Ik ga hertrouwen. Heeft dit invloed op het kindergeld van mijn kind?

Je hebt opnieuw de ware gevonden én jullie gaan hertrouwen of samenwonen? Proficiat! Maar heeft dit een gevolg op de kinderbijslag van je kinderen? Parentia legt je uit wanneer dit invloed heeft bij nieuwe samengestelde gezinnen.

huwelijk

In sommige gevallen kan hertrouwen een invloed hebben op de bedragen die je ontvangt voor je kinderen. We zetten hieronder alles op een rijtje.

Welk invloed heeft hertrouwen op het kindergeld van je kind?

Als je hertrouwt of gaat samenwonen, dan brengt je gemeentebestuur Parentia onmiddellijk op de hoogte van je gezinswijziging.

Hertrouwen of samenwonen kan belangrijke gevolgen hebben voor de uitbetalingen van de sociale toeslagen, eenoudertoeslagen, wezenbijslag of (half)wezentoeslag, en schooltoeslag.

Verandert er iets aan het basisbedrag?

Het feit dat je hertrouwt of samen gaat wonen, kan een invloed hebben op het basisbedrag dat je ontvangt voor je kind(eren).

De bedragen van december 2019 worden per bijslagtrekkende opgeteld en vergeleken met de nieuwe bedragen vanaf 1 januari 2020. Je ontvangt het bedrag voor jouw kinderen die het voordeligst zijn in je nieuw samengesteld gezin. In onze rubriek ‘Gezinsgrootte’ kom je  meer te weten hoe de kinderbijslag wordt berekend.

Wat betekent dit voor je sociale toeslag?

Misschien ontvang je al een sociale toeslag omdat je jaarlijkse brutogezinsinkomen onder de inkomstengrens ligt.

  • Wanneer je gaat hertrouwen of samenwonen, dan wordt jullie brutogezinsinkomen samengeteld. Voorlopig worden de sociale toeslagen opgeschorst. Ontvangen we de inkomsten, dan wordt er nagegaan of er nog een recht kan bestaan op de sociale toeslag.
  • Ontvang je een eenoudertoeslag? Dan zal je deze verliezen; maar je kunt wel nog recht hebben op een sociale toeslag. Hiervoor dien je ook de opgevraagde brutogezinsinkomen op te sturen.

Lees meer over de sociale toeslag.

Wat betekent dit voor de wezenbijslag of (half)wezentoeslag?

Ga je hertrouwen of samenwonen? Dan blijf je de verhoogde wezenbijslag ontvangen voor je kinderen die je ontving voor 1 januari 2020.

Is 1 van de wettelijke ouders overleden na 1 januari 2020? Dan blijf je de wezentoeslag ontvangen voor je kinderen als je gaat samenwonen of hertrouwen.

Op onze pagina ‘Wezentoeslag’ vind je meer informatie.

Wat betekent dit voor de schooltoeslag?

Ontvang je een schooltoeslag voor je kind(eren) die naar het kleuter-, lager- of middelbaar onderwijs gaan, dan wordt er ook gekeken naar jullie gezamenlijke inkomsten. De schooltoeslag waar je recht op hebt, wordt berekend op basis van je gezinsinkomen. Er wordt gekeken naar de inkomsten van het feitelijk gezin waartoe het kind behoorde op 31 december van het schooljaar waarvoor de schooltoeslag wordt toegekend.

Op onze pagina ‘Schooltoeslagen’ vind je uitgebreide info over de voorwaarden.  

Is je gezin volop in verandering? Neem zeker contact op met Parentia. We helpen je graag verder!