Belastingaangifte voor jobstudenten: waar moet je aan denken?

Als werkende student vraag je je misschien af of je een belastingaangifte moet indienen. Het antwoord is simpel: ja. Iedere persoon met inkomsten, moet een belastingaangifte invullen. Als jobstudent heeft dat gelukkig weinig impact op je nettoloon. Parentia legt je uit hoe dit in elkaar zit.

Belastingaangifte voor jobstudenten: waar moet je aan denken?

Jobstudent zijn: wat is dat eigenlijk?

Als jobstudent is je hoofdactiviteit studeren, m.a.w. het grootste deel van je tijd besteed je in de schoolbanken. Gelukkig heb je wel het recht om te werken en wat extra centjes te verdienen. Om als student te mogen werken, moet je 16 jaar oud zijn of 15 jaar oud zijn én de eerste twee studiejaren van het secundair onderwijs hebben gevolgd.

Concreet mag je per jaar niet meer dan 475 uur werken met een studentenoveréénkomst. Wie als leerling meer dan 475 uur werkt per jaar, wordt niet meer als student beschouwd. Vanaf dat moment ben je voor de fiscus werknemer of arbeider. Bovendien verlies je ook je recht op de kinderbijslag vanaf je 18e verjaardag zodra je meer dan 240 uur per kwartaal werkt (met uitzondering van de zomervakantiemaanden).

Belangrijk om weten is dat je als jobstudent een aantal voordelen kunt genieten. Zo moet je geen sociale bijdragen betalen, maar een solidariteitsbijdrage die overeenkomt met 2,71% van je brutoloon.  

Werk je meer dan 475 uur per kalenderjaar, dan betaal je sociale bijdragen. In het algemeen bedragen die 13,07% op je brutoloon.

Als student betaal je ook geen bedrijfsvoorheffing als je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je werkt onder een geldig, schriftelijk contract.
  • Je betaalt geen sociale bijdragen op je loon.
  • Je hebt minder dan 475 uur gewerkt tijdens het kalenderjaar.

Hoe zit het met de belastingen?

Als jobstudent dien je ook een belastingaangifte in het jaar volgend op het jaar waarin je gewerkt hebt. Je werkgever zal je een fiscale fiche 281.10 bezorgen, waarop verschillende bedragen vermeld zijn. Deze bedragen vul je in op je belastingaangifte.

Vergeet niet dat er ook nog voorwaarden zijn om ten laste te blijven van je ouders:

  • Je moet bij je ouders gedomicilieerd zijn op 1 januari van het aanslagjaar.
  • Je inkomsten vormen geen beroepskosten voor je ouders.
  • Je netto-inkomsten overschrijden een bepaald bedrag niet.

Als je niet meer ten laste bent van je ouders, gaat hun belastingvrije som verminderen.

Meer informatie over je rechten als jobstudent kun je terugvinden op de app student@work. Hier vind je o.a. terug hoeveel uur je mag presteren en hoeveel je er al gepresteerd hebt.

Vond je dit artikel nuttig? Lees dan ook onze andere artikels vol tips voor je gezinsadministratie of de opvoeding van je kindje.

Bronnen:

  • Financien.belgium.be
  • Wikifin.be