Duaal leren en alternerende opleiding: heeft dit een impact op mijn kinderbijslag?

Je kind wil liever met de handen werken in plaats van hele dagen in de schoolbanken te zitten? Dan is duaal leren of alternerend leren een goede optie: een combinatie van studeren en werken in een bedrijf. Maar heeft dat invloed op de kinderbijslag? We leggen het je graag uit.

Duaal leren en kinderbijslag

Wat is duaal leren en alternerend leren?

Duaal leren en alternerend leren is leren op school én op de werkvloer en wordt aangeboden binnen het secundair onderwijs. Wat is het verschil met een stage? Tijdens een stage pas je de leerstof toe op de werkplek gedurende enkele weken. Met duaal leren en alternerend krijgt je kind het hele jaar door een opleiding die werken op de werkplek en studeren op school combineert.

Duaal leren en alternerende opleiding: voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag

Er is een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot en met de maand augustus waarin je kind 18 jaar wordt. Nadien blijft er recht op kinderbijslag op basis van leren en werken als je kind minstens 17 lesuren per week volgt. De opleidingsuren tijdens het werk tellen mee als lesuren.

Volgt je kind de lessen in het Nederlandstalig onderwijs, dan ontvangen we automatisch de inschrijving in een school via de FOD Onderwijs. Maar voor volgende studies krijgen we geen automatische inschrijving binnen:

  • je kind volgt onderwijs voor sociale promotie;
  • je kind volgt avondonderwijs;
  • je kind volgt volwassenonderwijs of privéonderwijs;
  • je kind volgt een erkende opleiding bv. bij Syntra;
  • je kind volgt studies in het Franstalig onderwijs.

Stuur ons hiervoor het formulier P7 door en laat de verklaring op formulier B invullen door de (Belgische) onderwijsinstelling of voeg het (geprinte) attest bij van die onderwijsinstelling.

Wat als de jongere buiten zijn opleiding wil werken?

Wenst je kind nog te werken buiten zijn opleiding? Geen probleem, werken tijdens de studies kan onder bepaalde voorwaarden. Het loon dat de jongere zou ontvangen van de werkgever waar hij een opleiding volgt, is vrijgesteld en heeft geen invloed op de kinderbijslag.

Wanneer vervalt je recht op kinderbijslag?

  • Zodra je kind meer dan 240 uur per trimester werkt (januari tot maart, april tot juni, oktober tot december). Tijdens het derde trimester (juli, augustus en september) mag de urennorm overschreden wordt wanneer de jongere de lessen het daaropvolgend jaar herneemt. Opgelet: de werkuren die worden uitgevoerd in het kader van een alternerende opleiding worden hierbij niet meegerekend.
  • Wanneer je kind werkt als zelfstandige in hoofdberoep of verminderde bijdragen betaalt.
  • Als je kind sociale uitkeringen ontvangt door ziekte, invaliditeit, een arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid of een loopbaanonderbreking als gevolg van een niet-toegelaten activiteit verricht in een vorig trimester.

Is er recht op de schooltoeslag of een studiebeurs?

Op basis van het stelsel leren en werken in het Nederlandstalig onderwijs kan er een recht zijn op de schooltoeslag. Stuur ons het aansluitingsformulier ‘Aanvraag schooltoeslag Groeipakket’ op; dan brengen we alles snel voor jou in orde. Opleidingen bij Syntra, volwassenonderwijs, tweedekansonderwijs en opleidingen die niet erkend, gesubsidieerd of gefinancierd worden door de Vlaamse Gemeenschap geven geen recht op de schooltoeslag.

Volgt je kind het stelsel ‘Leren en werken’ in het Franstalig onderwijs, dan kan er een recht zijn op een studiebeurs. Je vraagt de studietoelage aan van begin juli tot 31 oktober van het lopende schooljaar bij de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Vond je deze info interessant? Neem dan zeker een kijkje op onze blog voor tips rond opvoeding en gezinsadministratie.