Heb ik als zelfstandige recht op het corona-ouderschapsverlof?

De federale regering besliste om eveneens de ondernemers te helpen met een tijdelijke ouderschapsuitkering. Een regeling die vergelijkbaar is met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

corona

Wie kan hiervan genieten?

Herneem je of zet je je zelfstandige activiteit verder, maar ga je minder werken om voor je kinderen te zorgen, dan kun je hiervan genieten.

Alle (adoptie)ouders en pleegouders die minstens één kind hebben jonger dan 12 jaar, of 21 jaar als het gaat over een kind met een beperking , kunnen genieten van deze regeling. Voor kinderen of volwassenen met een handicap die genieten van een erkende intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling en opgevangen worden door hun ouders, is er geen leeftijdsgrens.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

  • zelfstandigen in hoofdberoep;
  • primo-starters;
  • meewerkende partners met maxistatuut;
  • zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

En wat als ik werknemer ben? Werknemers hebben recht op een corona-ouderschapsverlof. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens welke periode?

Je zal de corona-ouderschapsuitkering kunnen aanvragen voor de periode van 1 mei 2020 tot 30 september 2020.  Zijn de beide ouders zelfstandig, dan komen jullie beiden in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Wanneer en hoe aanvragen?

Je kunt je tijdelijke ouderschapsuitkering vanaf nu aanvragen en dit tot ten laatste 30 september 2020.

Je stuurt je aanvraag online door naar je sociaal verzekeringsfonds waar je aangesloten bent als zelfstandige. Ben je aangesloten bij Partena sociaal verzekeringsfonds, dan vind je hier het aanvraagformulier dat je nadien doorstuurt naar Partena sociaal verzekeringsfonds.

Let op: je kunt deze uitkering niet combineren met een ander vervangingsinkomen in het zelfstandigheidstelsel, zoals een overbruggingsuitkering , een moederschapsuitkering, een vaderschaps- of geboorte uitkering ,…Je kunt deze wel combineren met een pensioen, werkloosheidsuitkering of ouderschapsverlof in de werknemersregeling.

Hoeveel ga je ontvangen?

We geven je graag het bedrag van de tijdelijke ouderschapsuitkering mee dat je zal ontvangen.
Opgelet: er is geen uitkering verschuldigd als de gedeeltelijke onderbreking minder dan een maand duurt.

 

Volledige kalendermaand van onderbreking

Samenwonende ouder met kinderen

€ 532,24

Alleenwonende ouder met kinderen

€ 875,00

Bronnen:

  • Partena-professional.be