Krijg ik meer moederschapsverlof als mijn kindje prematuur geboren wordt?

Kon je baby niet wachten om de wereld te ontdekken en werd hij iets te vroeg geboren? Dan vraag je je misschien af of je recht hebt op meer moederschapsverlof. Bij een normale zwangerschap krijg je zes weken prenataal en negen weken postnataal verlof. Maar als je kindje prematuur geboren wordt, moet het vaak langer in het ziekenhuis blijven – en dan wil jij uiteraard geen seconde van je kleine spruit wijken. Lees hier welke invloed een premature geboorte op je moederschapsverlof heeft. 

Krijg ik meer moederschapsverlof als mijn kindje prematuur geboren wordt?

Wat als je kind wordt opgenomen op neonatologie? 

Prematuur geboren kindjes krijgen neonatale zorgen in het ziekenhuis. Ze verblijven er in het algemeen tot de geplande bevallingsdatum of tot de zwangerschapsduur van 36 weken bereikt is. Als blijkt dat het streefgewicht niet gehaald is of als er complicaties zijn, dan moeten te vroeg geboren kindjes zelfs nog wat langer blijven. Als mama behoud je het recht op negen weken postnataal verlof, zodat je zo veel mogelijk bij je kind kunt blijven en zelf voldoende rust kunt nemen. De verplichte week prenatale rust (of twee weken bij een meerling) vervalt helaas wel als je vroeger bevalt.  

Krijg je dan extra moederschapsverlof? 

Premature baby’s vragen vaak extra zorg, en dus wil je er als ouder maximaal voor je kindje kunnen zijn. Maar krijg je daar wel de ruimte voor? Je verloren prenatale rust wordt niet gecompenseerd met extra postnataal moederschapsverlof. Alleen als je kind nog steeds in het ziekenhuis moet blijven nadat je moederschapsrust is afgelopen, kun je een verlenging krijgen. Je verlof wordt dan uitgebreid met het aantal extra opnamedagen, min de eerste week na de geboorte. De maximale verlenging is 24 weken.  

Voorbeeld: je baby verblijft na zijn vroeggeboorte 21 dagen in het ziekenhuis. Dan loopt je moederschapsrust gewoon verder en wordt die verlengd met 14 dagen (21 dagen min 7 dagen).  

Ben je tijdens verlengd moederschapsverlof beschermd tegen ontslag? 

Tijdens je moederschapsverlof geniet je moederschapsbescherming, waardoor je werkgever je niet mag ontslaan om het feit dat je zwanger bent. Als je verlof verlengd wordt, dan loopt ook je beschermd statuut verder. Moederschapsbescherming eindigt altijd één maand nadat je terug bent beginnen werken.  

Wat moet je in orde brengen?  

Wanneer je na een premature bevalling terug aan de slag gaat, moet je een medisch attest geven aan je werkgever. Daarop staat de duur van de ziekenhuisopname en de bevestiging dat je kindje na de eerste zeven dagen na de geboorte nog in het ziekenhuis verbleef.