Covid-19-toeslag: eenmalige extra toeslag op de kinderbijslag voor kwetsbare gezinnen in Brussel!

Heel wat gezinnen hebben het financieel erg moeilijk door de coronacrisis. De Brusselse regering kondigde daarom aan om een extra sociale toeslag toe te kennen aan de kwetsbare gezinnen die al een sociale toeslag ontvangen voor de maand augustus 2020.

toeslag

Word je graag op de hoogte gebracht van alle nieuwigheden? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Hoeveel en wie krijgt de extra Covid-19-toeslag?

Je ontvangt deze extra toeslag automatisch als je al recht hebt op een sociale toeslag voor de maand augustus 2020.
Parentia betaalt je een éénmalig Covid-19-toeslag van € 100 per rechtgevend kind waarvoor je de kinderbijslag ontvangt bovenop je sociale toeslag.

Opgelet!  Wij herinneren je eraan dat de betaling van de sociale toeslag voorlopig is op basis van de inschatting van je gezinsinkomen voor het lopende jaar. Wanneer twee jaar later de gegevens over je belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen beschikbaar zijn bij de belastingdienst (FOD Financiën), wordt na verificatie van de fiscale gegevens een definitieve beslissing genomen voor het gecontroleerde jaar 2020.

Wanneer wordt deze Covid-19 toeslag uitbetaald?

De Covid-19-toeslag van € 100 per rechtgevend kind wordt begin september 2020 uitbetaald samen met de kinderbijslag van de maand augustus 2020.

documenten

Welke zijn de voorwaarden om een sociale toeslag te ontvangen?

Om de Brusselse sociale toeslag te genieten, en dus ook de extra covid-19-toeslag, mag je jaarlijkse bruto gezinsinkomen de toegelaten inkomstengrens niet overschrijden :

  • < € 31.936,20 per jaar
  • of tussen € 31.936,20 en € 46.359,00 per jaar en dit enkel voor gezinnen met minstens 2 kinderen.

Ontvang je momenteel geen sociale toeslag maar denk je er wel recht op te hebben, dan moet je het specifieke aanvraagformulier invullen en het ons terugsturen met de nodige bewijsstukken. Je recht op de sociale toeslag wordt ook automatisch onderzocht wanneer we in 2022 je fiscale gegevens ontvangen voor het aanslagjaar 2020.

Ontdek meer op onze pagina gewijd aan de sociale toeslag, daar vind je ook met welke inkomsten we rekening houden, en wiens inkomen we in aanmerking nemen voor de berekening.