Ik ben minderjarig en zwanger. Wat als ik mijn kindje wil houden?

Tienermoeder worden brengt heel wat uitdagingen met zich mee; je leven draait niet meer om jezelf, maar ook om het kleine wezentje in je buik. Als jonge mama kun je in die situatie wel wat hulp gebruiken. Parentia zet alles voor jou op een rijtje!

Ik ben minderjarig en zwanger. Wat als ik mijn kindje wil houden?

Heb ik recht op moederschapsverlof?

Als tienermoeder heb je recht op 10 weken moederschapsrust. Deze starten één week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Hiervoor heb je een attest van de gynaecoloog nodig dat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeldt.

Je hebt  één week verlof voor de vermoedelijke bevallingsdatum en 9 weken verlof na de vermoedelijke bevallingsdatum. Beval je vroeger dan de vermoedelijke bevallingsdatum, dan vervalt de week vóór de bevallingsdatum.

Beval je later dan je vermoedelijke bevallingsdatum? Dan ben je de weken moederschapsrust voor de uitgerekende bevallingsdatum en het aantal dagen dat je overtijd bent gegaan kwijt. Deze 10 weken moederschapsrust lopen door tijdens de schoolvakantie.

Heb ik recht op uitkeringen?

In principe hebben enkel meerderjarigen recht op een leefloon. Je kunt wel in aanmerking komen voor een leefloon als zwangere minderjarige of als tienermoeder.

Een leefloon vraag je aan bij het OCMW van je gemeente. Zij onderzoeken of je in aanmerking komt op basis van de bestaansmiddelen van het gezin waarvan je deel uitmaakt. Als je nog bij je ouders woont, kan het OCMW besluiten je een leefloon als samenwonende toe te kennen.

Wat met mijn studies?

Omwille van je zwangerschap, kun je misschien fysiek niet meer naar school. Gelukkig zijn er oplossingen om je studies op afstand voort te zetten.

Tijdelijk onderwijs aan huis

Je kan tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) aanvragen wanneer je als zwangere tiener of tienermama 21 opeenvolgende dagen ziek bent. Dit geldt voor het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel. Als je tijdens de zwangerschap al langdurig afwezig bent van school omwille van complicaties, kan het TOAH reeds opgestart worden.

Tijdens de periode van tijdelijk onderwijs aan huis komt een leerkracht van de school de leerling één keer per week 4 uur aan huis bijwerken in de meest belangrijke vakken. De inhoud van TOAH mag de school, in samenspraak met ouders en leerling, zelf bepalen. Je hebt hier recht op tot 3 weken na het moederschapsverlof en tot maximaal 9 weken na de bevalling.

Je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor TOAH:

  • Je bent met moederschapsverlof.
  • Je hebt een attest van de dokter/gynaecoloog.
  • Je bent ingeschreven in een school van het secundair onderwijs (rekening houdend met de opleidingen waarbij TOAH niet mogelijk is).
  • Je verblijft op een bepaalde afstand van de school: voor het gewoon onderwijs op maximum 10 km en voor het buitengewoon onderwijs op maximum 20 km.
  • Minstens één van de ouders gaat akkoord en doet de aanvraag. Ook een pleegouder of voogd mag tijdelijk onderwijs aan huis aanvragen.

TOAH is niet mogelijk in de volgende opleidingen:

  • deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso);
  • voltijds secundaire onderwijs: voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (in het aso en kso) en opleidingen secundair-na-secundair (Se-n-Se in het tso en kso);
  • alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs;
  • opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs. 

In het Franstaling onderwijs in Wallonië en Brussel bestaat er geen tijdelijk onderwijs aan huis specifiek voor zwangere minderjarige meisjes. Er bestaat wel huisonderwijs zoals bepaald in het decreet van 25 april 2008. 

Bednet

Tijdens je moederschapsrust of als je afwezig bent tijdens je zwangerschap, heb je recht op Bednet als je les volgt in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel. Vraag dit best zo snel mogelijk aan.

Bednet is gratis. In de klas komt er een computer met webcam zodat je de belangrijkste lessen van thuis uit kan meevolgen via een laptop.

In het Franstalig onderwijs in Wallonië en Brussel bestaat er geen equivalent van Bednet voor zwangere tieners. 

Heb ik recht op het kraamgeld?

Alle toekomstige moeders hebben recht op het kraamgeld bij Parentia. Vraag deze premie snel en eenvoudig aan via onze online toolwe zorgen zo snel mogelijk voor je aanvraag.

Vond je dit artikel nuttig? Wil je graag nog meer weten over de kinderbijslag of andere administratieve onderwerpen? Neem dan zeker een kijkje op onze blog.

Bronnen:
Bednet.be
Onderwijs.Vlaanderen.be

Fara.be
Enseignement.be