftelijk op de hoogte brengen van de hervatting van je werkloosheid. Doe dat zeker binnen de acht werkdagen

Vraag nu al je startbedrag aan 

 Wist je dat je vóór je bevalling ook al op financiële steun kunt rekenen? Elke Vlaamse mama in spe heeft recht op het kraamgeld, dat al vanaf twee maanden voor de uitgerekende datum uitbetaald kan worden. Vraag hier je kraamgeld aan. 

Bronnen:  

  • Kind & Gezin
  • Partena Ziekenfonds
  • RIZIV